Ktl-icon-tai-lieu

Các khách sạn tại Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các khách sạn tại Hà Nội
15/08/2009 | 16:26:00
Stt

KHÁCH SẠN

Stt

KHÁCH SẠN

5 sao

1

Khách sạn Hà Nội Daewoo
Địa chỉ: 360 Kim Mã Q. Ba Đình
Điện thoại: 3831 5000 Fax: 3831 5010

5

2

Khách sạn Hilton Hanoi Opera
Địa chỉ: 1 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3933 0500 Fax: 3933 0530

6

3

Khách sạn Nikko Hà Nội
Địa chỉ: 84 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà
Trưng
Điện thoại: 3822 3535 Fax: 3822 3555

7

4

Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội
Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3826 6919 Fax: 3826 6920

8

Khách sạn Hà Nội Horison
Địa chỉ: 40 Cát Linh, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3733 0808 Fax: 3733
0888
Khách sạn Meliá Hà Nội
Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt, Q.
Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3934 3343 Fax: 3934
3344
Khách sạn Sheraton Hà Nội
Địa chỉ: K5 Nghi Tàm, 11 Xuân
Diệu, Q. Tây Hồ
Điện thoại: 3719 9000 Fax: 3719
9001
Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội
Địa chỉ: 1 Thanh Niên, Q. Ba Đình
Điện thoại: 3823 8888 Fax: 3829
3888

4 sao

1

2

3

Khách sạn Fortuna Hà Nội
Địa chỉ: 6B Láng Hạ, Q. Ba Đình
Điện thoại: 3831 3333 Fax: 3831 3300
Khách sạn Mövenpick
Địa chỉ: 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn
Kiếm
Điện thoại: 3822 2800 Fax: 3822 2822
Khách sạn Sunway Hanoi
Địa chỉ: 19 Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà
Trưng
Điện thoại: 3971 3888 Fax: 3971 3555

3 sao
Khách sạn Á Châu
Địa chỉ: 23 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà
Trưng
1 Điện thoại: 3821 2045 Fax: 3821 5872

6

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: D8 Trần Huy Liệu, Q. Ba
Đình
Điện thoại: 3845 2270 Fax: 3845
9209
Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn
Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Q.
Đống Đa
Điện thoại: 3835 3536 Fax: 3835
5678
Khách sạn Thắng Lợi
Địa chỉ: 200 Yên Phụ, Q. Tây Hồ
Điện thoại: 3829 4211 Fax: 3829
3800

12

Khách sạn Asean
Địa chỉ: 8 Chùa Bộc, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3852 9108 Fax: 3852
9111

4

5

2

Khách sạn Công đoàn Việt Nam
Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Q. Hoàn
Kiếm
Điện thoại: 3942 1776 / 3942 0761 Fax:
3942 0762

13

3

Khách sạn Dân Chủ
Địa chỉ: 29 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3825 4937 Fax: 3826 6786

14

4

Khách sạn Galaxy
Địa chỉ: 1 Phan Đình Phùng, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3828 2888 Fax: 3828 2466
15

5

Khách sạn Hacinco
Địa chỉ: 110 Thái Thịnh, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3857 4040 Fax: 3857 2626

16

6

Khách sạn Holiday Hà Nội
Địa chỉ: 27 Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3747 4106 Fax: 3747 4338

17

7

Khách sạn Kim Liên
Địa chỉ: 7 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3852 2522 Fax: 3852 4919

18

8

Khách sạn Nhà hát Thăng Long
Địa chỉ: 1C Tôn Đản, Q. Ba Đình
Điện thoại: 3824 4775 Fax: 3824 4784

19

9

Khách sạn Phương Đ...
Các khách sạn tại Hà Nội
15/08/2009 | 16:26:00
Stt KHÁCH SẠN Stt KHÁCH SẠN
5 sao
1
Khách sạn Hà Nội Daewoo
Địa chỉ: 360 Kim Mã Q. Ba Đình
Điện thoại: 3831 5000 Fax: 3831 5010 5
Khách sạn Hà Nội Horison
Địa chỉ: 40 Cát Linh, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3733 0808 Fax: 3733
0888
2
Khách sạn Hilton Hanoi Opera
Địa chỉ: 1 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3933 0500 Fax: 3933 0530 6
Khách sạn Meliá Hà Nội
Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt, Q.
Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3934 3343 Fax: 3934
3344
3
Khách sạn Nikko Hà Nội
Địa chỉ: 84 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà
Trưng
Điện thoại: 3822 3535 Fax: 3822 3555 7
Khách sạn Sheraton Hà Nội
Địa chỉ: K5 Nghi Tàm, 11 Xuân
Diệu, Q. Tây Hồ
Điện thoại: 3719 9000 Fax: 3719
9001
4
Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội
Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại: 3826 6919 Fax: 3826 6920 8
Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội
Địa chỉ: 1 Thanh Niên, Q. Ba Đình
Điện thoại: 3823 8888 Fax: 3829
3888
4 sao
1
Khách sạn Fortuna Hà Nội
Địa chỉ: 6B Láng Hạ, Q. Ba Đình
Điện thoại: 3831 3333 Fax: 3831 3300 4
Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: D8 Trần Huy Liệu, Q. Ba
Đình
Điện thoại: 3845 2270 Fax: 3845
9209
2
Khách sạn Mövenpick
Địa chỉ: 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn
Kiếm
Điện thoại: 3822 2800 Fax: 3822 2822 5
Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn
Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Q.
Đống Đa
Điện thoại: 3835 3536 Fax: 3835
5678
3
Khách sạn Sunway Hanoi
Địa chỉ: 19 Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà
Trưng
Điện thoại: 3971 3888 Fax: 3971 3555 6
Khách sạn Thắng Lợi
Địa chỉ: 200 Yên Phụ, Q. Tây Hồ
Điện thoại: 3829 4211 Fax: 3829
3800
3 sao
1
Khách sạn Á Châu
Địa chỉ: 23 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà
Trưng
Điện thoại: 3821 2045 Fax: 3821 5872 12
Khách sạn Asean
Địa chỉ: 8 Chùa Bộc, Q. Đống Đa
Điện thoại: 3852 9108 Fax: 3852
9111
Các khách sạn tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các khách sạn tại Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các khách sạn tại Hà Nội 9 10 488