Ktl-icon-tai-lieu

bảo hiểm xây dựng và lắp đặt

Được đăng lên bởi vannt08
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt
January 27, 2013 Kiến thức bảo hiểm chưa có phản hồi
Câu hỏi 207: Trong lĩnh vực bảo hiểm xây dựng và lắp đặt có các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu nào?
Trả lời:
Các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt bao gồm:
1 – Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế đầu tư xây dựng.
2 – Bảo hiểm mọi rủi ro công trình (bảo hiểm mọi rủi ro của nhà thầu: contractors’ all risks (CAR) policy)
3 – Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt (Erection all risks (EAR) policy).
4 – Bảo hiểm trách nhiệm của chủ lao động, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba
5 – Bảo hiểm thiệt hại máy móc, tài sản hiện có trong thời gian thi công và thiết bị công trường.
6 – Bảo hiểm bảo hành.
Câu hỏi 208: Bảo hiểm xây dựng áp dụng với những đối tượng bảo hiểm nào?
Trả lời:
Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng bao gồm:
1 – Các công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi, năng lượng và các công
trình khác mà kết cấu có sử dụng xi măng, sắt thép như: nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trường học, bệnh viện, trụ sở văn
phòng, đường xá, sân ga, bến cảng, cầu cống, đê đập, hệ thống thoát nước…
2 – Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng như:
+ Các công trình tạm thời. Đây là giá trị các công trình tạm thời cần cho quá trình thực hiện dự án.
+ Máy móc và nhà xưởng, bao gồm cả hàng rào, dây cáp, máy phát điện…
3 – Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng. Người bảo hiểm chỉ đảm bảo cho phần máy móc phục vụ cho quá
trình xây dựng.
4 – Phần công việc lắp đặt và/ hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng.
5 – Các tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người
được bảo hiểm.
6 – Chi phí dọn dẹp sau tổn thất. Phần đối tượng này chỉ được bảo hiểm khi các chi phí phát sinh liên quan đến tổn thất
được bảo hiểm.
Tùy theo từng HĐBH mà các hạng mục ngoài hạng mục xây dựng chính của công trình như; phần máy móc thiết bị thi
công, máy móc và nhà xưởng, chi phí dọn dẹp…sẽ được bảo hiểm bằng cách ghi thêm vào trong hợp đồng danh mục tài
sản được bảo hiểm thêm hoặc cũng có thể được bảo hiểm theo bảo hiểm bổ sung.
Câu hỏi 209: Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xây dựng bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt nam?
Trả lời:
Tại Việt Nam hiện nay, theo thông tư số 76/2003/ TT-BTC ngày 04/8/2003 một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm xây
dựng bắt buộc bao gồm:
1 – Công trình xây dựng thực hiện đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngâ...
Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt
January 27, 2013 Kiến thức bảo hiểm chưa có phản hồi
Câu hỏi 207: Trong lĩnh vực bảo hiểm xây dựng và lắp đặt có các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu nào?
Trả lời:
Các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt bao gồm:
1 – Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế đầu tư xây dựng.
2 – Bảo hiểm mọi rủi ro công trình (bảo hiểm mọi rủi ro của nhà thầu: contractors’ all risks (CAR) policy)
3 – Bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt (Erection all risks (EAR) policy).
4 – Bảo hiểm trách nhiệm của chủ lao động, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba
5 – Bảo hiểm thiệt hại máy móc, tài sản hiện có trong thời gian thi công và thiết bị công trường.
6 – Bảo hiểm bảo hành.
Câu hỏi 208: Bảo hiểm xây dựng áp dụng với những đối tượng bảo hiểm nào?
Trả lời:
Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng bao gồm:
1 – Các công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi, năng lượng và các công
trình khác mà kết cấu có sử dụng xi măng, sắt thép như: nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trường học, bệnh viện, trụ sở văn
phòng, đường xá, sân ga, bến cảng, cầu cống, đê đập, hệ thống thoát nước…
2 – Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng như:
+ Các công trình tạm thời. Đây là giá trị các công trình tạm thời cần cho quá trình thực hiện dự án.
+ Máy móc và nhà xưởng, bao gồm cả hàng rào, dây cáp, máy phát điện…
3 – Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng. Người bảo hiểm chỉ đảm bảo cho phần máy móc phục vụ cho quá
trình xây dựng.
4 – Phần công việc lắp đặt và/ hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng.
5 – Các tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người
được bảo hiểm.
6 – Chi phí dọn dẹp sau tổn thất. Phần đối tượng này chỉ được bảo hiểm khi các chi phí phát sinh liên quan đến tổn thất
được bảo hiểm.
Tùy theo từng HĐBH mà các hạng mục ngoài hạng mục xây dựng chính của công trình như; phần máy móc thiết bị thi
công, máy móc và nhà xưởng, chi phí dọn dẹp…sẽ được bảo hiểm bằng cách ghi thêm vào trong hợp đồng danh mục tài
sản được bảo hiểm thêm hoặc cũng có thể được bảo hiểm theo bảo hiểm bổ sung.
Câu hỏi 209: Đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xây dựng bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt nam?
Trả lời:
Tại Việt Nam hiện nay, theo thông tư số 76/2003/ TT-BTC ngày 04/8/2003 một số đối tượng phải tham gia bảo hiểm xây
dựng bắt buộc bao gồm:
1 – Công trình xây dựng thực hiện đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước
bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Đối với các dự án
đầu tư có sử dụng nguồn vốn khác, Nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng;
2 – Bảo hiểm cho vật tư, thiết bị nhà xưởng phục vụ thi công.
Câu hỏi 210: Rủi ro nào được bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng?
Trả lời:
Rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng bao gồm:
1 – Rủi ro chính:
+ Rủi ro thiên tai: lũ lụt, mưa bão, đất đá sụt lở, sét đánh, động đất, núi lửa, sóng thần…
+ Rủi ro tai nạn: cháy nổ, đâm va, trộm cắp, sơ suất lỗi lầm của người làm thuê cho người được bảo hiểm. Đâm va bao
gồm đâm va và bị đâm va của các phương tiện vận chuyển và thi công tự hành hoặc vật thể khác xảy ra tại khu vực thi
công công trình. Nếu phương tiện vận chuyển và thi công tự hành bị đâm va trên đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường
không thì không thuộc lĩnh vực bảo hiểm này. Ví dụ: Trong quá trình thi công xây dựng cầu, xà lan tự hành chở vật liệu
xây dựng công trình đâm vào cọc trụ làm trôi sàn đạo của cây cầu đang xây dựng, rủi ro này thuộc lĩnh vực bảo hiểm.
Nhưng nếu xà lan tự hành chở vật liệu xây dựng cầu, đâm va vào xà lan chạy trên sông thì không thuộc lĩnh vực bảo hiểm
này.
2 – Rủi ro riêng: có thể được bảo hiểm nếu có thêm những thỏa thuận riêng và được người bảo hiểm chấp nhận bao gồm:
rủi ro chiến tranh, rủi ro đình công, rủi ro do thiết kế chế tạo…Thiệt hại của rủi ro do thiết kế chế tạo chỉ được bảo hiểm
1
bảo hiểm xây dựng và lắp đặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo hiểm xây dựng và lắp đặt - Người đăng: vannt08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bảo hiểm xây dựng và lắp đặt 9 10 753