Ktl-icon-tai-lieu

Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP
25/07/2007

Một chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp đã ví von rằng:
“Nếu coi hệ thống quản lý kinh doanh là một chiếc xe đạp thì
khung xe (mang tính nền tảng) là hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000, bánh trước (mang tính định hướng) là hệ thống CRM
và bánh sau (mang tính động lực) là hệ thống ERP.”

Trong bài viết trước (Đánh giá mô hình CRM), tác giả đã đưa ra quan điểm cần nhìn nhận CRM
như là một chiến lược kinh doanh chứ không phải là dịch vụ khách hàng thuần túy. Với quan
điểm này, CRM trở thành một thành tố quan trọng và cần thiết trong hệ thống quản lý kinh doanh
của các tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN). Tại Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây, có ít nhất ba hệ
thống quản lý được quan tâm triển khai trong TC/DN là: hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với
ISO 9000, hệ thống hoạch định nguồn lực DN (ERP) và mới đây là hệ thống quản lý quan hệ
khách hàng (CRM). Về hiệu quả kinh doanh của TC/DN khi triển khai một trong ba hệ thống này
là không phải bàn cãi, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là: khi TC/DN quan tâm và muốn triển khai
nhiều hệ thống cùng một lúc thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu có thể phát sinh xung đột giữa các hệ
thống được triển khai hay không? Trường hợp đã triển khai một (ISO 9000) hoặc hai hệ thống
(ISO 9000, ERP) trong DN thì có cần thiết phải triển khai hệ thống thứ ba (CRM) hay không? Nếu
triển khai CRM thì có thể sử dụng nguồn tài nguyên đã có của các hệ thống đã triển khai không
hay phải xây dựng lại từ đầu? Trong điều kiện chỉ có thể triển khai được một hệ thống thì nên
triển khai hệ thống nào?...
CRM và hệ thống quản lý theo ISO 9000
Từ khi ra đời năm 1987 đến nay, ISO 9000 đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung với phiên bản mới
nhất là ISO 9000:2005. Tuy nhiên, thay đổi mang tính bước ngoặt là từ phiên bản ISO 9000:2000
với việc chuyển từ khái niệm “đảm bảo chất lượng” sang “quản lý chất lượng” và khái niệm “sản
phẩm là cái do DN sản xuất ra” sang “sản phẩm là cái mà TC/DN có thể mang đến cho khách
hàng”. Với sự thay đổi này, ISO 9000 có thể áp dụng cho tất cả các TC/DN muốn nâng cao hiệu
quả hoạt động của mình và để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Về định hướng, ISO
9000 và CRM có một điểm chung lớn là “định hướng khách hàng”. Điểm khác nhau giữa ISO
9000 và CRM là: Hệ thống quản lý theo ISO 9000 đưa ra những quy định, thủ tục nhằm đảm bảo
quy trình đầu ra cho một sản phẩm chất lượng và bắt buộc TC/DN phải tuân theo. Trong khi đó
hệ thống CRM đòi hỏi TC/DN phải nghiên cứu, tìm hiểu, thống kê để xác định nh...
Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP
25/07/2007
Một chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp đã ví von rằng:
“Nếu coi hệ thống quản lý kinh doanh là một chiếc xe đạp thì
khung xe (mang tính nền tảng) là hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9000, bánh trước (mang tính định hướng) là hệ thống CRM
và bánh sau (mang tính động lực) là hệ thống ERP.”
Trong bài viết trước (Đánh giá mô hình CRM), tác giả đã đưa ra quan điểm cần nhìn nhận CRM
như là một chiến lược kinh doanh chứ không phải là dịch vụ khách hàng thuần túy. Với quan
điểm này, CRM trở thành một thành tố quan trọng và cần thiết trong hệ thống quản lý kinh doanh
của các tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN). Tại Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây, có ít nhất ba hệ
thống quản lý được quan tâm triển khai trong TC/DN là: hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với
ISO 9000, hệ thống hoạch định nguồn lực DN (ERP) và mới đây là hệ thống quản lý quan hệ
khách hàng (CRM). Về hiệu quả kinh doanh của TC/DN khi triển khai một trong ba hệ thống này
là không phải bàn cãi, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là: khi TC/DN quan tâm và muốn triển khai
nhiều hệ thống cùng một lúc thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu có thể phát sinh xung đột giữa các hệ
thống được triển khai hay không? Trường hợp đã triển khai một (ISO 9000) hoặc hai hệ thống
(ISO 9000, ERP) trong DN thì có cần thiết phải triển khai hệ thống thứ ba (CRM) hay không? Nếu
triển khai CRM thì có thể sử dụng nguồn tài nguyên đã có của các hệ thống đã triển khai không
hay phải xây dựng lại từ đầu? Trong điều kiện chỉ có thể triển khai được một hệ thống thì nên
triển khai hệ thống nào?...
CRM và hệ thống quản lý theo ISO 9000
Từ khi ra đời năm 1987 đến nay, ISO 9000 đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung với phiên bản mới
nhất là ISO 9000:2005. Tuy nhiên, thay đổi mang tính bước ngoặt là từ phiên bản ISO 9000:2000
với việc chuyển từ khái niệm “đảm bảo chất lượng” sang “quản lý chất lượng” và khái niệm “sản
phẩm là cái do DN sản xuất ra” sang “sản phẩm là cái mà TC/DN có thể mang đến cho khách
hàng”. Với sự thay đổi này, ISO 9000 có thể áp dụng cho tất cả các TC/DN muốn nâng cao hiệu
quả hoạt động của mình và để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Về định hướng, ISO
9000 và CRM có một điểm chung lớn là “định hướng khách hàng”. Điểm khác nhau giữa ISO
9000 và CRM là: Hệ thống quản lý theo ISO 9000 đưa ra những quy định, thủ tục nhằm đảm bảo
quy trình đầu ra cho một sản phẩm chất lượng và bắt buộc TC/DN phải tuân theo. Trong khi đó
hệ thống CRM đòi hỏi TC/DN phải nghiên cứu, tìm hiểu, thống kê để xác định những nhu cầu
của khách hàng cả trong hiện tại và tương lai. CRM sử dụng các nguồn lực của DN thông qua
các quy trình, thủ tục được quy định nhằm thu thập thông tin từ khách hàng trong quá trình thống
kê, phân tích, đánh giá và rút ra những nhận định cần thiết. Một ví dụ điển hình là ISO 9000 đòi
hỏi phải quy định bằng văn bản các thủ tục liên quan đến khách hàng như: tiếp nhận, giải quyết
khiếu nại, lập hồ sơ về khách hàng; còn CRM sử dụng chương trình phần mềm (PM) để lưu giữ,
thu thập số liệu cá nhân của khách hàng tuân theo các thủ tục, các mẫu biểu áp dụng của bộ
phận bán hàng và tiếp thị. Có một câu hỏi đặt ra là: có nhất thiết phải quy định bằng văn bản thủ
tục thực hiện trong hệ thống CRM hay không? Câu trả lời là có đối với DN có hệ thống quản lý
theo ISO 9000, bởi vì nếu các thủ tục được quy định bằng văn bản thì sẽ đảm bảo “viết những gì
làm và làm theo những gì đã viết”. Với DN chưa triển khai ISO 9000 thì không bắt buộc văn bản
hóa nhưng vẫn nên áp dụng nếu có điều kiện.
Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP - Trang 2
Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP 9 10 191