Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Được đăng lên bởi vannamsc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIẾT
TỔ VĂN– SỬ – ĐỊA- GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Địa điểm: Phòng giáo viên
Thời gian: …10giờ 30 phút….ngày 24/9/2013
Thành phần tham dự:
Nguyễn Thị Em: Tổ trưởng
Nguyễn Thị Loan: Tổ phó
Lê Thị Thu: Tổ viên
Nguyễn Thị Tường Diễm: Tổ viên
Phạm Thị Kim Chi: Tổ viên
Ngô Thị Kim Liên: Tổ viên
Vắng: Không
NỘI DUNG
– Tổ trưởng thông qua nội dung sinh hoạt
*Tên chuyên đề: Giúp học sinh học tốt văn biểu cảm.
*Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Kim Chi
– Cô Chi trình bày chuyên đề
*Mục tiêu
*Phương pháp
*Nội dung
Cách làm tốt một bài văn biểu cảm.
+ Sử dụng các biện pháp tu từ
+ Bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, nhận xét, đánh giá
+ Phát biểu cảm nghĩ của mình về đối tượng.
*Kết quả vận dụng chuyên đề vào dạy học: 90% học sinh vận dụng và áp dụng
khá tốt vào bài tập.
– Ý kiến đóng góp của tổ: Bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi.
Biên bản kết thúc vào lúc 10g30’ cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Em

THƯ KÝ
Nguyễn Thị Loan

TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIẾT
TỔ VĂN– SỬ – ĐỊA- GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Địa điểm: Phòng giáo viên
Thời gian: 10giờ 30 phút ngày 24/10/2013
Thành phần tham dự:
Nguyễn Thị Em: Tổ trưởng
Nguyễn Thị Loan: Tổ phó
Lê Thị Thu: Tổ viên
Nguyễn Thị Tường Diễm: Tổ viên
Phạm Thị Kim Chi: Tổ viên
Ngô Thị Kim Liên: Tổ viên
Vắng: Không
NỘI DUNG
– Tổ trưởng thông qua nội dung sinh hoạt
*Tên chuyên đề: Rèn kỹ năng đọc bản đồ, lược đồ cho học sinh lớp 7
*Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Tường Diễm
– Cô Diễm trình bày chuyên đề
*Mục tiêu
*Phương pháp
*Nội dung:
+ Kĩ năng xác định nội dung lịch sử được thể hiện đó là những tư liệu về
những điều kiện tự nhiên, của đời sống xã hội nhất là tài liệu về địa lí có liên
quan đến sự kiện lịch sử đang học như núi, đường biển.Đó là những hoạt động
thể hiện tính toàn diện của lịch sử xã hội.
+ Sử dụng bản đồ có hiệu quả, xác định mục tiêu.
*Kết quả vận dụng chuyên đề vào dạy học: 90% học sinh vận dụng và áp dụng
khá tốt vào bài tập.
– Ý kiến đóng góp của tổ: Bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi.
Biên bản kết thúc vào lúc 11g 30’ cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Em

THƯ KÝ
Nguyễn Thị Loan

TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIẾT
TỔ VĂN– SỬ – ĐỊA- GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Địa điểm: Phòng giáo viên
Thời gian: 10giờ 30 phút ngày 22/ 11/ 2013
Thành phần tham dự:
Nguyễn Thị Em: Tổ trưởng
Nguyễn Thị Loan: Tổ phó
Lê Thị Thu: Tổ viên
Nguyễn Th...
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ VĂN– SỬ – ĐỊA- GDCD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Địa điểm: Phòng giáo viên
Thời gian: …10giờ 30 phút….ngày 24/9/2013
Thành phần tham dự:
Nguyễn Thị Em: Tổ trưởng
Nguyễn Thị Loan: Tổ phó
Lê Thị Thu: Tổ viên
Nguyễn Thị Tường Diễm: Tổ viên
Phạm Thị Kim Chi: Tổ viên
Ngô Thị Kim Liên: Tổ viên
Vắng: Không
NỘI DUNG
Tổ trưởng thông qua nội dung sinh hoạt
*Tên chuyên đề: Giúp học sinh học tốt văn biểu cảm.
*Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Kim Chi
Cô Chi trình bày chuyên đề
*Mục tiêu
*Phương pháp
*Nội dung
Cách làm tốt một bài văn biểu cảm.
+ Sử dụng các biện pháp tu từ
+ Bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, nhận xét, đánh giá
+ Phát biểu cảm nghĩ của mình về đối tượng.
*Kết quả vận dụng chuyên đề vào dạy học: 90% học sinh vận dụng và áp dụng
khá tốt vào bài tập.
Ý kiến đóng góp của tổ: Bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi.
Biên bản kết thúc vào lúc 10g30’ cùng ngày.
TỔ TRƯỞNG THƯ KÝ
Nguyễn Thị Em Nguyễn Thị Loan
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ - Người đăng: vannamsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ 9 10 900