Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng sơ đồ hoa hồngtrong kinh doanh theo mạng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG SƠ ĐỒ HOA HỒNG
TRONG KINH DOANH THEO MẠNG
Lựa chọn dạng sơ đồ trong kinh doanh theo mạng phù hợp với mình là vô cùng
quan trọng
Người viết: Nguyễn Tiến Dũng


khi bạn bắt đầu bước vào kinh doanh theo mạng
(còn gọi là kinh doanh đa cấp) thì việc chọn lựa
một công ty để hợp tác cùng là vô cùng quan
trọng. Hầu hết mọi người tham gia vào một công
ty kinh doanh theo mạng nào đó là sự vô tình,
ngẫu nhiên từ việc được mời đi dự hội thảo hoặc
sự kiện của công ty đó. Họ tham gia vào vì họ
cảm thấy công ty đó hoành tráng quá, họ tham
gia vào bởi vì thấy sản phẩm công ty đó tốt quá,
họ tham gia vào bởi vì họ được giới thiệu bởi
những người thân quen và tin tưởng vào những lời
giới thiệu đó. Thế nhưng sau một thời gian dài nỗ
lực, cuối cùng họ bỏ cuộc và đi tìm một công ty mới.
Thực vậy, một chuyên gia lớn trong kinh doanh theo mạng đã nói: “kinh doanh theo
mạng phù hợp với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng phù hợp với nó.”
Những người không phù hợp với kinh doanh theo mạng bởi vì ngay từ đầu khi tham gia, đã không
định hướng cho mình một con đường đi rõ ràng cụ thể. Vì không biết hợp tác với công ty nào nên vô
tình gặp công ty nào là họ làm với công ty đó. Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm thực phẩm chức
năng tốt để sử dụng bảo vệ sức khỏe thì tôi đảm bảo với bạn rằng: công ty nào lớn trên thế giới đều
có những sản phẩm chủ lực rất tốt và họ đều có thể đưa ra hàng trăm bằng chứng để chứng minh về
sự kì diệu của sản phẩm công ty họ, cùng với rất nhiều những bằng chứng khoa học hết sức thuyết
phục.
Tuy nhiên rất nhiều người tham gia kinh doanh theo mạng chỉ vì tin vào sản phẩm mà

thôi, họ không hiêủ một điều rằng làm kinh doanh theo mạng không phải là việc đi chào
bán hàng nên để chọn lựa một công ty hợp tác thì sản phẩm là yếu tố vô cùng quan
trọng nhưng không phải là quyết định. Việc quyết định tham gia một công ty nào đó thì
sản phẩm đương nhiên phải tốt thì mới nên tham gia, thế nhưng có nhiều yếu tố còn
quan trọng hơn rất nhiều.
Bạn làm kinh doanh theo mạng cũng có nghĩa là làm kinh doanh, mà muốn kinh doanh
thành công thì sản phẩm chỉ là yếu tố đầu tiên mà thôi, còn rất nhiều yếu tố khác. Trong
kinh doanh theo mạng MẠNG một yếu tố còn quan trọng hơn sản phẩm rất nhiều lựa
chọn dạng sơ đồ hoa hồng nào phù hợp nhất với mình để làm việc.

Tôi xin nhắc lại: điều này rất, rất, rất…..quan trọng. Nếu bạn không nghe tôi thì bạn cứ
làm đi, chắc chắn rồi bạn sẽ phải trả giá.
Sơ đồ hoa hồng chính là luật chơi của một công ty, ...
CÁC DẠNG SƠ ĐỒ HOA HỒNG
TRONG KINH DOANH THEO MẠNG
Lựa chọn dạng sơ đồ trong kinh doanh theo mạng phù hợp với mình là vô cùng
quan trọng
Người viết: Nguyễn Tiến Dũng
http://www.kinhdoanhtheomang.com/
khi bạn bắt đầu bước vào kinh doanh theo mạng
(còn gọi là kinh doanh đa cấp) thì việc chọn lựa
một công ty để hợp tác cùng là vô cùng quan
trọng. Hầu hết mọi người tham gia vào một công
ty kinh doanh theo mạng nào đó là sự vô tình,
ngẫu nhiên từ việc được mời đi dự hội thảo hoặc
sự kiện của công ty đó. Họ tham gia vào vì họ
cảm thấy công ty đó hoành tráng quá, họ tham
gia vào bởi vì thấy sản phẩm công ty đó tốt quá,
họ tham gia vào bởi vì họ được giới thiệu bởi
những người thân quen và tin tưởng vào những lời
giới thiệu đó. Thế nhưng sau một thời gian dài nỗ
lực, cuối cùng họ bỏ cuộc và đi tìm một công ty mới.
Thực vậy, một chuyên gia lớn trong kinh doanh theo mạng đã nói: “kinh doanh theo
mạng phù hợp với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng phù hợp với nó.
Những người không phù hợp với kinh doanh theo mạng bởi vì ngay từ đầu khi tham gia, đã không
định hướng cho mình một con đường đi rõ ràng cụ thể. Vì không biết hợp tác với công ty nào nên vô
tình gặp công ty nào là họ làm với công ty đó. Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm thực phẩm chức
năng tốt để sử dụng bảo vệ sức khỏe thì tôi đảm bảo với bạn rằng: công ty nào lớn trên thế giới đều
có những sản phẩm chủ lực rất tốt và họ đều có thể đưa ra hàng trăm bằng chứng để chứng minh về
sự kì diệu của sản phẩm công ty họ, cùng với rất nhiều những bằng chứng khoa học hết sức thuyết
phục.
Tuy nhiên rất nhiều người tham gia kinh doanh theo mạng chỉ vì tin vào sản phẩm mà
thôi, họ không hiêủ một điều rằng làm kinh doanh theo mạng không phải là việc đi chào
bán hàng nên để chọn lựa một công ty hợp tác thì sản phẩm là yếu tố vô cùng quan
trọng nhưng không phải là quyết định. Việc quyết định tham gia một công ty nào đó t
sản phẩm đương nhiên phải tốt thì mới nên tham gia, thế nhưng có nhiều yếu tố còn
quan trọng hơn rất nhiều.
Bạn làm kinh doanh theo mạng cũng có nghĩa là làm kinh doanh, mà muốn kinh doanh
thành công thì sản phẩm chỉ là yếu tố đầu tiên mà thôi, còn rất nhiều yếu tố khác. Trong
kinh doanh theo mạng MẠNG một yếu tố còn quan trọng hơn sản phẩm rất nhiều lựa
chọn dạng sơ đồ hoa hồng nào phù hợp nhất với mình để làm việc.
Các dạng sơ đồ hoa hồngtrong kinh doanh theo mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng sơ đồ hoa hồngtrong kinh doanh theo mạng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các dạng sơ đồ hoa hồngtrong kinh doanh theo mạng 9 10 316