Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu thông tin Trần Anh

Được đăng lên bởi datnt2911
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Vui lòng không thêm bớt dòng, cột hoặc làm thay đổi định dạng của biểu mẫu. Nếu biểu mẫu bị
sai lệch, thông tin của ứng viên sẽ không thể nhập được vào hệ thống. Trân trọng cám ơn!

:

Bạn biết thông tin tuyển dụng qua:

Vị trí ứng tuyển:

Mã vị trí:

Họ tên ứng viên:

Năm sinh:

Ảnh chân dung
Ngày sinh:

Quê quán:

Điện thoại:

Email:

Nơi ở:

Công việc mong muốn:
Ngành nghề mong muốn:
Ảnh toàn thân
Nơi làm việc mong muốn:
Mức lương mong muốn:

:

VND/tháng

Thông tin cá nhân
Giới tính:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Tình trạng sức khỏe:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Chiều cao:

Số CMTND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tình trạng hôn nhân:

Cân nặng:

Cơ quan làm việc của vợ/chồng:

Thành phần gia đình:
Họ tên

Quan hệ

Năm sinh

Nhóm tính cách theo DISC:
Yahoo ID:

Nghề nghiệp

Điện thoại

Nhóm tính cách theo MBTI:
Skype ID:

Facebook link: facebook.com/

Đào tạo chuyên môn
Trình độ:

Chuyên ngành:

Năm tốt nghiệp:

Đơn vị đào tạo:

Ghi chú:
© Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh | Trang 01

Ghi chú

Kinh nghiệm làm việc
Số năm kinh nghiệm làm việc:

Số năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương:

Quá trình làm việc:

Ghi chú:

Khả năng sử dụng Ngoại ngữ
Tiếng Anh:

Tiếng Pháp:

Tiếng Trung:

Tiếng Nhật:

Ghi chú:

Khả năng Tin học
Tin học văn phòng:

Khai thác Internet:

Một số phần mềm có thể sử dụng:
Ghi chú:

Tự giới thiệu về bản thân

Người tham khảo:

Điện thoại:

Chức danh:

Công ty:

Email:

Hoàn thành bản Thông tin ứng viên này, bạn đã cam đoan những thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và chấp nhận việc điều tra,
thẩm vấn về những thông tin cá nhân, quá trình làm việc, sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác cần thiết trong quá trình tuyển dụng. Đồng
thời bạn đã cam kết không có bất kỳ khiếu kiện gì đối với nơi mình đã làm việc, đã từng học hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra
thông tin liên quan tới bản Thông tin ứng viên này của bạn.

Bản thông tin này được hoàn thành vào ngày:
Lưu ý: Khi gửi đính kèm bản thông tin ứng viên này cho chúng tôi qua email, bạn hãy đổi tên
file thành: Mã vị trí + Họ tên của bạn, đồng thời giữ nguyên định dạng file đính kèm, không
nén thành file rar/zip/...

Liên hệ: Bộ phận tuyển dụng - Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

© Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh | Trang 02

Ký và ghi rõ họ tên

- Địa chỉ: 1174 đường Láng, Hà Nội
- Website: 

- Email: tuyendung@trananh.com.vn
- Điện thoại: 04 3766 6666 - ext 1413 (Mr. Lê Xuân Tùng)

© Công ty Cổ phần Thế giới...
© Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh | Trang 01
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua:
:
Ảnh chân dung
Vị trí ứng tuyển: Mã vị trí:
Họ tên ứng viên: Năm sinh:
Ngày sinh: Quê quán: Nơi ở:
Điện thoại: Email:
Ảnh toàn thân
Công việc mong muốn:
Ngành nghề mong muốn:
Nơi làm việc mong muốn:
Mức lương mong muốn: : VND/tháng
Thông tin cá nhân
Giới tính: Hộ khẩu thường trú:
Nơi ở hiện tại: Tình trạng sức khỏe:
Dân tộc: Tôn giáo: Chiều cao: Cân nặng:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Tình trạng hôn nhân: Cơ quan làm việc của vợ/chồng:
Thành phần gia đình:
Họ tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Điện thoại Ghi chú
Nhóm tính cách theo DISC: Nhóm tính cách theo MBTI:
Yahoo ID:
Skype ID:
Facebook link: facebook.com/
Đào tạo chuyên môn
Trình độ: Chuyên ngành:
Năm tốt nghiệp: Đơn vị đào tạo:
Ghi chú:
Vui lòng không thêm bớt dòng, cột hoặc làm thay đổi định dạng của biểu mẫu. Nếu biểu mẫu bị
sai lệch, thông tin của ứng viên sẽ không thể nhập được vào hệ thống. Trân trọng cám ơn!
Biểu mẫu thông tin Trần Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu thông tin Trần Anh - Người đăng: datnt2911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biểu mẫu thông tin Trần Anh 9 10 246