Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP LẠC HỒNG

Được đăng lên bởi Cường Đoàn Văn
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
VỀ ĐƠN VỊ LAO ĐỘNG THỰC TẾ
1. Lịch sử hình thnh v pht triển của cơng ty:
- Địa chỉ công ty:
Tên công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒNG XANH
(Trước đây là : “Cơng ty cổ phần Vũ Nhựt Hồng”)

Địa chỉ lin hệ: O56 _Khu Dân Cư - Đường Đồng Khởi - Tổ 13 - Kp3 –
P.Tam Hoà – Biên Hoà – Đồng Nai.
Điện thoại

: 061.2247106

Fax

: 061.3857611

Nh my xử lý rc: khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Hình 1.1: Cơng ty CP MT Đồng Xanh
Trang 1

Ngày 7/5/2009, Công ty CP MT Đồng Xanh chính thức là chủ đầu tư mới
của Nhà máy Xử lý rác thải Đồng Xanh (Khu phố 2, Phường Trảng Dài, TP.
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hiện nay, Nhà máy đang trong quá trình khắc
phục những tồn tại do Công ty Vũ Nhựt Hồng (chủ đầu tư cũ) để lại và nâng
cấp, hoàn thiện dây chuyền sản xuất phân vi sinh chất lượng cao, thân thiện
môi trường.
Cơng nghệ xử lý rác của thành phố Biên Hòa sử dụng chủ yếu là công
nghệ chôn lấp. Tình trạng chôn lấp tự nhiên hoặc chưa có quy mô công nghệ
chôn lấp tốt nên nước rò rỉ từ bãi chôn lấp gây ra tình trạng ô nhiễm môi
trường lớn. Năm 1995, tại Trảng Dài, tỉnh đã quyết định cho xây dựng nhà
máy với diện tích 5ha để xử lý rác thải thành phân hữu cơ compost, nhưng do
công nghệ lúc đó còn lạc hậu, khả năng đầu tư xây dựng còn nhỏ, chưa hoàn
thiện, không đáp ứng được nhu cầu xử lý rác thực tế, hơn nữa việc quản lý
khai thác sử dụng hiệu quả rất thấp, bảo trì lớn nên nhà máy đang xây dựng
và đưa vào vận hành dở dang phải dừng từ năm 1998 và như vậy số rác thải
sinh hoạt buộc lại đưa vào bi chôn lấp.
Nhà máy xử lý rác của công ty cổ phần mơi trường Đồng Xanh ( trước
đây là công ty TNHH Vũ Nhựt Hồng) được xây dựng trên diện tích 5 ha ở
thành phố Biên Hòa chuyên xử lý rác thải sinh hoạt thành phân vi sinh với
công suất xử lý 400 tấn/ngy, đi vào hoạt động từ đầu năm 2008. Đây được
coi là nhà máy xử lý rác thải hiện nhất hiện nay ở Đồng Nai có khả năng tiếp
nhận mỗi ngày khoảng 350 tấn rác thô được phân loại thủ công, sau đó xay
nghiền để làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh. Theo quy dịnh, lượng rác
không tái sinh sẽ phải đưa vào bãi rác Trảng Dài ( do Công ty Dịch vụ môi
trường - đô thị Biên Hòa quản lý ) để chôn lấp an toàn.
 Vị trí địa lý:
Nhà máy được xậy dựng tại nhà máy xử lý rác cũ, tại phường Trảng Dài,
thành phố Biên Hòa. Do đó, dự án này sẽ không có vấn đề liên quan đền bù
và giải phóng mặt bằng.
Trang 2

Vị trí này được UBND tỉnh Đồng Nai chấp nhận.
Vị trí tiếp giáp với dự án:
Phía Bắc gip với bãi chôn rác sinh hoạt và công nghiệp...
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
VỀ ĐƠN VỊ LAO ĐỘNG THỰC TẾ
1. Lịch sử hình thnh v pht triển của cơng ty:
- Địa chỉ công ty:
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒNG XANH
(Trước đây là : “Cơng ty cổ phần Vũ Nhựt Hồng”)
Địa chỉ lin hệ: O56 _Khu Dân Cư - Đường Đồng Khởi - Tổ 13 - Kp3 –
P.Tam Hoà – Biên Hoà – Đồng Nai.
Điện thoại : 061.2247106 Fax : 061.3857611
Nh my xử lý rc: khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Trang
Trang
1
1
Hình 1.1: Cơng ty CP MT Đồng Xanh
BÁO CÁO THỰC TẬP LẠC HỒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP LẠC HỒNG - Người đăng: Cường Đoàn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP LẠC HỒNG 9 10 918