Ktl-icon-tai-lieu

BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP SMUX 3R1

Được đăng lên bởi Tuan Vu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP SMUX 3R1
Máy phát điện sử dụng trên tàu là loại máy không chổi than. Máy đườc
điều khiển nhờ máy phát kích từ phụ. Máy phát kich từ phụ có thể điều
chỉnh được đạt ngay trên cùng trục với máy phát chính. Công suất của
máy phát kích từ phụ nhỏ hơn nhiều so với máy phát kích từ chính ,dòng
kích từ đuợc điều chỉnh qua bộ chỉnh lưu qua 3 hoạc 6 diode và được cấp
vào cuộn kích từ máy phát .
Để thay đổi kích từ của máy phát chỉ cần thay đổi dòng kích từ của
máy phát kích từ phụ. Việc thay đổi dòng kích từ của máy phát kích từ
phụ do bộ AVR đảm nhiệm. nhiệm vụ của bộ AVR như sau :
Giữ Umf không đổi mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên
ngoài,cũng như sư thay đổi tải của máy phát
Có khả năng tự kích khi khởi động máy phát
Đảm bảo máy phát làm việc song song với máy phát
1.Giới thiệu phần tử :
Bộ AVR SMUX 3R1 là hộp điều khiển gồm 2 vỉ A1 và A2. A1 là vỉ có
nhiệm vụ chính là điều cjỉnh điện áp máy phát không đổi khi thay đổi tải
đột ngột và cũng như khi ngắn mạch máy phát thì vỉ A1 không cho dòng
máy phát tăng lên cao. Vỉ A2 có nhiệm vụ chính là tạo ra nguồng nuôi
cho vỉ A1 để tạo xung mở thyristor điều khiển dòng kích từ.
Sơ đồ khối của bộ AVR SMUX 3R1
a.Điện áp phụ
b.Giá trị đạt điện áp cho trước
c.Mạch tần số thấp
d.Lấy tín hiệu dòng phản kháng tĩnh(phản ứng phần ứng)
e.Bộ cộng tín hiệu(trị số tác động)
f.Bộ khuyếch đại tín hiệu
g.Bộ hạn chế dòng
h.Khối tạo đồng bộ
i.Khối tạo xung điều khiển thyristor
j.Bộ điều khiển kích từ khi ngắn mạch
k.Bộ kích từ ban đầu
l.Bộ chỉnh lưu kích từ khi ngắn mạch
m.Máy biến dòng kích từ khi ngắn mạch
n.Biến dòng lấy tín hiệu từ dòng tải máy phát
e.Chiết áp(đặt trên bộ tự động điều chỉnh điện áp )

SVTH: HOÀNG PHÚC LƯƠNG

LỚP ĐT03

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2.nguyên lý hoạt động
ban đàu khi máy phát bát đầu hoạt động tín hiệu dòng được lấy từ 3 pha
qua 3 cổng 1,2,3 tới 3 con thyristor V1 và V2 ,V3 để chỉnh lưu thành dòng
1 chiều cho kích từ máy phát. Ba con thyristor đựoc điều khiển bởi khối
tao xung điều khiển thyristor A.
đồng thời dòng điện từ 3 cổng 1,2,3 được lấy ra 3 chân 15,18,21 qua biến
áp T1. sau cuộn thứ cấp T1
tín hiệu được đua vào a :điện áp phụ để tạo nguồn nuôi cho bộ AVR và R
: bộ cộng tín hiệu. Tại R các tín hiệu đua tới gồm các tín hiệu dòng thực
của máy phát , tín hiệu dòng phản kháng tĩnh T và tín hiệu tàn số thấp B
nếu sảy ra . Tại R sẽ tổng hợp các tín hiệu lại và đưa tín hiệu tới bộ
khuyếch đại tín hiệu e . Cũng tại e có tổng hợp tín hiệu của 2 kh...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP SMUX 3R1
Máy phát điện sử dụng trên tàu là loại máy không chổi than. Máy đườc
điều khiển nhờ máy phát kích từ phụ. Máy phát kich từ phụ có thể điều
chỉnh được đạt ngay trên cùng trục với máy phát chính. Công suất của
máy phát kích từ phụ nhỏ hơn nhiều so với máy phát kích từ chính ,dòng
kích từ đuợc điều chỉnh qua bộ chỉnh lưu qua 3 hoạc 6 diode và được cấp
vào cuộn kích từ máy phát .
Để thay đổi kích từ của máy phát chỉ cần thay đổi dòng kích từ của
máy phát kích từ phụ. Việc thay đổi dòng kích từ của máy phát kích từ
phụ do bộ AVR đảm nhiệm. nhiệm vụ của bộ AVR như sau :
Giữ U
mf
không đổi mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên
ngoài,cũng như sư thay đổi tải của máy phát
Có khả năng tự kích khi khởi động máy phát
Đảm bảo máy phát làm việc song song với máy phát
1.Giới thiệu phần tử :
Bộ AVR SMUX 3R1 là hộp điều khiển gồm 2 vỉ A
1
và A
2
. A
1
là vỉ có
nhiệm vụ chính là điều cjỉnh điện áp máy phát không đổi khi thay đổi tải
đột ngột và cũng như khi ngắn mạch máy phát thì vỉ A
1
không cho dòng
máy phát tăng lên cao. Vỉ A
2
có nhiệm vụ chính là tạo ra nguồng nuôi
cho vỉ A
1
để tạo xung mở thyristor điều khiển dòng kích từ.
Sơ đồ khối của bộ AVR SMUX 3R1
a.Điện áp phụ
b.Giá trị đạt điện áp cho trước
c.Mạch tần số thấp
d.Lấy tín hiệu dòng phản kháng tĩnh(phản ứng phần ứng)
e.Bộ cộng tín hiệu(trị số tác động)
f.Bộ khuyếch đại tín hiệu
g.Bộ hạn chế dòng
h.Khối tạo đồng bộ
i.Khối tạo xung điều khiển thyristor
j.Bộ điều khiển kích từ khi ngắn mạch
k.Bộ kích từ ban đầu
l.Bộ chỉnh lưu kích từ khi ngắn mạch
m.Máy biến dòng kích từ khi ngắn mạch
n.Biến dòng lấy tín hiệu từ dòng tải máy phát
e.Chiết áp(đặt trên bộ tự động điều chỉnh điện áp )
SVTH: HOÀNG PHÚC LƯƠNG LỚP ĐT03
BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP SMUX 3R1 - Trang 2
BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP SMUX 3R1 - Người đăng: Tuan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP SMUX 3R1 9 10 374