Ktl-icon-tai-lieu

Các chiến lược và chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao.

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU
Trong thời đại công nghệ cao, tri thức đã trở thành nền tảng của lao động và có
khả năng sáng tạo nên một xã hội mới: xã hội tri thức. Tri thức, với đặc trưng công
nghệ và tính đa ngành của nó đã làm thay đổi căn bản hình thái học của xã hội và
làm cho công nghệ mà chủ yếu là công nghệ thông tin và truyền thông trở thành
một yếu tố hiện diện ở khắp mọi nơi trong xã hội. Tốc độ cập nhật nhanh chóng
của nó buộc mọi người trong xã hội đều phải liên tục nâng cao kiến thức và kỹ
năng của mình. Nền kinh tế tuân theo hướng phát triển công nghệ cao cần có nhiều
nhà chuyên nghiệp và các chuyên gia công nghệ để giải quyết các vấn đề ngày
càng phức tạp và chuyên môn hóa hơn trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Nhu
cầu về nhân tài và nhân công có tay nghề cao đang ngày càng gia tăng mạnh bởi vì
các công nghệ mới ngày càng yêu cầu các kỹ năng cao hơn và việc đào tạo nhân
công tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu đó đang trở thành tâm điểm chú trọng của
các quốc gia trong việc hoạch định các chính sách phát triển giáo dục đại học và
đặc biệt là phát triển hệ thống đào tạo kỹ thuật và dạy nghề để đáp ứng yêu cầu của
thị trường và nền kinh tế.
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tổng
luận “Các chiến lược và chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo
dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao”, trong đó phân tích các nỗ lực của
Chính phủ Trung Quốc, thông qua các biện pháp chính sách, để thúc đẩy đổi mới
hệ thống giáo dục đại học và hệ thống đào tạo nghề, nhằm tạo dựng một lực lượng
nhân tài bao gồm các nhà khoa học, các kỹ sư và nguồn nhân công có tay nghề cao.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA

1

I. CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
1. Chiến lƣợc phát triển đào tạo nhân tài trình độ cao
Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 xây dựng một xã hội phồn thịnh,
văn minh. Nhân tài được coi là nền tảng cho việc xây dựng xã hội phồn vinh đó. Đặc
biệt là ở Trung Quốc, một quốc gia đang phát triển với dân số lớn, việc hiện thực hóa
sự phát triển nhanh chóng và bền vững nền kinh tế quốc dân và duy trì sự hài hòa ổn
định xã hội chắc chắn sẽ yêu cầu thúc đẩy nhanh việc phát triển nguồn nhân lực và
nâng cao chất lượng của người lao động.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đi theo con đường phát triển một mô hình
công nghiệp hóa mới mang đặc điểm thúc đẩy tương tác giữa công nghiệp hóa và tin
học hóa, điều đó thúc đẩy nhanh sự nâng cấp và tái thiết công nghiệp, đặt ra ...
1
GIỚI THIỆU
Trong thời đại công nghệ cao, tri thức đã trở thành nền tảng của lao động
khả năng sáng tạo nên một xã hội mới: xã hội tri thức. Tri thức, với đặc trưng công
nghệ tính đa ngành của đã làm thay đổi căn bản hình thái học của hội
làm cho công nghệ chủ yếu công nghệ thông tin truyền thông trở thành
một yếu tố hiện diện khắp mọi nơi trong hội. Tốc độ cập nhật nhanh chóng
của buộc mọi người trong hội đều phải liên tục ng cao kiến thức k
năng của mình. Nền kinh tế tuân theo hướng phát triển công nghệ cao cần có nhiều
nhà chuyên nghiệp các chuyên gia công nghệ để giải quyết c vấn đề ngày
càng phức tạp chuyên môn hóa hơn trong các lĩnh vực kinh tế hội. Nhu
cầu về nhân tài và nhân công có tay nghề cao đang ngày càng gia tăng mạnh bởi
các công nghệ mới ngày càng yêu cầu các k năng cao hơn việc đào tạo nhân
công tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu đó đang trở thành tâm điểm chú trọng của
các quốc gia trong việc hoạch định các chính sách phát triển giáo dục đại học
đặc biệt là phát triển hệ thống đào tạo kỹ thuật và dạy nghề để đáp ứng yêu cầu của
thị trường và nền kinh tế.
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tổng
luận “Các chiến lược chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo
dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao”, trong đó phân tích các nỗ lực của
Chính phủ Trung Quốc, thông qua các biện pháp chính sách, để thúc đẩy đổi mới
hệ thống giáo dục đại học và hệ thống đào tạo nghề, nhằm tạo dựng một lực lượng
nhân tài bao gồm các nkhoa học, các k sư và nguồn nhân công có tay nghề cao.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA
Các chiến lược và chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chiến lược và chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao. - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Các chiến lược và chính sách của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học và đào tạo nhân công tay nghề cao. 9 10 765