Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quality management principles

1 hướng vào khách hàng

customer focus
2 sự lãnh đạo

leadership
3 sự tham gia của mọi người

involvement of people.
4 cách tiếp cận theo quá trình

process approach
5 cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý
system approach to management
Các nguyên tắc quản lý chất lượng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Các nguyên tắc quản lý chất lượng 9 10 845