Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công ty bảo hiểm y tế

Được đăng lên bởi Hương Nhu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A LỜI MỞ ĐẦU
Từ năm 1994 trở về trước thị trường bảo hiểm ở Việt Nam vẫn còn là một thị
trường độc quyền - chỉ có một mình Bảo Việt kinh doanh trên thị trường.Kể từ
khi chính phủ ban hành NĐ 100/CP ngày 18/12/1993 kết thúc tình trạng độc
quyền của Bảo Việt,thì ngày càng nhiều công ty bảo hiểm với các hình thức sở
hữu khác nhau được thành lập ví dụ như;
- Công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng (Bảo Long)
- Công ty bảo hiểm TP Hồ Chí Minh (Bảo Minh)
- Công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI)
- Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI)
- Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam ( VIA)
- Công ty cổ phần bảo hiểm Thái Sơn (GMIC)........
và còn rất nhiều các công ty bảo hiểm khác nữa.
Trong bối cảnh đó,công ty cổ phần bảo hiểm AAA với trụ sở chính là 02
Bis,Trần Cao Vân,Quận 1,TP hồ Chí Minh đã được thành lập theo giấy chứng
nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bảo hiểm số 30GP/KDBH ngày
28/2/2005 của bộ tài chính.
Tuy bảo hiểm AAA là một công ty non trẻ về tuổi đời nhưng không non trẻ về
nghiệp vụ ,tính chuyên nghiệp,chiến lược sáng tạo,truyền thông thương hiệu,Sau
hơn 5 năm năm đi vào hoạt động bảo hiểm AAA được xếp hạng thứ 8/28 doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và xếp vào top 50 thương hiệu nổi tiếng tại Việt
Nam.Bảo hiểm AAA có một hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.Chính vì
mục đích mở rộng thị trường tháng 2 năm 2008 công ty đã mở rộng thêm 17 chi
nhánh trong đó có bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Thành.Cho đến nay bảo hiểm
aaa chi nhánh Hà Thành luôn là 1 trong số những chi nhánh đứng đầu về doanh
thu của công ty,Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết
và đủ năng lực,trình độ,bảo hiểm aaa chi nhánh Hà Thành luôn đạt được mục

tiêu đề ra, đảm bảo ổn định cuộc sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong
công ty cũng như hàng năm đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước
Với mong muốn có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như kĩ năng về nghiệp vụ bảo
hiểm,em đã chọn bảo hiểm aaa làm nơi thực tập
2 tháng thực tập ở công ty giúp em cọ sát với môi trường thực tế,qua đó củng cố
thêm kiến thức đã học trong nhà trường.Với nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ
của giám đốc bảo hiểm aaa chi nhánh Hà Thành, các anh chị trong phòng kinh
doanh cũng như được sự chỉ bảo tận tình của cô Trần Thị Thanh Bình,em đã
hoàn thành " Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần bảo hiểm aaa chi nhánh Hà
Thành"
Bản báo cáo thực tập của em gồm 3 phần
Phần 1 giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần bảo hiểm aaa chi nhánh Hà
Thành
Phần 2 Đặc điểm các nguồn lực của công ty cổ p...
A LỜI MỞ ĐẦU
Từ năm 1994 trở về trước thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn một thị
trường độc quyền - chỉ một mình Bảo Việt kinh doanh trên thị trường.Kể t
khi chính phủ ban hành 100/CP ngày 18/12/1993 kết thúc tình trạng độc
quyền của Bảo Việt,thì ngày càng nhiều công ty bảo hiểm với các nh thức sở
hữu khác nhau được thành lập ví dụ như;
- Công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng (Bảo Long)
- Công ty bảo hiểm TP Hồ Chí Minh (Bảo Minh)
- Công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI)
- Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI)
- Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam ( VIA)
- Công ty cổ phần bảo hiểm Thái Sơn (GMIC)........
và còn rất nhiều các công ty bảo hiểm khác nữa.
Trong bối cảnh đó,công ty cổ phần bảo hiểm AAA với trụ sở chính 02
Bis,Trần Cao Vân,Quận 1,TP hồ Chí Minh đã được thành lập theo giấy chứng
nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh bảo hiểm s 30GP/KDBH ngày
28/2/2005 của bộ tài chính.
Tuy bảo hiểm AAA một công ty non trẻ v tuổi đời nhưng không non trẻ v
nghiệp vụ ,tính chuyên nghiệp,chiến lược sáng tạo,truyền thông thương hiệu,Sau
hơn 5 năm năm đi vào hoạt động bảo hiểm AAA được xếp hạng thứ 8/28 doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân th và xếp vào top 50 thương hiệu nổi tiếng tại Việt
Nam.Bảo hiểm AAA một hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước.Chính
mục đích mrộng thị trường tháng 2 năm 2008 công ty đã mở rộng thêm 17 chi
nhánh trong đó bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Thành.Cho đến nay bảo hiểm
aaa chi nhánh Hà Thành luôn1 trong số những chi nhánh đứng đầu v doanh
thu của công ty,Với s vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết
đ năng lực,trình độ,bảo hiểm aaa chi nhánh Thành luôn đạt được mục
Báo cáo thực tập công ty bảo hiểm y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công ty bảo hiểm y tế - Người đăng: Hương Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo thực tập công ty bảo hiểm y tế 9 10 284