Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập rèn luyện sức mạnh cho người tập !

Được đăng lên bởi dinhnamt34
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước bước đầu tiên trên con đường
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chúng ta đã và đang đạt được những
thành tựu to lớn về kinh tế chính trị quốc phòng. Cùng với sự chuyển mình của
đất nước thể thao Viêt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trên đấu trường khu
vực cũng như trên thế giới mặt khác thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đã
khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế và đã để lại nhiều tình cảm
đẹp đối với bạn bè năm châu.
Hoạt động TDTT góp phần tích cực vào việc xây dựng con đường mới có
tri thức, đạo đức và hoàn thiện thể chất. Trong đó điền kinh là một môn thể thao
có bề dày lịch sử lâu đời và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Với nội dung tập
luyện, thi đấu phong phú như: chạy, nhảy cao, nhảy xa, các môn ném đẩy . . .
Điền kinh giúp cho người tập dễ dàng lựa chọn bài tập. Mặt khác, sự đơn giản
về điều kiện tập luyện như sân bãi dụng cụ tập luyện là điều kiện để điền kinh
được nhiều người tham gia tập luyện.
Điền kinh là môn thể thao quan trọng và đã được đưa vào hệ thống giáo
dục thể chất ở các bậc học phổ thông cũng như đại học. Tập luyện điền kinh là
cơ sở vững chắc cho sự phát triển các môn thể thao khác bởi lẽ trong môn điền
kinh luôn có sự phát triển các tố chất thể lực như: Sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, mềm dẻo và khéo léo.
Trong thể thao thành tích cao điền kinh Việt Nam cũng đã có 1 số tấm
huy chương vàng trong khu vực như vận động viên (VĐV): Nguyễn Thị Nhung
ở nội dung nhảy cao, Vũ Bích Hường ở nội dung 100m rào hay Nguyễn Thị
Hương ở cự ly 100m. Đối với những vận động viên chuyên nghiệp thì thành tích
không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực tập luyện của vận động viên mà còn phải nhờ
vào công t¸c giáo dục, huÊn luyện có khoa học của các nhà chuyên môn, giao
viên và huấn luyện viên.

2

Trong lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng thành tích cao trong chạy
100m phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của vận động viên, kỹ thuật và các tố chất
thể lực, trong đó năng lực sức mạnh tốc độ đóng vai trò quyết định.
Như vậy trong quá trình huấn luyện VĐV chạy cự ly 100m, việc nghiên
cứu các bài tập sức mạnh tốc độ có ý nghĩa to lớn không thể thiếu được. Bởi vì
chạy 100m là 1 môn thể thao tốc độ đặc trưng của nó là vượt qua cự ly trong
khoảng thời gian ngắn nhất. Đó là tố chất quan trọng hàng đầu của VĐV điền
kinh luôn gắn liền với quá trình chuẩn bị sức mạnh cũng chính vì vậy quá trình
đó còn gọi là quá trình chuẩn bị sức mạnh tốc độ.
Qua tìm hiểu thực tế, Vinh Phúc là tỉnh mới thành lập kinh tế ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước ớc đầu tiên trên con đường
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chúng ta đã và đang đạt được những
thành tựu to lớn về kinh tế chính trị quốc phòng. Cùng với sự chuyển nh của
đất nước thể thao Viêt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trên đấu trường khu
vực cũng như trên thế giới mặt khác thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đã
khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế và đã để lại nhiều tình cảm
đẹp đối với bạn bè năm châu.
Hoạt động TDTT góp phần tích cực vào việc xây dựng con đường mới có
tri thức, đạo đức và hoàn thiện thể chất. Trong đó điền kinh là một môn thể thao
bề dày lịch sử lâu đời và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Với nội dung tập
luyện, thi đấu phong phú như: chạy, nhảy cao, nhảy xa, c môn m đẩy . . .
Điền kinh giúp cho người tập dễ dàng lựa chọn bài tập. Mặt khác, s đơn giản
về điều kiện tập luyện như sân bãi dụng cụ tập luyện là điều kiện đ điền kinh
được nhiều người tham gia tập luyện.
Điền kinh là môn thể thao quan trọng và đã được đưa vào hệ thống giáo
dục thể chất các bậc học phổ thông cũng như đại học. Tập luyện điền kinh
sở vững chắc cho sự phát triển các môn thể thao khác bởi lẽ trong môn điền
kinh luôn sự phát triển các tố chất thể lực như: Sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, mềm dẻo và khéo léo.
Trong thể thao thành tích cao điền kinh Việt Nam cũng đã 1 số tấm
huy chương vàng trong khu vực như vận động viên (VĐV): Nguyễn Thị Nhung
nội dung nhảy cao, Bích Hường nội dung 100m rào hay Nguyễn Thị
Hương ở cự ly 100m. Đối với những vận động viên chuyên nghiệp thì thành tích
không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực tập luyện của vận động viên mà còn phải nhờ
vào công t¸c giáo dục, huÊn luyện khoa học của các nhà chuyên môn, giao
viên và huấn luyện viên.
1
Các bài tập rèn luyện sức mạnh cho người tập ! - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập rèn luyện sức mạnh cho người tập ! - Người đăng: dinhnamt34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Các bài tập rèn luyện sức mạnh cho người tập ! 9 10 902