Ktl-icon-tai-lieu

Báo giá đồng hồ đo lưu lượng nước thải

Được đăng lên bởi huynh ngoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAO VIET CUONG Technology Trading Service Company Ltd
Địa chỉ (address): 89/249 Tân Ky Tân Quy, Tân Sơn Nhi Wards, Tân Phu District, HCM City
Điện thoại (tel) : 08-3813 4681 - 08-3813 4682 Fax: 08-3813 4680
E-mail: sales@caovietcuong.com Website: 
Authorized distributor HAWK GAUGE in Vietnam

PRICE LIST - 2013 - ĐÔNG HÔ NƯƠC ĐAI LOAN
COMPANY
ATTN

Payment Term
Delivery Time

100% prepayment
Hàng có sẵn tại Cao Việt Cường

Phone

Delivery Term

Hàng có sẵn 1 sô size, 4-5 tuân

Fax

Validity

End of 2012

No

Description
1
2 Propeller type water meter
3 Manufacturer : SY (Taiwan)
4 Model : WP125-FC-F0
5 Fluid : water
6 Vane Wheel : P.P Resin
7 Wetted parts : brass
8 Body : Casting Iron
9 Connection : JIS 10K flange
10 Accuracy : 2%

Model
WPS50-FC-F0
WPS65-FCD-F0
WP75-FC-F0
WP100-FC-F0
WPS150-FCD-F0
WPS200-FCD-F0
WP250-FC-F0

Page 1

Size
2"
2.5"
3"
4"
5"
6"
8"
10"

Range
5-16m3/h
6-30 M3/Hr
6-40 M3/Hr
8-80 M3/Hr

Unit Price
10,000,000 ₫
11,900,000 ₫
11,900,000 ₫
13,700,000 ₫

20-188 M3/Hr
23-240 M3/Hr
28-320 M3/Hr

30,700,000 ₫
44,000,000 ₫
44,000,000 ₫

CAO VIET CUONG Technology Trading Service Company Ltd
Địa chỉ (address): 89/249 Tân Ky Tân Quy, Tân Sơn Nhi Wards, Tân Phu District, HCM City
Điện thoại (tel) : 08-3813 4681 - 08-3813 4682 Fax: 08-3813 4680
E-mail: sales@caovietcuong.com Website: 
Authorized distributor HAWK GAUGE in Vietnam

PRICE LIST - 2013 - ĐÔNG HÔ NƯƠC ĐAI LOAN
COMPANY
ATTN

Payment Term
Delivery Time

100% prepayment
Hàng có sẵn tại Cao Việt Cường

Phone

Delivery Term

Hàng có sẵn 1 sô size, 4-5 tuân

Fax

Validity

End of 2012

XÁC NHẬN ĐẶT HANG
Note: giá chưa bao gồm 10% VAT
Đơn hàng trị giá < 3,000,000 VNĐ, phí ship hàng trong n ươc do bên mua ch ịu

Page 2

...

   !"#"#$%&%"#'
" #( "#)*+,-,.-+*+,-,./0*+,-,.*
1+2"))3(4"#(56(27"#8886(4"#(56(2

 !"#$ % % $&'%Ô Ô ƯƠ
%9&:; '2#2 -**<=='2#
: !)"4'"2 $>5? # "%(@" #% 5 
( !)"4'2 $>5? - "A+B# 
/0 @)""#' 1(C*-
% ()* +,  - )
-
B*+/%+/*
D B+-.2, -*******
 
6BD .+,*&,$ --*****
,
 !" #
,D .+*&,$ --*****
$% 
D +*&,$ -,E*****
B
!$
BD
.
&'()*! 
.D *+-&,$ ,*E*****
E
+$*,** %
D ,+*&,$ ******
-$*./ %
-*D +,*&,$ ******
.0/12
-*
3%4
''%),-.-/)*.
Báo giá đồng hồ đo lưu lượng nước thải - Trang 2
Báo giá đồng hồ đo lưu lượng nước thải - Người đăng: huynh ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo giá đồng hồ đo lưu lượng nước thải 9 10 593