Ktl-icon-tai-lieu

Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp1

Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp
Hiện đã 105 tuổi, Lã Tử Kiếm là nhân vật chưởng môn đời thứ nhì của
phái Tử Tiêu thuộc môn phái Võ Đang. Một đời hành hiệp trượng nghĩa, Lã
Tử Kiếm nổi tiếng ở Trung Quốc với biệt danh Trường Giang đại hiệp.
Trong thời kỳ cách mạng văn hoá, Hồng vệ binh đã dùng dao chém nhưng
ông vẫn không chết. Hiện nay, Lã Tử Kiếm được coi là "Thế thượng nan
phùng bách tuế nhân" (Trần gian khó gặp người trăm tuổi). Đau là bí quyết
trường sinh của đại hiệp Lã Tử Kiếm?
Mặc dù đã hơn 100 tuổi, Lã Tử Kiếm vẫn đầy vẻ trẻ trung, hoạt bát, mắt
sáng, tai rõ, sắc mặt hồng hào, thể lực sung mãn không thua gì tuổi thanh
niên. Ông sinh ngày 15-10-1893 ở Tuyên Xương (Hồ Bắc) trong một gia
đình nổi tiếng về y học và võ thuật. Ngay từ nhỏ, Lã Tử Kiếm đã say mê tập
võ, luyện công để tăng cường thể lực đồng thời với việc tu thân dương tính.
Đây là hai lĩnh vực khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ trong vấn đề
trường thọ. Ông nói : “tôi năm nay 105 tuổi, nhưng bậc thầy truyền thụ võ
nghệ cho tôi còn sống thọ hơn. Tôi muốn sống ít nhất 20 năm nữa...'. Căn cứ
vào thể lực hiện nay của Lã đại hiệp, mơ ước đó không phải là quá đáng.
Bí quyết trường thọ của Lã Tử Kiếm, ngoài việc luyện công, còn được
thể hiện trong sinh hoạt thường nhật theo những phương pháp cực kỳ đơn
giản : “Một là sáng ăn no, trưa ăn no, tối ăn ít. Hai là nói ít làm nhiều,. Ba là
ít mặn, nhiều chua. Bốn là tránh điều thị phi...". Ông cho biết, ngủ sớm, dậy
sớm theo giờ giấc cố định là quy tắc "bách niên như nhất nhật": "90 năm
qua, tôi luôn ngủ lúc 10 giờ tối và dậy đúng 5 giờ sáng, sau đó luyện công".
Theo ông giải thích, sau khi vào giấc ngủ tối, máu trong tim con người bắt
đầu thay đổi cũ mới, đạt đến mức độ âm dương quân bình (Con người và vũ
trụ rất tương đồng về phương diện này bởi sự cần thiết phải đạt đến độ quân
bình âm dương. Học thuyết nói trên đã được khẳng định trong sách y học
Trung Hoa : “âm bình dương bí, tinh thần nãi trị". Đó là điều kiện bảo toàn
sự bình quân, thiết lập cơ sở hoạt động của củng cố năng lực của nhân thể).
Sau khi rời khỏi giường ngủ, đầu tiên phải uống một ly nước nóng để thanh
lọc cặn bã trong dạ dày và ruột. Kiên trì thực hiện điều này đều đặn và liên
tục sẽ rất có lợi cho cơ thể.
Về phương diện luyện công để dưỡng sinh, Lã Tử Kiếm nhấn mạnh: "Tôi
có thể sống đến tuổi này là nhờ ít khi phải dùng thuốc. Chủ yếu nhờ luyện

Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp

www.viet...
Bí Quyết Trường Th Ca Trường Giang Đại Hip www.vietkiem.com
1
Bí Quyết Trường Th Ca Trường Giang Đại Hip
Hin đã 105 tui, Lã T Kiếm là nhân vt chưởng môn đời th nhì ca
phái T Tiêu thuc môn phái Võ Đang. Mt đời hành hip trượng nghĩa, Lã
T Kiếm ni tiếng Trung Quc vi bit danh Trường Giang đại hip.
Trong thi k cách mng văn hoá, Hng v binh đã dùng dao chém nhưng
ông vn không chết. Hin nay, Lã T Kiếm được coi là "Thế thượng nan
phùng bách tuế nhân" (Trn gian khó gp người trăm tui). Đau là bí quyết
trường sinh ca đại hip Lã T Kiếm?
Mc dù đã hơn 100 tui, Lã T Kiếm vn đầy v tr trung, hot bát, mt
sáng, tai rõ, sc mt hng hào, th lc sung mãn không thua gì tui thanh
niên. Ông sinh ngày 15-10-1893 Tuyên Xương (H Bc) trong mt gia
đình ni tiếng v y hc và võ thut. Ngay t nh, Lã T Kiếm đã say mê tp
võ, luyn công để tăng cường th lc đồng thi vi vic tu thân dương tính.
Đây là hai lĩnh vc khác nhau nhưng có quan h cht ch trong vn đề
trường th. Ông nói : “tôi năm nay 105 tui, nhưng bc thy truyn th
ngh cho tôi còn sng th hơn. Tôi mun sng ít nht 20 năm na...'. Căn c
vào th lc hin nay ca Lã đại hip, mơ ước đó không phi là quá đáng.
Bí quyết trường th ca Lã T Kiếm, ngoài vic luyn công, còn được
th hin trong sinh hot thường nht theo nhng phương pháp cc k đơn
gin : “Mt là sáng ăn no, trưa ăn no, ti ăn ít. Hai là nói ít làm nhiu,. Ba là
ít mn, nhiu chua. Bn là tránh điu th phi...". Ông cho biết, ng sm, dy
sm theo gi gic c định là quy tc "bách niên như nht nht": "90 năm
qua, tôi luôn ng lúc 10 gi ti và dy đúng 5 gi sáng, sau đó luyn công".
Theo ông gii thích, sau khi vào gic ng ti, máu trong tim con người bt
đầu thay đổi cũ mi, đạt đến mc độ âm dương quân bình (Con người và vũ
tr rt tương đồng v phương din này bi s cn thiết phi đạt đến độ quân
bình âm dương. Hc thuyết nói trên đã được khng định trong sách y hc
Trung Hoa : “âm bình dương bí, tinh thn nãi tr". Đó là điu kin bo toàn
s bình quân, thiết lp cơ s hot động ca cng c năng lc ca nhân th).
Sau khi ri khi giường ng, đầu tiên phi ung mt ly nước nóng để thanh
lc cn bã trong d dày và rut. Kiên trì thc hin điu này đều đặn và liên
tc s rt có li cho cơ th.
V phương din luyn công để dưỡng sinh, Lã T Kiếm nhn mnh: "Tôi
có th sng đến tui này là nh ít khi phi dùng thuc. Ch yếu nh luyn
Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp - Trang 2
Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bí Quyết Trường Thọ Của Trường Giang Đại Hiệp 9 10 305