Ktl-icon-tai-lieu

biên bản hợp xét

Được đăng lên bởi tranquoctuan059@gmail.com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CƠ QUAN
TRÍCH BIÊN BẢN
Họp xét Đ/c Tăng Thị Kim Tiền
đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam
Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/6/2013.
Tại Hội trường UBND xã An Lĩnh.
I. Thành phầm tham gia.
1. Đ/c Trần Quốc Tuấn - Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan - Chủ trì.
2. Đ/c Lê Thị Kiên - UVBCH Chi đoàn Cơ quan - Thư ký.
3. Đ/c Phan Tấn Hậu – UVBCH Chi đoàn Cơ quan.
4. Đ/c Nguyễn Quốc Kỳ - UVBCH Chi đoàn Cơ quan.
- Cùng 13 Đ/c đoàn viên Chi đoàn Cơ quan cùng tham gia.
- Vắng có lý do: Không.
II. Nội dung:
Họp xét Đ/c Tăng Thị Kim Tiền đoàn viên ưu tú của Chi đoàn vào Đảng
cộng sản Việt Nam.
III. Diễn biến:
Sau khi nghe Đ/c Chủ trì nêu lý do của buổi làm việc và tiến hành xem
xét, đánh gia Đ/c Tiền trong thời gian công tác tại Cơ quan, tham gia sinh hoạt
Chi đoàn Cơ quan. Các đồng chí trong cuộc họp tham gia thảo luận, đánh giá
Đ/c Tiền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại cơ quan; tham gia sinh hoạt
Chi đoàn đầy đủ; luôn chấp hành tốt Điều lệ, quy chế Chi đoàn cơ quan, có tính
cầu tiến trong công việc là đoàn viên ưu tú của Chi đoàn và đi đến thống nhất
Đ/c Tăng Thị Kim Tiền được xét vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Chủ trì kết luận và lấy biểu quyết đạt 100% số đồng chí tham dự
và đề nghị BCH Xã đoàn hoàn tất thủ tục để giới thiệu Đ/c Tiền vào Đảng đúng
theo quy định.
Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, và thông qua cuộc
họp, các đồng chí cùng thống nhất./.
Thư ký

Lê Thị Kiên

Chủ trì

Trần Quốc Tuấn

1

...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CƠ QUAN
TRÍCH BIÊN BẢN
Họp xét Đ/c Tăng Thị Kim Tiền
đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam
Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/6/2013.
Tại Hội trường UBND xã An Lĩnh.
I. Thành phầm tham gia.
1. Đ/c Trần Quốc Tuấn - Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan - Chủ trì.
2. Đ/c Lê Thị Kiên - UVBCH Chi đoàn Cơ quan - Thư ký.
3. Đ/c Phan Tấn Hậu – UVBCH Chi đoàn Cơ quan.
4. Đ/c Nguyễn Quốc Kỳ - UVBCH Chi đoàn Cơ quan.
- Cùng 13 Đ/c đoàn viên Chi đoàn Cơ quan cùng tham gia.
- Vắng có lý do: Không.
II. Nội dung:
Họp xét Đ/c Tăng Thị Kim Tiền đoàn viên ưu của Chi đoàn vào Đảng
cộng sản Việt Nam.
III. Diễn biến:
Sau khi nghe Đ/c Chủ t nêu do của buổi làm việc tiến hành xem
xét, đánh gia Đ/c Tiền trong thời gian công tác tại quan, tham gia sinh hoạt
Chi đoàn quan. Các đồng chí trong cuộc họp tham gia thảo luận, đánh giá
Đ/c Tiền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại quan; tham gia sinh hoạt
Chi đoàn đầy đủ; luôn chấp hành tốt Điều lệ, quy chế Chi đoàn quan, tính
cầu tiến trong công việc đoàn viên ưu của Chi đoàn đi đến thống nhất
Đ/c Tăng Thị Kim Tiền được xét vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Chủ trì kết luận và lấy biểu quyết đạt 100% số đồng chí tham dự
đề nghị BCH đoàn hoàn tất thủ tục để giới thiệu Đ/c Tiền vào Đảng đúng
theo quy định.
Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, thông qua cuộc
họp, các đồng chí cùng thống nhất./.
Thư ký Chủ trì
Lê Thị Kiên Trần Quốc Tuấn
1
biên bản hợp xét - Người đăng: tranquoctuan059@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
biên bản hợp xét 9 10 785