Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chiêu thị tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2145 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CHIÊU THỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
ĐIỆN QUANG

GVHD: TS. LƯU VĂN PHÚ
SVTH: NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG

TP.HCM 10/2007

1

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô trường Đại học dân
lập Hùng Vương. Cảm ơn các thầy cô Khoa quản trị kinh doanh đã truyền đạt
những kiến thức vô cùng quý báu trong thời gian học tập tại trường.
Đặc biệt chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Liên Diệp đã dành nhiều thì
giờ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để cho em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt
nghiệp này.
Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần dầu Thực vật
Tường An cùng toàn thể tất cả các cô chú, anh chị trong Ban kinh doanh công ty
đã tạo điều kiện thuận lợi, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp số liệu, hướng dẫn tìm
hiểu nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập tại công ty.
Cuối cùng, xin chúc các quý thầy cô trường Đại học dân lập Hùng Vương,
cô Nguyễn Thị Liên Diệp, cùng toàn thể cô chú, anh chị nhân viên công ty và
gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt.

2

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN
Luận văn có kết cấu như sau

MỞ ĐẦU
NỘI DUNG CHÍNH
 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN TRONG THỜI GIAN
QUA
 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY
HOẠTĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

KẾT LUẬN

3

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN............................................................................................i
TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN........................................................ii
MỤC LỤC .................................................................................................iii
DANH SÁCH BẢNG BIỂU ......................................................................vi
DANH SÁCH HÌNH, SƠ ĐỒ ...................................................................vii
MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài...............................................................................1
2. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................1
3. Phương pháp nghiên cứu...................................................................2
4. Mục tiêu của luận văn .......................................................................2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 KHÁI NIỆM MARKETING...
1
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
BIN PP NÂNG CAO HIU QU HOT ĐNG
CHIÊU TH TI CÔNG TY C PHN BÓNG ĐÈN
ĐIN QUANG
GVHD: TS. LƯU VĂN PHÚ
SVTH: NGUYN TH DIM HNG
TP.HCM 10/2007
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chiêu thị tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chiêu thị tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chiêu thị tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang 9 10 236