Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thường niên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 4116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

An toàn

&
Bền vững

Nội dung

4
5
8
10
11
14
18
22

Giới thiệu chung

“Lắng nghe khách hàng” - Dự án khảo sát

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

mức độ hài lòng của khách hàng

Hội đồng Quản trị

Những cam kết đối với cộng đồng và xã hội

Ban Kiểm soát

10 sự kiện tiêu biểu

Ban Tổng Giám đốc

Các bằng khen và giải thưởng tiêu biểu

Quản trị Ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng

Kế hoạch kinh doanh năm 2009

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Sơ đồ tổ chức

Hoạt động kinh doanh của Sacombank năm

Tập đoàn Tài chính Sacombank

2008 trong bối cảnh kinh tế thế giới và

Chỉ tiêu tài chính nổi bật

trong nước nhiều biến động

Báo cáo tài chính hợp nhất

34

28 Hoạt động quản lý rủi ro
30 Cải tiến cơ chế, đổi mới chính sách - Phát huy hiệu quả
hệ thống kiểm tra kiểm soát và kiểm toán nội bộ

32 Nhân sự và đào tạo - Đầu tư cho tương lai

Báo cáo tài chính riêng của Sacombank
Hoạt động quan hệ nhà đầu tư
Mạng lưới hoạt động
Ngân hàng đại lý

38
40
42
44
46
47
49	
52	
104	
108
112
120

3
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2008

giới thiệu Chung
Tên giao dịch:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
(SACOMBANK)

Ban Kiểm soát:
Ông Nguyễn Tấn Thành
Trưởng ban

Ông Lê Văn Tòng

Thông tin niêm yết:
Mã cổ phiếu: 	
STB
Ngày niêm yết: 	

12/7/2006

Thành viên

Địa chỉ:
Số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường 8, Quận 3, Thành phố
Hồ Chí Minh
Điện thoại - Fax:
(84 8) 39 320 420 - (84 8) 39 320 424
Trang Web:

Đối tác chiến lược nước ngoài:
Công ty Tài chính Quốc tế (IFC)
Tập đoàn Tài chính Dragon
Financial Holdings (Anh Quốc)
Ngân hàng ANZ
Mạng lưới hoạt động:
250 Chi nhánh và Phòng Giao dịch
tại 45/63 tỉnh thành
1 Văn phòng Đại diện Nam Ninh
tại Trung Quốc
1 Chi nhánh tại Lào
Hội đồng Quản trị:
Ông Đặng Văn Thành
Chủ tịch

Bà Huỳnh Quế Hà
Phó Chủ tịch thứ nhất

Ông Nguyễn Châu
Phó Chủ tịch

Ông Dominic Scriven
Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
Ủy viên

Ông Đặng Hồng Anh
Ủy viên

Ông Colin Mansbridge
Ủy viên

Ông Huỳnh Phú Kiệt
Ủy viên

Ông Phạm Duy Cường
Ủy viên

4
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2008

Vốn điều lệ (VND):	 5.115.830.840.000

Ông Doãn Bá Tùng

Tổng số cổ đông: 	 60.520

Thành viên

Ban Tổng Giám đốc:
Ông Trần Xuân Huy
Tổng Giám đốc

Ông Hồ Xuân Nghiễm

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất

Tiến sĩ John Hing Vong
Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thành
Phó Tổng Giám đốc

Ông Lưu Huỳnh

Tổng số cổ phần: 	 511.583.084
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Phòng Đối ngoại
Địa chỉ:	
Lầu 5, Số 266 - 268
Nam Kỳ Khởi Ngh...
An toàn
&
O O THƯỜNG NN
Bền vững
Báo cáo thường niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thường niên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Báo cáo thường niên 9 10 520