Ktl-icon-tai-lieu

Các chữ viết tắt trong luận văn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
Dd : Dung dịch
CTCT : Công thức cấu tạo
CTPT : Công thức phân tử
CTTB : Công thức trung bình
CTĐG : Công thức đơn giản
CTTQ : Công thức tổng quát
CxHy : Hydrocacbon
Ptpứ : Phương trình phản ứng
A’s’kt : ánh sáng khuyếch tán
Lln : làm lạnh nhanh
Xt : xúc tác
Bài tập có * : bài tập nâng cao
↓ : Chất kết tủa
↑ : Chất bay hơi
ĐLBT : Định luật bảo toàn
M : Phân tử lượng
n : Số mol
m : khối lượng
to : nhiệt độ
V : thể tích.
 k : số liên kết π hoặc vòng của phân tử





















...
CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
Dd : Dung dịch
CTCT : Công thức cấu tạo
CTPT : Công thức phân tử
CTTB : Công thức trung bình
CTĐG : Công thức đơn giản
CTTQ : Công thức tổng quát
C
x
H
y
: Hydrocacbon
Ptpứ : Phương trình phản ứng
A’s’kt : ánh sáng khuyếch tán
Lln : làm lạnh nhanh
Xt : xúc tác
Bài tập có * : bài tập nâng cao
: Chất kết tủa
: Chất bay hơi
ĐLBT : Định luật bảo toàn
M : Phân tử lượng
n : Số mol
m : khối lượng
t
o
: nhiệt độ
V : thể tích.
k : số liên kết
π
hoặc vòng của phân tử
Các chữ viết tắt trong luận văn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các chữ viết tắt trong luận văn 9 10 501