Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư II - Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM 2011(có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (II)
-----------------------------------------------------------------
Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC VÀ
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN
I. CÂU DỄ
1) Môn học “Quản lý dự án đầu tư, có:
a) 04 chương
b) 05 chương
c) 06 chương
d) 07 chương
Đáp án là c

2) Nội dung quản lý trong môn học “Quản lý dự án đầu tư”, gồm:
a) Quản lý thời gian thực hiện dự án
b) Quản lý chi phí thực hiện dự án
c) Quản lý việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án
d) Tất cả các câu trên
Đáp án là d

3) Mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là :
a) Đầu tư trực tiếp
b) Đầu tư gián tiếp
c) Cho vay
d) Tất cả các câu đều đúng
Đáp án đúng là b

4) Hoạt động đầu tư – theo Luật đầu tư của Việt Nam - là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các khâu:
a) Chuẩn bị đầu tư
b) Thực hiện đầu tư
c) Quản lý dự án đầu tư
d) Tất cả các câu trên
Đáp án là d

5) Nhà đầu tư, có thể là:
a) Tổ chức trong nước
b) Cá nhân là người Việt Nam
c) Tổ chức và cá nhân nước ngoài
d) Tất cả các đối tượng trên
Đáp án là d
Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư II - Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM 2011(có đáp án) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư II - Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM 2011(có đáp án) 9 10 139