Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm đầu tư lấn sân

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảo hiểm đầu tư lấn sân
Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong
9 tháng đầu năm 2009, số lượng hợp đồng bảo hiểm
mới phát hành tăng 13% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm sản phẩm bảo hiểm đầu tư (bao gồm
Bảo hiểm liên kết chung và Bảo hiểm liên kết đơn vị)
có tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức 78%, tiếp
theo là Bảo hiểm tử kỳ với mức tăng khoảng 20%,
còn dòng bảo hiểm hỗn hợp chỉ tăng nhẹ 2%.

Các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dù vẫn tiếp tục dẫn
đầu thị trường về số lượng hợp đồng còn duy trì hiệu
lực (87,6%), nhưng số lượng hợp đồng khai thác mới
chỉ còn chiếm 61,2%.

Điều này cho thấy, các sản phẩm bảo hiểm đầu tư
đang thu hút sự quan tâm của khách hàng và đội ngũ
đại lý bảo hiểm nhân thọ. Các sản phẩm bảo hiểm
đầu tư, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian
tới.

Ông Takashi Fujii, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt
Nam nhận định, thời gian tới, cùng với những sản
phẩm truyền thống, sản phẩm thuộc dòng liên kết
chung sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực của
các công ty bảo hiểm.

Sự đón nhận nhiệt tình những dòng bảo hiểm mới từ
khách hàng Việt Nam cũng nằm trong xu thế phát
triển chung của thị trường bảo hiểm. Theo ông Phạm
Trường Khánh, Giám đốc Maketing Korea Life, tại
Hoa Kỳ, trong phân khúc bảo hiểm nhân thọ cá nhân,
các sản phẩm bảo hiểm trọn đời đang dẫn đầu thị
phần với 40%, tiếp theo là các sản phẩm bảo hiểm
đầu tư với 37,2% và các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ
chiếm 22,8%.

"Ở thị trường Việt Nam, theo sự phát triển của thị
trường bảo hiểm nhân thọ, một số sản phẩm mang

nặng tính chất tiết kiệm như Bảo hiểm hỗn hợp và
Bảo hiểm sinh kỳ sẽ dần dần nhường chỗ cho những
sản phẩm có tính bảo vệ và tính linh hoạt cao. Vì thế,
để theo kịp nhu cầu đang gia tăng của khách hàng,
các công ty bảo hiểm nhân thọ đang đặc biệt quan
tâm đến việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới
theo hướng gia tăng các quyền lợi bảo vệ và mang
đến cho khách hàng nhiều lựa chọn khác nhau", ông
Khánh nói.

Mặc dù đã hòa cùng xu thế phát triển chung của thị
trường bảo hiểm thế giới, nhưng thực tế số lượng
hợp đồng bảo hiểm đầu tư mới được ký kết tại Việt
Nam chỉ chiếm 16,5% trong tổng số hợp đồng khai
thác mới. Trong khi đó, ở Trung Quốc, các sản phẩm
bảo hiểm dạng này chiếm khoảng 31%, còn ở Hồng
Kông là 39%.

Nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành cho
thấy, dù đang rất phát triển nhưng lượng hợp đồng
mới của các sản phẩm thuộc nhóm bảo hiểm đầu tư

tại một số DN bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa vượt qua
được các s...
Bảo hiểm đầu tư lấn sân
Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong
9 tháng đầu năm 2009, số lượng hợp đồng bảo hiểm
mới phát hành tăng 13% so với cùng kỳ.
Trong đó, nhóm sản phẩm bảo hiểm đầu tư (bao gồm
Bảo hiểm liên kết chung và Bảo hiểm liên kết đơn vị)
tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức 78%, tiếp
theo là Bảo hiểm tử kỳ với mức tăng khoảng 20%,
còn dòng bảo hiểm hỗn hợp chỉ tăng nhẹ 2%.
Các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dù vẫn tiếp tục dẫn
đầu thị trường về số lượng hợp đồng còn duy trì hiệu
lực (87,6%), nhưng số lượng hợp đồng khai thác mới
ch còn chiếm 61,2%.
Điều này cho thy, các sản phẩm bảo hiểm đầu tư
đang thu hút sự quan tâm của khách hàng và đội ngũ
đại lý bảo hiểm nhân thọ. Các sản phẩm bảo hiểm
đầu tư, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
Bảo hiểm đầu tư lấn sân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm đầu tư lấn sân - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảo hiểm đầu tư lấn sân 9 10 294