Ktl-icon-tai-lieu

Các môn thể thao

Được đăng lên bởi Anh Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: hình thành và phát triển môn nhảy cao? *Nhảy cao là gì?Bao gồm mấy giai đoạn?
Giai đoạn nào quan trọng nhất?Tại sao? Kỷ lục nhảy cao hiện nay của Thế giới và Việt
Nam?
*Lịch sử hình thành
Năm 1886 lần đầu tiên môn nhảy cao được tổ chức thi đấu tại AnhNăm 1893 môn nhảy cao phát
triển mạnh và lan rộng khắp các nước trên thế giới
Năm 1896 Đại hội Olympic hiện đại đầu tiên tổ chưc tại Hy Lạp.Nhảy cao là một trong những
môn thi đấu chính của Đại hội.Kỷ lục Olympic đầu tiên của môn nhảy cao là vận động viên E
Clac với thành tích là 1m81 bằng kĩ thuật bước qua
Kỷ lục nhảy cao đầu tiên cua Thế giới được công nhận vào tháng 5/1912 với thành tích 2m00
của vận động viên O Rin(Mỹ) bằng kiểu nhảy nằm nghiêng
7/1957 vận động viên Stê-Pa-Nốp qua xà 2M16 và cho ra đời kỷ thuật mới “Nhảy úp bụng”.Thời
đó người ta gọi là kiểu nhảy Stê-Pa-Nốp
1968 Đại hội Olympic lần thứ 19 tại Mêhicô vận động viên Plot(Mỹ) cho ra đời kỹ thuật
mới’’Kỹ thuật nhảy lưng qua xà’’củng từ đó đến nay kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà được phát
triển mạnh và chiếm ưu thế hơn so với các kỹ thuật trước đó;và được hầu hết các vận động viên
áp dụng để thi đấu
*Nhảy cao là: một môn thể thao bắt đầu bằng động tác chạy đà phối hợp với động tác giậm nhảy
để làm thay đổi quĩ đạo của trọng tâm cơ thể vượt qua xà ngang
*Các giai đoạn của nhảy cao:
-Kỹ thuật nhảy cao hình thành các giai đoạn sau:
+Chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy
+ Giậm nhảy
+Qua xà(Bay trên không)
+Rơi xuống đất
-Trong các giai đoạn thỳ giậm nhảy là quan trọng nhất vì nó quyết định thành tích vận động viên
*Kỷ lục nhảy cao hiện nay của Thế giới và Việt Nam:
-Nam VĐV Javier Sotomayor(Cu Ba) lập kỹ lục môn nhảy cao thế giới ngày 27/7/1993 với mức
xà 2m45 tại Salamanca,ESP

-Nữ VĐV Stefka Kostadinova (Bulgaria) lập kỹ lục môn nhảy cao thế giới ngày 30/8/1987 với
mức xà 2m09 tại Roma,ITA
-VĐV Ngyễn Duy Bằng (Bến Tre) đang giữ kỹ lục nhảy cao(Nam) của Việt Nam với mức xà
2m25 ngày 29/9/2004 tại Singapore trong lần tham dự giải ‘’Điền kinh các ngôi sao Châu Á’’
-VĐV Bùi Thị Nhung (Hải Phòng) đang giữ kỹ lục nhảy cao (Nữ) của Việt Nam với mức xà
1m94 ngày 5/4/2005 tại Bangkok,Thailand
Câu 2:Lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền? Kích thước sân bãi là bao
nhiêu?
* Lịch sử hình thành:
Vào ngày 9 tháng 2 năm 1895 ở Holyoke, Massachusetts, Hoa Kỳ, William G.Morgan, một
hướng dẫn viên môn giáo dục thể chất YMCA, đã tạo nên một môn thể thao mới gọi là
"Mintonette". Môn này được xem là một trò giải trí được khuyên chơi trong nhà và với số lượng
...
 !"
#!"$% &"' ()*+,&-./+

01'2
Năm 1886 lần đầu tiên môn nhảy cao được tổ chức thi đấu tại AnhNăm 1893 môn nhảy cao phát
triển mạnh và lan rộng khắp các nước trên thế giới
Năm 1896 Đại hội Olympic hiện đại đầu tiên tổ chưc tại Hy Lạp.Nhảy cao là một trong những
môn thi đấu chính của Đại hội.Kỷ lục Olympic đầu tiên của môn nhảy cao là vận động viên E
Clac với thành tích là 1m81 bằng kĩ thuật bước qua
Kỷ lục nhảy cao đầu tiên cua Thế giới được công nhận vào tháng 5/1912 với thành tích 2m00
của vận động viên O Rin(Mỹ) bằng kiểu nhảy nằm nghiêng
7/1957 vận động viên Stê-Pa-Nốp qua xà 2M16 và cho ra đời kỷ thuật mới “Nhảy úp bụng”.Thời
đó người ta gọi là kiểu nhảy Stê-Pa-Nốp
1968 Đại hội Olympic lần thứ 19 tại Mêhicô vận động viên Plot(Mỹ) cho ra đời kỹ thuật
mới’’Kỹ thuật nhảy lưng qua xà’’củng từ đó đến nay kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà được phát
triển mạnh và chiếm ưu thế hơn so với các kỹ thuật trước đó;và được hầu hết các vận động viên
áp dụng để thi đấu
: một môn thể thao bắt đầu bằng động tác chạy đà phối hợp với động tác giậm nhảy
để làm thay đổi quĩ đạo của trọng tâm cơ thể vượt qua xà ngang
!",
-Kỹ thuật nhảy cao hình thành các giai đoạn sau:
+Chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy
+ Giậm nhảy
+Qua xà(Bay trên không)
+Rơi xuống đất
-Trong các giai đoạn thỳ giậm nhảy là quan trọng nhất vì nó quyết định thành tích vận động viên
*()*+,&-./+
-Nam VĐV Javier Sotomayor(Cu Ba) lập kỹ lục môn nhảy cao thế giới ngày 27/7/1993 với mức
xà 2m45 tại Salamanca,ESP
Các môn thể thao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các môn thể thao - Người đăng: Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các môn thể thao 9 10 958