Ktl-icon-tai-lieu

Các nguồn lực của doanh nghiệp thương mại

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các nguồn lực của doanh nghiệp thương mại bao gồm tất cả các yếu tố thuộc hệ thống bên trong của doanh nghiệp . Các doanh nghiệp cần cố gắng đánh giá một cách cặn kẽ các yếu tố nội bộ nhằm xác định rõ ưu điểm và nhược điểm của mình . Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt nhược điểm , phát huy các ưu điểm để đạt được lợi thế tối đa trong từng chu kỳ kinh doanh.
Chỉ xem xét về nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp cũng cho thấy rằng , sự sống còn của doanh nghiệp suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng donah nghiệp có nhận được nguồn lực từ môi trường bên ngoài hay ko . Các nguồn lực chủ yếu đẻ doanh nghiệp tồn tại bao gồm : Tiền vốn , con người và vật tư hàng hóa Mỗi bộ phận chức năng của doanh nghiệp có nhiệm vụ tìm kiếm , bảo toàn một hoặc nhiều nguồn lực trên .Vì các nguồn lực mà doanh nghiệp cần lại nằm trong tay các doanh nghiệp khác cho nên thường mỗi bộ phận chuyên môn giao dịch với một hoặc nhiều doanh nghiệp bên ngoài đó và là móc xích lien kết giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp bạn. Ví dụ bộ phận kinh doanh lien kết chặt chẽ với người cung ứng tạo cho doanh nghiệp nguồn vốn từ hoạt động mua chịu
Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu một số nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp.
Các nguồn lực của doanh nghiệp thương mại - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Các nguồn lực của doanh nghiệp thương mại 9 10 686