Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi tuyển vào lớp 10

Được đăng lên bởi hamynguyen89
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
MÔN: NGỮ VĂN
Khoá ngày 24 tháng 6 năm 2010
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1,5 điểm)
a. Chép nguyên văn tám câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở Lầu Ngưng Bích”
bắt đầu từ câu: “Buồn trông cửa bể chiều hôm” .
b. Cho biết trong đoạn thơ trên Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật gì?
Câu 2. (1,5 điểm)
Chú ý những từ in nghiêng trong các câu sau:
- Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
- Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng.
- Tên riêng bao giờ cũng được viết hoa.
a. Chỉ ra từ nào dùng nghĩa gốc, từ nào dùng nghĩa chuyển?
b. Nghĩa chuyển của từ “lệ hoa” là gì?
Câu 3. (2,0 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn với câu chủ đề sau: “Được sống trong tình yêu thương là một hạnh
phúc lớn”.
(Viết khoảng 4 đến 6 câu, trình bày theo cách diễn dịch, có dùng phép lặp hoặc phép thế để liên
kết câu).
Câu 4. (5,0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
“…Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!”
…
(Trích “Viếng lăng Bác”-VIỄN PHƯƠNG,Ngữ Văn 9, Tập 2)
--HẾT--

Họ và tên thí sinh:…………………………………………….
Số báo danh:……………………….Phòng thi:………………

1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
MÔN: NGỮ VĂN
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Bổ sung, điều chỉnh, thống nhất theo tinh thần cuộc họp của CV bộ môn với các
TT chấm và Thanh tra.
(Lưu ý: Những điểm bổ sung, điều chỉnh sẽ được in nghiêng và tô đậm)

Câu 1. (1,5 điểm)
Phần a.
-Cho 1,0 điểm khi HS chép đúng nguyên văn tám câu thơ trong đoạn trích “Kiều ở Lầu Ngưng Bích”
(từ câu “Buồn trông cửa bể chiều hôm”…), không có sai sót về từ ngữ, chính tả.
- Trừ đến 0,25 điểm nếu có sai sót đến 3 trường hợp; dưới 3 trường hợp không tính.
Phần b.
- Cho 0,5 điểm, khi HS nêu được: Trong đoạn thơ trên Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật tả
cảnh ngụ tình.(Bổ sung:Nếu HS nêu một số BPTT thì cho điểm-tùy theo mức độ).
- Nếu diễn đạt khác đi mà không nhầm sang lĩnh vực nội dung, thì linh hoạt cho 0,25 điểm.
Câu 2. (1,5 điểm)
Phần a.
- Cho 1,0 điểm khi HS chỉ rõ:
+ từ “hoa” trong câu “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” dùng theo nghĩa gốc.
+ những từ “hoa” trong các câu khác đều dùng theo nghĩa chuyển.
Phần b.
-Cho 0,5đ nếu HS giải nghĩa được nghĩa chuyển của từ “lệ hoa”: giọt...
SỞ GO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
QUẢNG TRỊ MÔN: NGỮ VĂN
Khoá ny 24 tháng 6 năm 2010
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
u 1. (1,5 điểm)
a. Cp ngun văn tám câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở Lầu Ngưng Bích
bắt đầu từ câu: Buồn trông cửa bể chiềum.
b. Cho biết trong đoạn thơ trên Nguyễn Du đã sử dụng bút pp nghệ thuật gì?
u 2. (1,5 điểm)
Chú ý những từ in nghiêng trong các u sau:
- Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
- Thềm hoa một bước, l hoa mấy hàng.
- Tên riêng bao giờ cũng được viết hoa.
a. Chỉ ra từ nàong nghĩa gốc, từ nào dùng nghĩa chuyển?
b. Nghĩa chuyển của từ “lệ hoa” là gì?
u 3. (2,0 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn với câu chủ đề sau: Được sống trong tìnhu thươngmột hạnh
phúc lớn”.
(Viết khoảng 4 đến 6 câu, trình bày theo cách diễn dịch, có dùng phép lặp hoặc phép thế để liên
kết câu).
u 4. (5,0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
“…Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ny dòng người đi trong thương nh
Kết tràng hoa dâng bảy mươi cn mùa xuân…
Bác nằm trong giấc ngủ bìnhn
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
sao nghe nhói ở trong tim!”
(Trích “Viếng lăng Bác”-VIỄN PHƯƠNG,Ngữ Văn 9, Tập 2)
--HẾT--
Họ và tên thí sinh:…………………………………………….
Số báo danh:……………………….Phòng thi:………………
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Bộ đề thi tuyển vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi tuyển vào lớp 10 - Người đăng: hamynguyen89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bộ đề thi tuyển vào lớp 10 9 10 676