Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập môn quản trị tài chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dạng 1: Tính chi phí của mỗi cách thức thanh toán cho hàng hóa mà doanh nghiệp mua
Vấn đề đặt ra
Doanh nghiệp mua một hàng hóa và có các cách thức chi trả số tiền thanh toán này khác nhau: thanh toán ngay; thanh toán 1 nửa còn lại trả sau 1 năm; thanh toán ngay 20%, sau 2 năm thanh toán 30%, sau 2 năm thanh toán hết .
 Vậy DN nên mua hàng theo cách thanh toán nào là tốt nhất? Ở đây, cách tốt nhất được hiểu là có tổng chi phí (số tiền thanh toán) thấp nhất
Cách tính
Đối với mỗi cách thức chi trả (thanh toán) khác nhau sẽ có cách tính khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có 2 cách thanh toán chủ yếu đó là:
Thanh toán ngay:
Là hình thức DN mua hàng thanh toán ngay cho DN bán. Tổng chi phí bao gồm: giá mua + chi phí vận chuyển (nếu có)
Thanh toán vào thời gian sau:
Là hình thức DN mua hàng thanh toán vào thời điểm sau cho DN bán (có thể là 1 năm, 2 năm) hoặc thanh toán được 1 ít và còn lại để thanh toán sau.
Áp dụng công thức tính dòng tiền trong tương lai
A = (Giá mua x %giá trị thanh toán) / (1 + lãi suất trung bình trên thị trường)k
K là thời gian tại thời điểm DN thanh toán (k = 1, 2, 3 )
Bài tập minh họa
Công ty Nhật Long cần mua một lô hàng gồm 30 chiếc máy tính. Công ty nhận được 3 điện chào hàng như sau với mức giá và các cách chi trả như sau:
Bức điện 1: Giá lô hàng là 180 trd. Chi phí vận chuyển bốc xếp đến tận nơi là 10 trd. Toàn bộ chi phí (giá mua + chi phí vận chuyển) thanh toán ngay
Các dạng bài tập môn quản trị tài chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Các dạng bài tập môn quản trị tài chính 9 10 436