Ktl-icon-tai-lieu

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN HÓA CẢNH QUAN HUYỆN QUỲ HỢP

Được đăng lên bởi nguyen-huu-tuan-anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn Anh
MSSV: 1153074343
Lớp: 52k3 – QLTN-MT
Lớp học phần: Đánh giá cảnh quan(212)_01

ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN HÓA CẢNH
QUAN HUYỆN QUỲ HỢP
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về đánh giá cảnh quan
1. Cấu trúc đứng của cảnh quan trên lãnh thổ huyện Quỳ hợp:
-

Vị trí địa lý:
• Quỳ Hợp là huyện miền núi phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, phía bắc giáp huyện
Quỳ Châu, phía nam giáp huyện Tân Kỳ và Anh Sơn, phía đông giáp huyện Nghĩa
Đàn, phía tây giáp huyện Con Cuông và Quỳ Châu.
• Diện tích 988 km2. Gồm 1 thị trấn (Quỳ Hợp - huyện lị), 20 xã (Minh Hợp, Châu
Hồng, Châu Tiến, Yên Hợp, Châu Thành, Liên Hợp, Châu Lộc, Tam Hợp, Châu
Cường, Châu Quang, Thọ Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Thái, Châu Đình, Châu Lý, Văn
Lợi, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hạ Sơn, Đồng Hợp).
• Dân số 114.600 (2001), gồm các dân tộc: Kinh, Thổ.

-

Địa chất:
• Cũng như địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, địa chất
huyện Quỳ Hợp cũng trải qua các thời kỳ kiến tạo địa chất gồm: đại Nguyên sinh
(khoảng 2600 triệu năm trước), đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
• Huyện Quỳ Hợp là huyện có cấu trúc địa chất phức tạp do chịu ảnh hưởng của
đới nâng Pù Hoạt. Đới nâng Pù Hoạt bao gồm võm nâng Pù Khạng (Quỳ Hợp),
võm nâng Pù Hoạt (Quế Phong) và nếp lõm ngắn Quỳ Châu nằm giữa. Trong đó,
võm nâng Pù Khạng có hình ô van, diện tích khoảng 380 km2 , cấu thành võm là
các đá két tinh, các đá biế chất Proterozoi muộn và Proterozoi sớm, các đá phiến
thạch anh mica chứa sinamit plagiogernai bị macmatit hóa và granit hóa lộ ra giữa
võm tạo thành nhân cổ nhất. Võm nâng này cắm chiều thoải về phía am, tây nam,
vì vậy sườn nam, tây nam có điều kiện tích tụ khoáng sản hơn tây bắc và các nơi
khác.
• Ngoài ra, ở Quỳ Hợp còn chịu ảnh hưởng của phức nếp lõm sông Cả. Phức nếp
lõm sông Cả nằm xen giữa nếp lõm Trường Sơn và đới nâng Pù Hoạt, kéo dài dọc
sông cả từ Kỳ Sơn đến Đô Lương rồi đổ ra biển Đông bị trầm tích võng chống

Sầm Nưa phủ lên. Phức nếp được tạo thành bởi các trầm tích lục nguyên hệ tầng
sông Cả, hệ tầng Huổi Nhị. Gồm phiến sét – than xen bột cát kết, đá vôi phân lớp
dày hệ tầng Mường Luống, đá vôi phân lớp mỏng điệp La Khê. Các đá lục nguyên
xen ít phun trào axit tầng Đồng Trầu, phun trào axit Jura và cuội kết Niogen. Bề
dày khoảng 6.000m.
-

Địa hình: Quỳ Hợp có các dạng địa hình gồm:
• Địa hình đồi núi: địa hình bị chia cắt mãnh liệt, nghiêng dốc mạnh từ tây sang
đông, chủ yếu là núi thấp và đồi xen lẫn các thung lũng nhỏ hẹp, có một số đồi
thấp đất ...
Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn Anh
MSSV: 1153074343
Lớp: 52k3 – QLTN-MT
Lớp học phần: Đánh giá cảnh quan(212)_01
ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN HÓA CẢNH
QUAN HUYỆN QUỲ HỢP
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về đánh giá cảnh quan
1. Cấu trúc đứng của cảnh quan trên lãnh thổ huyện Quỳ hợp:
- Vị trí địa lý:
Quỳ Hợp là huyện miền núi phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, phía bắc giáp huyện
Quỳ Châu, phía nam giáp huyện Tân Kỳ và Anh Sơn, phía đông giáp huyện Nghĩa
Đàn, phía tây giáp huyện Con Cuông và Quỳ Châu.
Diện tích 988 km2. Gồm 1 thị trấn (Quỳ Hợp - huyện lị), 20 xã (Minh Hợp, Châu
Hồng, Châu Tiến, Yên Hợp, Châu Thành, Liên Hợp, Châu Lộc, Tam Hợp, Châu
Cường, Châu Quang, Thọ Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Thái, Châu Đình, Châu Lý, Văn
Lợi, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hạ Sơn, Đồng Hợp).
Dân số 114.600 (2001), gồm các dân tộc: Kinh, Thổ.
- Địa chất:
Cũng như địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, địa chất
huyện Quỳ Hợp cũng trải qua các thời kỳ kiến tạo địa chất gồm: đại Nguyên sinh
(khoảng 2600 triệu năm trước), đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
Huyện Quỳ Hợp là huyện có cấu trúc địa chất phức tạp do chịu ảnh hưởng của
đới nâng Pù Hoạt. Đới nâng Pù Hoạt bao gồm võm nâng Pù Khạng (Quỳ Hợp),
võm nâng Pù Hoạt (Quế Phong) và nếp lõm ngắn Quỳ Châu nằm giữa. Trong đó,
võm nâng Pù Khạng có hình ô van, diện tích khoảng 380 km
2
, cấu thành võm là
các đá két tinh, các đá biế chất Proterozoi muộn và Proterozoi sớm, các đá phiến
thạch anh mica chứa sinamit plagiogernai bị macmatit hóa và granit hóa lộ ra giữa
võm tạo thành nhân cổ nhất. Võm nâng này cắm chiều thoải về phía am, tây nam,
vì vậy sườn nam, tây nam có điều kiện tích tụ khoáng sản hơn tây bắc và các nơi
khác.
Ngoài ra, ở Quỳ Hợp còn chịu ảnh hưởng của phức nếp lõm sông Cả. Phức nếp
lõm sông Cả nằm xen giữa nếp lõm Trường Sơn và đới nâng Pù Hoạt, kéo dài dọc
sông cả từ Kỳ Sơn đến Đô Lương rồi đổ ra biển Đông bị trầm tích võng chống
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN HÓA CẢNH QUAN HUYỆN QUỲ HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN HÓA CẢNH QUAN HUYỆN QUỲ HỢP - Người đăng: nguyen-huu-tuan-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN HÓA CẢNH QUAN HUYỆN QUỲ HỢP 9 10 474