Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ

Được đăng lên bởi Kim Thoa Nguyễn
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị văn phòng và công tác văn thư là những công tác rất quan trọng trong
hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức. Với mong muốn góp phần làm sáng rõ hơn một
số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về quản trị văn phòng và công tác văn thư, Bộ
môn Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân
Văn trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức đợt
thực tập thực tế chuyên ngành 1 dành cho sinh viên.
Sau khi hoàn thành xong chương trình truyền đạt lý thuyết cơ bản cho sinh viên
Bộ môn, được sự đồng ý của Trường, Bộ môn và sự tiếp nhận của lãnh đạo Ủy ban
nhân dân quận Bình Thạnh, em đã hoàn thành đợt thực tập theo đúng thời gian quy
định bắt đầu từ ngày 23/6/2015 đến ngày 31/7/2015 cũng như thực hiện đúng các nội
dung mà đề cương thực tập đề ra. Trải qua 6 tuần thực tập tại Văn phòng UBND Quận
Bình Thạnh đặc biệt là Tổ Văn thư, với sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của các cô,
chú, anh, chị trong cơ quan, em đã có điều kiện để thâm nhập thực tế công việc, vận
dụng lý luận, kiến thức đã học vào thực tiễn, củng cố thêm phần kiến thức còn thiếu
sót, học hỏi thêm nhiều kĩ năng mà nếu chỉ học lý thuyết em hoàn toàn không thể có.
Tuy nhiên, với khả năng chuyên môn còn hạn chế và thời gian tiếp xúc công việc
không nhiều nên trong quá trình thực tập em đã gặp phải nhiều sai sót cũng như không
đi sâu vào thực tế hoàn toàn các hoạt động của văn phòng.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo Văn phòng Ủy
ban nhân dân quận Bình Thạnh; các cô, chú, anh, chị trong Tổ Văn thư; thầy cô hướng
dẫn đã nhiệt tình hỗ trợ để em hoàn thành bài báo cáo của mình./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Kim Thoa

1

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN NƠI THỰC TẬP
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................................
1
LỜI NÓI ĐẦU
Qun tr văn phòng và công tác văn thư là những công tác rt quan trng trong
hoạt động ca mọi cơ quan, tổ chc. Vi mong mun góp phần làm sáng rõ hơn một
s vấn đề mang tính lý lun và thc tin v qun tr văn phòng và công tác văn thư, B
môn Lưu trữ hc và Qun tr văn phòng trường Đại hc Khoa Hc Xã hi và Nhân
Văn trc thuộc Đại hc Quc gia Thành ph H Chí Minh đã quyết định t chc đt
thc tp thc tế chuyên ngành 1 dành cho sinh viên.
Sau khi hoàn thành xong chương trình truyền đạt thuyết bản cho sinh viên
B môn, được s đồng ý của Trường, B môn s tiếp nhn của lãnh đo y ban
nhân dân qun Bình Thạnh, em đã hoàn thành đt thc tập theo đúng thời gian quy
định bắt đầu t ngày 23/6/2015 đến ngày 31/7/2015 cũng như thực hiện đúng các nội
dung mà đề ơng thc tập đề ra. Trải qua 6 tuần thực tập tại Văn phòng UBND Quận
Bình Thạnh đặc biệt Tổ Văn thư, với sự quan m, giúp đỡ, hướng dẫn của các ,
chú, anh, chị trong quan, em đã điều kiện để thâm nhập thực tế công việc, vận
dụng luận, kiến thức đã học vào thực tiễn, củng cố thêm phần kiến thức còn thiếu
sót, học hỏi thêm nhiều năng nếu chỉ học thuyết em hoàn toàn không thể có.
Tuy nhiên, với khả năng chuyên môn còn hạn chế thời gian tiếp xúc công việc
không nhiều nên trong quá trình thực tập em đã gặp phải nhiều sai sót cũng như không
đi sâu vào thực tế hoàn toàn các hoạt động của văn phòng.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo Văn phòng y
ban nhân dân quận Bình Thạnh; các cô, chú, anh, chị trong Tổ Văn thư; thầy cô hướng
dẫn đã nhiệt tình hỗ trợ để em hoàn thành bài báo cáo của mình./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Sinh viên thc hin
Nguyn Th Kim Thoa
báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ - Người đăng: Kim Thoa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ 9 10 585