Ktl-icon-tai-lieu

Bí kíp cưa đổ một cô gái

Được đăng lên bởi Alex D Ace
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bí kíp cưa đổ một cô gáiTác giả: quacker ( thành viên box tư vấn tình yêu mạng ttvnol.com) cùng 1 số
thành viên khác.

hikaru10_voz: sưu tầm…hikarus1001@gmail.comDạo này chán phân tích các câu nói của gái rồi, thôi mở cái topic mới cho dzui. Một trong những tình huống mà các chú trống choai rất hay gặp phải là làm thế nào để tình cảm tiến triển từ "tình bạn" lên "thích thích" rồi lên "yêu". Những sai lầm thường gặp là:
1) Tỏ tình: Có một quan niệm phổ biến trong xã hội là người con trai cần phải nói "Anh yêu em". Gà nào khi đang trăn trở vì tình cũng thắc mắc về việc chọn thời gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm được thời gian địa điểm thích hợp cả. Lý do rất đơn giản: Tại vì chả có lúc nào, chỗ nào
là thích hợp để nói ra câu đó cả. Câu này để dành cho những đôi đã ở bên nhau một thời gian dài, đã trải qua kha khá các loại sóng gió, đủ để họ xác định được chính xác thế nào là "yêu".
2) Săn đón, chiều chuộng: Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả: Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái suy nghĩ là: Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em.
3) Tiêu nhiều tiền, khoe của: Cũng như trên. Thông điệp của hành động này là:
Con người anh chả ra gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ em.
.....
Bí kíp cưa đmt cô gái
Tác gi: quacker ( thành viên box tư vn tình yêu mng ttvnol.com) cùng 1 s
thành viên khác.
hikaru10_voz: sưu tầm…hikarus1001@gmail.com
Do này chán phân tích các câu nói ca gái ri, thôi mcái topic mi cho dzui.
Mt trong nhng tình hung mà các chú trng choai rt hay gp phi là làm thế
nào để tình cm tiến trin t"tình bn" lên "thích thích" ri lên "yêu". Nhng sai
lầm thường gp là:
1) Ttình: Có mt quan nim ph biến trong xã hi là ngưi con trai cn phi nói
"Anh yêu em". Gà nào khi đang trăn trtình cũng thắc mc vvic chn thi
gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm đưc
thời gian địa đim thích hp c. Lý do rt đơn giản: Ti vì chcó lúc nào, chnào
là thích hợp để i ra câu đó cả. Câu này đdành cho nhng đôi đã bên nhau mt
thời gian dài, đã tri qua kha khá các loại sóng gió, đủ để họ xác định được chính
xác thế nào là "yêu".
2) Săn đón, chiu chung: Mt sai lm khác là rình rp n cạnh con gái đxem
em muốn ăn gì, ung gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh ch đi, nói chung là
đáp ứng tt c đòi hi của nàng. Đây là lỗi nhm ln gia nguyên nhân và kết qu:
Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chung nhau, ch săn đón chiều chung thì
skhông dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mc sẽ làm cho người con gái
suy nghĩ là: Anh cm thấy con ngưi anh không xng đáng với em nên anh phi bù
đắp bng cách chiu chung em.
3) Tiêu nhiu tin, khoe ca: Cũng như trên. Thông đip ca hành đng này là:
Con ngưi anh chra gì nên anh phi ly ca cải ra để d em.
Đi đâu?
Mt trong nhng vn đề ln nht mà gà hay gp phi khi mới làm quen đưc vi
mt em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi đưc, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì?
Trong suy nghĩ của gà luôn luôn cho rng phi làmđó thật đặc bit, tht lãng
mn thì nàng mi "cảm động" và s "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là "đặc
Bí kíp cưa đổ một cô gái - Người đăng: Alex D Ace
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bí kíp cưa đổ một cô gái 9 10 747