Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập kế toán năm 2011

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
DANH MỤC VIẾT TẮT. 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng 6
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng .
1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng. 6
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 6
1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn. 8
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ. 8
1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: 9
1.3. Đặc điểm về sản xuất 9
1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 9
1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm 10
1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10
1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 12
1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 12
1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý. 13
1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty. 16
1.5.1 Quy mô lao động: 16
1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. 16
1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân. 17
1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ. 17
1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh. 17
PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng 19
2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng. 19
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng. 20
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 24
2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng. 26
2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán. 26
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng. 28
4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung. 28
4.1.1. Thuận lợi 28
4.1.2. Khó khăn. 29
4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị 29
4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý. 29
4.2.2. Về phát triển thị trường. 30
4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán. 31
4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán. 31
4.3.2. Về hình thức sổ. 31
4.3.3. Về phân công lao động kế toán. 32
4.3.4 Về trang thiết bị 32
4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC 33
4.4.1. Ưu điểm 33
4.4.2. Nhược điểm 36
PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP. 39
5.1. Lý do chon đề tài 39
5.2. Vấn đề cần giải quyết 39
5.3. Phương hướng giải quyết 39
KẾT LUẬN 40
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
PHỤ LỤC 42

LỜI MỞ ĐẦU

Qua thời gian thực tập tại Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, em nhận thấy Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng là một trong những doanh nghiệp lớn và là một công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng và chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, hằng năm đem lại cho công ty doanh thu cũng như lợi nhuận cao.
Trong thời gian thực tập, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tìm hiều của chú Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kế toán, anh Nguyễn Đức Hải - Phó phòng Kế toán, chị Nguyễn Thị Xuân cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng đã giúp đỡ em trong quá trình tìm hiều, thu thập thông tin về công ty và những nghiệp vụ kế toán áp dụng.
Báo cáo thực tập kế toán năm 2011 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Báo cáo thực tập kế toán năm 2011 9 10 371