Ktl-icon-tai-lieu

Bìa - Dự án bán hàng qua mạng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
@@@

Tiểu luận môn học
Thiết lập và thẩm định dự án

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN THÀNG LONG

SINH VIÊN THỰC HIỆN
LÊ QUỐC THÁI
MSSV: DKN021229
LỚP: ĐH3KN2

Long Xuyên 12/2005

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
@@@
Tiểu luận môn học
Thiết lập và thẩm định dự án
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN
NGUYỄN THÀNG LONG LÊ QUỐC THÁI
MSSV: DKN021229
LỚP: ĐH3KN2
Long Xuyên 12/2005
Bìa - Dự án bán hàng qua mạng - Trang 2
Bìa - Dự án bán hàng qua mạng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa - Dự án bán hàng qua mạng 9 10 695