Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và bước vào hội nhập với kinh tế thế giới, bên
cạnh những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, thì tình trạng thất nghiệp đang là một
trong những vấn đề nan giải và hết sức bức xúc. Hàng năm có từ 1,1 đến 1,2 triệu người
bước vào tuổi lao động, nhưng khả năng thu hút lao động của nền kinh tế lại có hạn.
Bên cạnh đó, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế,
đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, một bộ phận không nhỏ lao động do nhiều
nguyên nhân khác nhau bị mất việc làm, đời sống rất khó khăn, ảnh hưởng đến trật tự an
sinh xã hội.
Bảo hiểm thất nghiệp ra đời sẽ góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ cho người lao động
được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc. Bên cạnh đó bảo hiểm thất
nghiệp còn giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp.
Dự kiến, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ được thực thi từ ngày 1/1/2009

Vẫn còn nhiều vướng mắc
Có ý kiến cho rằng, trước rất nhiều loại loại bảo hiểm hiện nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp
ra đời cũng chỉ là việc khoác thêm "gánh nặng" về chi nộp đối với giới chủ và NLĐ.
Song, tại buổi toạ đàm, từ thực tế sự tham gia của 3 bên khiến mức đóng góp của DN ít đi, trong
khi họ lại không phải giải quyết các trợ cấp vốn đã phức tạp theo điều 17 và 42 của Luật lao
động, mà NLĐ lại được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp tốt, khiến đại diện các DN đều nhận xét,
đây là những ưu điểm nổi bật của bảo hiểm thất nghiệp.
Buổi toạ đàm đã thu hút rất nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung từ phía DN trong việc thực thi các nội
dung của dự thảo. Đại diện Hiệp hội Bánh đậu xanh Hải Dương, ông Vũ Thiên Hựu chỉ ra thực
tế, việc ký hợp đồng lao động, cái gốc để tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với phần lớn lao
động ở các đơn vị sản xuất kiểu làng nghề, mang tính chất mùa vụ là rất khó khăn.
Ông Hựu bày tỏ: “Chúng tôi làm hàng xuất khẩu, phụ thuộc vào đơn đặt hàng nên rất bấp bênh.
Lúc nhiều việc, lúc không. Ký hợp đồng 1 năm nhưng không có việc, không bán được hàng thì
trả lương làm sao được.
Thậm chí, chính NLĐ, người sử dụng lao động ở đây cũng không muốn ký vì tính chất không ổn
định. NLĐ đa phần là nông dân, tranh thủ đi làm vào lúc nông nhàn, nên việc lấy mốc của hợp
đồng lao động để đóng bảo hiểm thất nghiệp gần như không thực hiện được.”
Không chỉ vậy, theo ông Hựu, cách tính lương ở những đơn vị trong hiệp hội chủ yếu dựa trên
sản phẩm. Mà tuỳ vào mùa vụ, NLĐ lại có mức thu nhập khác nhau nên trong hợp đồng lao
động, không thể ghi rõ...
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và bước vào hội nhập với kinh tế thế giới, bên
cạnh những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, thì tình trạng thất nghiệp đang là một
trong những vấn đề nan giải và hết sức bức xúc. Hàng năm có từ 1,1 đến 1,2 triệu người
bước vào tuổi lao động, nhưng khả năng thu hút lao động của nền kinh tế lại có hạn.
Bên cạnh đó, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển đổi cơ cấu kinh tế,
đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, một bộ phận không nhỏ lao động do nhiều
nguyên nhân khác nhau bị mất việc làm, đời sống rất khó khăn, ảnh hưởng đến trật tự an
sinh xã hội.
Bảo hiểm thất nghiệp ra đời sẽ góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ cho người lao động
được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc. Bên cạnh đó bảo hiểm thất
nghiệp còn giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp.
Dự kiến, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ được thực thi từ ngày 1/1/2009
Vẫn còn nhiều vướng mắc
Có ý kiến cho rằng, trước rất nhiều loại loại bảo hiểm hiện nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp
ra đời cũng chỉ là việc khoác thêm "gánh nặng" về chi nộp đối với giới chủ và NLĐ.
Song, tại buổi toạ đàm, từ thực tế sự tham gia của 3 bên khiến mức đóng góp của DN ít đi, trong
khi họ lại không phải giải quyết các trợ cấp vốn đã phức tạp theo điều 17 và 42 của Luật lao
động, mà NLĐ lại được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp tốt, khiến đại diện các DN đều nhận xét,
đây là những ưu điểm nổi bật của bảo hiểm thất nghiệp.
Buổi toạ đàm đã thu hút rất nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung từ phía DN trong việc thực thi các nội
dung của dự thảo. Đại diện Hiệp hội Bánh đậu xanh Hải Dương, ông Vũ Thiên Hựu chỉ ra thực
tế, việc ký hợp đồng lao động, cái gốc để tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với phần lớn lao
động ở các đơn vị sản xuất kiểu làng nghề, mang tính chất mùa vụ là rất khó khăn.
Ông Hựu bày tỏ: “Chúng tôi làm hàng xuất khẩu, phụ thuộc vào đơn đặt hàng nên rất bấp bênh.
Lúc nhiều việc, lúc không. Ký hợp đồng 1 năm nhưng không có việc, không bán được hàng thì
trả lương làm sao được.
Thậm chí, chính NLĐ, người sử dụng lao động ở đây cũng không muốn ký vì tính chất không ổn
định. NLĐ đa phần là nông dân, tranh thủ đi làm vào lúc nông nhàn, nên việc lấy mốc của hợp
đồng lao động để đóng bảo hiểm thất nghiệp gần như không thực hiện được.”
Không chỉ vậy, theo ông Hựu, cách tính lương ở những đơn vị trong hiệp hội chủ yếu dựa trên
sản phẩm. Mà tuỳ vào mùa vụ, NLĐ lại có mức thu nhập khác nhau nên trong hợp đồng lao
động, không thể ghi rõ mức lương cụ thể là bao nhiêu, do đó không có cơ sở để tính được phí
bảo hiểm tối thiểu được.
Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam - Trang 2
Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 9 10 980