Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Quan hệ Đối tác Việt Nam 2005

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 6001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐƯA LẠI THÀNH QUẢ
Báo cáo Quan hệ Đối tác Việt Nam 2005

Báo cáo không chính thức tại
Hội nghị Nhóm Tư vấn các Nhà Tài trợ cho Việt Nam
Hà Nội, ngày 6-7 tháng 12 năm 2005

i

LỜI CẢM ƠN
Tài liệu này là sản phẩm của nỗ lực tập thể và quan hệ đối tác ở Việt Nam với sự đóng góp
của nhiều nhóm đối tác giữa Chính phủ – Nhà tài trợ – Tổ chức phi Chính phủ (TCPCP). Tất cả các
nhóm đối tác đã hợp tác nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển và cải thiện công tác
điều phối và cung cấp Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA). Tài liệu này không thể hoàn thành nếu
không có sự hợp tác, đóng góp và hỗ trợ tích cực của rất nhiều các đối tác phát triển, bao gồm các cán
bộ chính phủ, các nhà tài trợ và các TCPCP. Danh sách các đầu mối liên lạc chính (mặc dù không
nhất thiết họ là trưởng nhóm) của các Nhóm được nêu lên trong báo cáo này được trình bày chi tiết
dưới đây. Trường hợp các cơ quan, tổ chức không được nêu tên sau đây không có nghĩa là họ không
đóng góp hoạt động gì trong nhóm đối tác.
Nhóm Công tác Xoá nghèo/Tổ công
tác chống nghèo đói
Nhóm đối tác chương trình mục tiêu
quốc gia
Nhóm đối tác hỗ trợ các xã
nghèo nhất
Nhóm đối tác Hành động Giới
Nhóm Môi trường
Nhóm Sự tham gia của người dân
Nhóm Cải cách DNNN và
Cổ phần hoá
Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cao Viết Sinh (Bộ KHĐT) Martin Rama/Đoàn Hồng
Quang (WB); Nguyễn Tiến Phong (UNDP)
Nguyễn Hải Hữu/ Trần Phi Tước (Bộ Lao động);
Đỗ Thanh Lâm (UNDP)
Vương Xuân Chính (Bộ KHĐT)
Trần Mai Hương (NCFAW)
Nguyễn Thị Thọ (Bộ TNMT)
Nguyễn thị Lê Hoa (Oxfam GB)
Daniel Musson (WB)/ Nguyễn Danh Hào (IMF)

Nguyễn Văn Trung (ASMED); Kazuhiro Iryu (SQ Nhật)
Philippe Scholtes (UNIDO)
Nhóm Khu vực tài chính
Đặng Anh Mai (Ngân hàng Nhà nước)
Nhóm Cải cách Thương mại
Martin Rama/Nguyễn Minh Đức (WB)
Nhóm Diễn đàn Doanh nghiệp
Sin Foong Wong (IFC)
Nhóm Giáo dục
Trần Bá Việt Dũng (Bộ GDĐT); Chu Shiu-Kee (UNESCO);
Steve Passingham (DFID)
Nhóm Y tế
Lê Thị Thu Hà (Bộ Y tế); Hans Troedsson (WHO)
Nhóm HIV/AIDS
Nancy Fee (UNAIDS)
Nhóm Lâm nghiệp
Nguyễn Tường Vân/Paula J. Williams (FSSP CO – Bộ
NNPTNT)
Nhóm Giảm nhẹ Thiên tai
Nguyễn Sỹ Nuôi (Bộ NNPTNT)
MARD-ISG
Lê Văn Minh (Bộ NNPTN)
Nhóm Giao thông
Trương Tấn Viên (Bộ GTVT); Masayuki Karasawa (JBIC)
HCMC ODAP
Trang Trung Sơn (ODAP)
Diễn đàn Đô thị
Phạm Khánh Toàn (Bộ Xây dựng)
Nhóm Luật pháp
Lưu Tiến Dũng (UNDP)
Nhóm Quản lý Tài chính công
Nguyễn Bá Toàn (Bộ Tài chính)
Nhóm Cải cách hành chính
Phạm Văn Điềm (Bộ Nội vụ)/Nguyễn Tiến Dũng (UNDP)/
Đào Việt Dũng (ADB)
N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Quan hệ Đối tác Việt Nam 2005 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Báo cáo Quan hệ Đối tác Việt Nam 2005 9 10 200