Ktl-icon-tai-lieu

Bộ bài giảng kế toán ngân hàng - Học Viện Ngân Hàng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Chương 1 : Tổng quan Kế toán ngân hàng thương mại
Chương 2 : Kế toán Nghiệp vụ huy động vốn
Chương 3 : Kế toán nghiệp vụ Tín dụng
Chương 4 : Kế toán nghiệp cụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền mặt
Chương 5 : Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng
CHương 6 : Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
CHương 7 : Kế toán TSCĐ và công cụ lao động
CHương 8 : Kế toán thu nhập , chi phí
CHương 9 : kế toán nghiệp vụ đầu từ chứng khoán


ngoài ra còn có bài tập phần huy động vốn + thuyết trình BCTC ngân hàng TM
Bộ bài giảng kế toán ngân hàng - Học Viện Ngân Hàng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bộ bài giảng kế toán ngân hàng - Học Viện Ngân Hàng 9 10 863