Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp phân tích Mangan

Được đăng lên bởi hieuvanpham91
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 12056 lần   |   Lượt tải: 62 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Mangan (Mn): là kim loại có trong tự nhiên, mọi người đều bị nhiễm hàm lượng
nhỏ Mn có trong không khí, thức ăn, nước uống. Mn là kim loại vết cần thiết cho
sức khỏe người. Mn có thể tìm thấy trong một số loại thức ăn, ngũ cốc, trong một
số loài thực vật như cây chè . Người bị nhiễm Mn trong một thời gian dài thường
mắc các bệnh thần kinh, rối loạn vận động, nhiễm độc mức hàm lượng cao kim
loại này sẽ gây các bệnh về hô hấp .
Các phương pháp phân tích Mangan
PHẦN1 :Phương pháp so màu chuẩn độ bằng dung dịch kali pemanganat 0,O1N
1. Phương pháp lấy mẫu
1.1. Mẫu lấy để phân tích mangan không nhỏ hơn 250 ml.
Mẫu không xác định ngay cần cố định bằng 3 ml axit nitric (d = 1,42) hoặc 5ml
axit clohidric 1:1 trong 1000 ml mẫu nước cho đến pH là 2. Mẫu đã cos định có thể
bảo quản được một tháng.
2. Phương pháp xác định
2.1. Nguyên tắc
Dùng kali pesunfat và chất xúc tác là ion Ag+ trong môi trường axit để oxy hóa
Mn2+ đến MnO4-. Kết quả được xác định trên máy đo màu hoặc so màu chuẩn độ
bằng dung dịch kali pemanganat 0,01N.
2.2. Yếu tố cản trở
Ion clo (Cl-) gây cản trở xác định, loại bỏ được bằng cách thêm dung dịch bạc
nitrat, lọc bỏ tủa sẽ loại được clo-. Nếu có nhiều chất hữu cơ, loại bỏ bằng cách vô
cơ hóa, loại trừ bằng cách thêm vài giọt axit photphoric. Các chất có màu khác
được loại trừ bằng cách dùng mẫu trắng.
2.3. Dụng cụ và thuốc thử.
2.3.1. Dụng cụ

Buret, pipet, bình nón, bát sứ;
Máy quang sắc kế, cuvét 2 ÷ 5 cm, kính lọc 520 nm.
2.3.2. Thuốc thử
Dung dịch mangan gốc chuẩn bị như sau:
Hòa tan 0,2748 g mangan sunfat (MnSO4 đã nung ở 500oC) trong 10ml axit
sunfuric 1 : 4. Thêm nước cất đến 1000 ml.
1 ml dung dịch này chứa 0,1 mn++
Dung dịch tiêu chuẩn chuẩn bị như sau:
Lấy chính xác 100 ml dung dịch gốc cho vào bình định mức thêm nước cất đến đủ
1000 ml.
1ml dung dịch này chứa 0,010 mg Mn++.
Axit photphoric đặc và dung dịch 1 : 4;
Axit nitric đặc;
Bạc nitrat, dung dịch 10%, hoà tan 104 g AgNO3 trong 1000 ml nước cất;
Dung dịch kali hoặc amoni pesufat bão hoà;
Axit sunfuric đặc.
2.4. Xâ y dựng đường chuẩn
Lấy một dãy bình định mức, dung tích 50 ml cho các dung dịch vào đó theo bảng
sau:
Bình số

T

1

2

3

4

5

6

Dung dịch mangan 0
chuẩn

1

2,5

5

10

20

30

Nước cất

49

47,5

45

40

30

20

Dung dịch (ml)

50

Axit sunfuric đặc

1

1

1

1

1

1

1

Bạc nitrat 10%

1

1

1

1

1

1

1

Kali pensunfat

10

10

10

10

10

10

10

Nước cất vừa đủ

100

100

100

100

100

100

100

Đo màu trên quang sắc kế, dùng kính lọc có bước sóng 5...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Mangan (Mn): là kim loại có trong tự nhiên, mọi người đều bị nhiễm hàm lượng
nhỏ Mn có trong không khí, thức ăn, nước uống. Mn là kim loại vết cần thiết cho
sức khỏe người. Mn có thể tìm thấy trong một số loại thức ăn, ngũ cốc, trong một
số loài thực vật như cây chè . Người bị nhiễm Mn trong một thời gian dài thường
mắc các bệnh thần kinh, rối loạn vận động, nhiễm độc mức hàm lượng cao kim
loại này sẽ gây các bệnh về hô hấp .
Các phương pháp phân tích Mangan
PHẦN1 :Phương pháp so màu chuẩn độ bằng dung dịch kali pemanganat 0,O1N
1. Phương pháp lấy mẫu
1.1. Mẫu lấy để phân tích mangan không nhỏ hơn 250 ml.
Mẫu không xác định ngay cần cố định bằng 3 ml axit nitric (d = 1,42) hoặc 5ml
axit clohidric 1:1 trong 1000 ml mẫu nước cho đến pH là 2. Mẫu đã cos định có thể
bảo quản được một tháng.
2. Phương pháp xác định
2.1. Nguyên tắc
Dùng kali pesunfat và chất xúc tác là ion Ag+ trong môi trường axit để oxy hóa
Mn2+ đến MnO4-. Kết quả được xác định trên máy đo màu hoặc so màu chuẩn độ
bằng dung dịch kali pemanganat 0,01N.
2.2. Yếu tố cản trở
Ion clo (Cl-) gây cản trở xác định, loại bỏ được bằng cách thêm dung dịch bạc
nitrat, lọc bỏ tủa sẽ loại được clo-. Nếu có nhiều chất hữu cơ, loại bỏ bằng cách vô
cơ hóa, loại trừ bằng cách thêm vài giọt axit photphoric. Các chất có màu khác
được loại trừ bằng cách dùng mẫu trắng.
2.3. Dụng cụ và thuốc thử.
2.3.1. Dụng cụ
Các phương pháp phân tích Mangan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp phân tích Mangan - Người đăng: hieuvanpham91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các phương pháp phân tích Mangan 9 10 361