Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh vẽ của 3D CAD

Được đăng lên bởi huynguyens
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 16858 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ
thể trong 3D Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D::::....
-3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
-Trim: Chặt các cạnh mô hình
-Spline: Vẽ đường cong trơn
-Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vẽ)
-Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.
(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có
tọa độ x,y,z khác nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
************************************************** *********
Các mặt 3D chuẩn
- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối trụ
- Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới
- Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lưới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn
thẳng) - Với Top(Đỉnh là tam giác hay tứ giác...)
- Sphere : vẽ mặt cầu
- Torus: Khối xuyến
- Wedge : Vẽ mặt hình nêm
==================================================
===
-Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2
- 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2

hướng M,N và tọa độ từng đỉnh, Số đỉnh tối đa 256.
- Pface: tạo mặt polygon 3D gồm nhiều mặt phẳng đa giác Polyface ghép
với nhau tạo thành lưới
==================================================
===
-Revsurf: lệnh dùng quay mặt phẳng 2D quanh đường sinh tạo đối tượng
3D
-Thickness: quy định độ dày đối tượng vẽ
-Elevation: kéo hình 2D theo trục Z hay đường sinh định trước
-Extrude: biến đối tượng 2D thành đối tượng 3D
-Nếu chọn "Path" : kéo đối tượng 2D theo đường nhất định cho trước.
-Subtract: ghép 2 khối hộp 3D
-Rulesurf: vẽ mặt tạo nên bởi các đường sinh tựa lên 2 đường chuẩn.(Thay
đổi mật độ đường sinh bằng biến Surftab1).
-Tabsurf:
Mặt trụ định hướng.(Mặt trụ tạo với đường chuẩn(c) và 1 đường thẳng
vector định hướng đường sinh trụ).
(Thay đổi mật độ đường sinh = biến surftab1)
-Change : Thay đổi các thuộc tính của đường Pline, Spline, Circle...
-Pedit: HIệu chỉnh mặt lưới 3 D
==================================================
=======
..............::::CÁC LỆNH HỔ TRỢ VẼ 3D::::................
- VPorts: tạo khung nhìn tĩnh=> Tạo các khung nhìn cố định kề nhau
Điều kiện biế...
Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ
thể trong 3D Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D::::....
-3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
-Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
-Trim: Chặt các cạnh mô hình
-Spline: Vẽ đường cong trơn
-Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vẽ)
-Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.
(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có
tọa độ x,y,z khác nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
************************************************** *********
Các mặt 3D chuẩn
- Box: vẽ hình hộp
- Cone: vẽ hình nón
- Cylinder: vẽ khối trụ
- Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới
- Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
- Mesh : vẽ mặt lưới
- Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn
thẳng) - Với Top(Đỉnh là tam giác hay tứ giác...)
- Sphere : vẽ mặt cầu
- Torus: Khối xuyến
- Wedge : Vẽ mặt hình nêm
==================================================
===
-Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2
- 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2
Các lệnh vẽ của 3D CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh vẽ của 3D CAD - Người đăng: huynguyens
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các lệnh vẽ của 3D CAD 9 10 737