Ktl-icon-tai-lieu

Các sản phẩm của GAZPROM

Được đăng lên bởi nhuquynh171090
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các sản phẩm của GAZPROM
GAZPROM là nhà cung cấp khí duy nhất cho ít nhất là các quốc
gia Bosna và
Hercegovina, Estonia, PhầnLan, Macedonia, Latvia, Litva,Moldova v
à Slovaa, và cung cấp 97 %lượng khí cho Bulgaria, 89
%của Hungary, 86 %của Ba Lan, gần ba phần tư của Cộng hòa
Séc, 67 %của Thổ Nhĩ Kỳ, 65 %của Áo, khoảng 40 %của Romania,
36 %của Đức, 27 %của Ý, và 25 %của Pháp.[4][5] Toàn Liên minh
châu Âu có 25 %lượng gaS lấy từ công ty này

1.

Khí đốt
chiếm khoảng 93 %sản lượng khí thiên nhiên của Nga, 16 %nguồn
khí dự trữ trên thế giới (năm 2004). Khí thiên nhiên
•

Khí hóa lỏng

•

Khí nén

•

Sản phẩm có nguồn gốc từ khí
Ammonia ;Urea ;Methanol ;MTBE

2. Dầu mỏ
•

Dầu thô

•

Các sản phẩm hóa dầu
+Sản phẩm từ có nguồn gốc từ ethylene Polyethylene: LDPE,
HDPE, LLDPE
+Sản phẩm có nguồn gốc từ propylene
Propylene ;Polypropylene
+Sản phẩm Dầu khí
Condensate ;Propylene ;LPG ;Xăng;Kerosene ;Nhiên liệu phản lực;
Diesel ;Dầu nhiên liệu ;Nhựa đường;Dầu nhớt
Và các sản phẩm khác như DOP, PVC, LAB, PET, PS,v.v…

...
Các s n ph m c a GAZPROM
GAZPROM là nhà cung c p khí duy nh t cho ít nh t là các qu c
gia Bosna và
Hercegovina, Estonia, Ph nLan , Macedonia, Latvia, Litva,Moldova v
à Slovaa, và cung c p 97 %l ng khí cho ượ Bulgaria, 89
%c a Hungary, 86 %c a Ba Lan, g n ba ph n t c a ư C ng hòa
Séc, 67 %c a Th Nhĩ Kỳ , 65 %c a Áo, kho ng 40 %c a Romania,
36 %c a Đ c , 27 %c a Ý, và 25 %c a Pháp.
[4][5]
Toàn Liên minh
châu Âu có 25 %l ng gaS l y t công ty nàyượ
1. Khí đ t
chi m kho ng 93 %s n l ng khí thiên nhiên c a Nga,ế ượ 16 %ngu n
khí d tr trên th gi i ế (năm 2004). Khí thiên nhiên
Khí hóa l ng
Khí nén
S n ph m có ngu n g c t khí
Ammonia ;Urea ;Methanol ;MTBE
2. D u m
D u thô
Các s n ph m hóa d u
+S n ph m t có ngu n g c t ethylene Polyethylene: LDPE,
HDPE, LLDPE
+S n ph m có ngu n g c t propylene
Propylene ;Polypropylene
+S n ph m D u khí
Condensate ;Propylene ;LPG ;Xăng;Kerosene ;Nhiên li u ph n l c;
Diesel ;D u nhiên li u ;Nh a đ ng;D u nh t ườ
Và các s n ph m khác nh DOP, PVC, LAB, PET, PS,v.v… ư
Các sản phẩm của GAZPROM - Người đăng: nhuquynh171090
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các sản phẩm của GAZPROM 9 10 531