Ktl-icon-tai-lieu

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TBSC

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2066 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCP Gạch ngói Thạch Bàn trong điều kiện hội nhập
Tháng 7 - 2010

Mục lục...........................................................................................................Trang 1
Danh mục các chữ viết tắt ........................................................................................4
Danh mục bảng, biểu.................................................................................................4
Danh mục hình vẽ, biểu đồ........................................................................................5
Lời nói đầu.................................................................................................................6
1.
2.
3.
4.
5.

Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................6
Mục đích của đề tài..............................................................................................8
Đối tượng và phạm vi đề tài................................................................................8
Phương pháp nghiên cứu đề tài...........................................................................8
Bố cục đề tài.........................................................................................................9

CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY
TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ..........................................................10
1.1.

1.2.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH........................................................10
1.1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.......................................................10
1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh.......................................................10
1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh.......................................................10
1.1.2. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp..........................12
1.1.3. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp..................12
1.1.3.1. Các yếu tố bản thân doanh nghiệp........................................13
1.1.3.2. Nhu cầu của khách hàng.......................................................13
1.1.3.3. Các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ....................................13
1.1.3.4. Chiến lược của doanh nghiệp, cấu trúc ngành và đối thủ cạnh
tranh.......................................................................................14
1.1.3.5. Vai trò của Chính phủ...........................................................
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCP Gạch ngói Thạch Bàn trong điều kiện hội nhập
Tháng 7 - 2010
Mục lục...........................................................................................................Trang 1
Danh mục các chữ viết tắt ........................................................................................4
Danh mục bảng, biểu.................................................................................................4
Danh mục hình vẽ, biểu đồ........................................................................................5
Lời nói đầu.................................................................................................................6
1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................6
2. Mục đích của đề tài..............................................................................................8
3. Đối tượng và phạm vi đề tài................................................................................8
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài...........................................................................8
5. Bố cục đề tài.........................................................................................................9
CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NG TY
TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ..........................................................10
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH........................................................10
1.1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.......................................................10
1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh.......................................................10
1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh.......................................................10
1.1.2. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp..........................12
1.1.3. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp..................12
1.1.3.1. Các yếu tố bản thân doanh nghiệp........................................13
1.1.3.2. Nhu cầu của khách hàng.......................................................13
1.1.3.3. Các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ....................................13
1.1.3.4. Chiến lược của doanh nghiệp, cấu trúc ngành và đối thủ cạnh
tranh.......................................................................................14
1.1.3.5. Vai trò của Chính phủ...........................................................14
1.2. HỘI THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHI GIA
NHẬP WTO...................................................................................................15
1.2.1. Cơ hội khi Việt Nam gia nhập WTO...................................................15
1.2.2. Thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO............................................20
1.2.3. Bài học rút ra........................................................................................23
CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI THẠCH BÀN TBC......................................25
2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triền công ty TBSC.............................25
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về TBSC.................................................................25
2.1.1.1. Các thông tin cơ bản.............................................................25
Page 1
CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TBSC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TBSC - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TBSC 9 10 898