Ktl-icon-tai-lieu

Biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2864 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ
Trần Thị Hường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Văn Lân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu những biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ, từ đó nhìn nhận
rõ hơn sự sáng tạo và đặc điểm của tư duy nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ, thấy
được vai trò của hệ thống biểu tượng trong việc góp phần làm nên phong cách độc
đáo của nhà thơ tài hoa nhưng bạc mệnh này. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng trong
thơ Lưu Quang Vũ không chỉ là cơ sở để thâm nhập vào thế giới nghệ thuật thơ
Lưu Quang Vũ mà còn giúp chúng ta có được cái nhìn bao quát hơn về diện mạo và
quá trình phát triển của thơ ca Việt Nam trước và sau năm 1975. Khẳng định tài
năng, vị trí và những đóng góp của Lưu Quang Vũ trong nền văn học Việt Nam
hiện đại
Keywords. Biểu tượng; Thơ; Văn học Việt Nam

Content.
A.

PHẦN MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài
Lưu Quang Vũ là tác giả đa tài, thành công trên nhiều thể loại sáng tác nhưng
với bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến Lưu Quang Vũ thì thơ mới chính
là “phần tâm huyết nhất của cuộc đời anh”, “về lâu dài đóng góp của Lưu Quang
Vũ về thơ còn lớn hơn kịch”.
Trong hơn 20 năm cầm bút, Lưu Quang Vũ đã xây dựng được một hệ thống biểu
tượng phong phú, thể hiện những cảm xúc mới mẻ về đất nước, nhân dân, tình
yêu… nhưng những công trình nghiên cứu trước đây về thơ anh chỉ tập trung khai
thác một số biểu tượng cơ bản như: mưa, gió, lửa… mà bỏ sót rất nhiều biểu tượng
quan trọng khác.
Chọn đề tài “Biểu tƣợng trong thơ Lƣu Quang Vũ” chúng tôi mong muốn khảo
sát đầy đủ và toàn diện hơn hệ thống các biểu tượng nghệ thuật đã góp phần quan
trọng tạo nên phong cách thơ Lưu Quang Vũ, từ đó khẳng định sự cống hiến của
anh đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.
Tìm hiểu “Biểu tƣợng trong thơ Lƣu Quang Vũ”, đặc biệt là việc thống kê,
giải mã các biểu tượng xuất hiện trong những tác phẩm được anh viết giai đoạn
1970 – 1974 với những vần thơ “viển vông cay đắng u buồn”, một thời bị coi là lạc
điệu so với thời đại sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về diện mạo và quá
trình đổi mới của thơ ca Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ.
1.

1

2.

Lịch sử vấn đề

Những nhận xét chung về thơ ca Lưu Quang Vũ.
Lưu Quang Vũ là một tài năng thơ thuộc loại bẩm sinh. Ngay từ tập thơ đầu tiên
“Hƣơng cây – Bếp lửa” in chung với Bằng Việt (1968) anh đã được ghi nhận là
“một trong những đỉnh cao của thơ ca chống Mỹ, và vẫn là một hồn thơ được nhiều
người ưu ái nhất”. Khi ...
1
Biểu tượng trong thơ Lưu Quang
Trần Thị Hường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Văn Lân
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu những biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ, từ đó nhìn nhận
hơn sự sáng tạo đặc điểm của duy nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ, thấy
được vai trò của hệ thống biểu tượng trong việc góp phần làm nên phong cách độc
đáo của nhà thơ tài hoa nhưng bạc mệnh y. Tìm hiểu hệ thống biểu ợng trong
thơ Lưu Quang không chỉ sở để thâm nhập o thế giới nghệ thuật thơ
Lưu Quang Vũ mà còn giúp chúng ta có được cái nhìn bao quát hơn về diện mạo và
quá trình phát triển của thơ ca Việt Nam trước sau năm 1975. Khẳng định tài
năng, vị trí những đóng góp của Lưu Quang trong nền văn học Việt Nam
hiện đại
Keywords. Biểu tượng; Thơ; Văn học Việt Nam
Content.
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Lưu Quang tác giả đa tài, thành ng trên nhiều thể loại sáng tác nhưng
với bạn bè, đồng nghiệp những người yêu mến Lưu Quang thì thơ mới chính
“phần m huyết nhất của cuộc đời anh”, “về lâu dài đóng góp của Lưu Quang
Vũ về thơ còn lớn hơn kịch”.
Trong hơn 20 năm cầm bút, Lưu Quang Vũ đã xây dựng được một hệ thống biểu
tượng phong phú, thể hiện những cảm xúc mới mẻ về đất nước, nhân dân, tình
yêu… nhưng những ng trình nghiên cứu trước đây về thơ anh chỉ tập trung khai
thác một số biểu tượng bản như: mưa, gió, lửa… bỏ sót rất nhiều biểu tượng
quan trọng khác.
Chọn đề tài “Biểu tƣợng trong thơ Lƣu Quang Vũ” chúng tôi mong muốn khảo
sát đầy đủ toàn diện hơn hệ thống các biểu tượng nghệ thuật đã góp phần quan
trọng tạo nên phong cách thơ Lưu Quang Vũ, từ đó khẳng định sự cống hiến của
anh đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.
Tìm hiểu “Biểu tƣợng trong thơ Lƣu Quang Vũ”, đặc biệt việc thống kê,
giải mã các biểu tượng xuất hiện trong những tác phẩm được anh viết giai đoạn
1970 1974 với những vần thơ “viển vông cay đắng u buồn”, một thời bị coi lạc
điệu so với thời đại sẽ giúp chúng ta cái nhìn toàn diện hơn về diện mạo quá
trình đổi mới của thơ ca Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ.
Biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Biểu tượng trong thơ Lưu Quang Vũ 9 10 570