Ktl-icon-tai-lieu

Các vai nghĩa trong ngữ pháp chức năng

Được đăng lên bởi giangngonnguk36
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bàithuyếttrình

Ngữphápchứcnăng
Cácvainghĩa
nhóm3.

1.Kháiniệm
Kháiniệmvainghĩađãđượccácnhàngônngữdùngvớinhiềuthuậtngữkhácnhau.
TheotácgiảCaoXuânHạo:câubiểuhiệnmộtsựtình.Nộidungcủanócóthểhìnhdungnhưm
ột“cảnh’diễntrênsânkhấu.Cảnhấycómộtnộidungnhấtđịnh:trênsânkhấuhiệnraquangc
ảnhnàođấy,rồilạidiễnramộtsựviệcnàođấy.Cácnhânvàvậtcómặttrênsânkhấuđượcgọilà
thamtốcủasựtìnhhayvai(vainghĩa)

TácgiảHoàngDũngvàBùiMạnhHùngcũngđãđịnhnghĩavainghĩalà:
“quanhệngữnghĩacủangữdanhtừđốivớivịtừtrongcâu,làcáchthứcmàthựcthểdongữda
nhtừbiểuthịgópphầnvàosựtìnhđượccâudiễnđạt.

Nhưvậy,Cácthamtốlàcácvainghĩatrongmộtmànkịchnhỏcủamộtsựthể.

2.Cácvainghĩa

Vaitácthể:biểuthị người hay động vật gây ra một hành động, tác động nào
đóvàđượcbiểuthịbởivịtừhànhđộngchuyểntác.

- Vídụ:Tôiđánhnó.Chónhàôngcắntôi
 Vaihànhthể:chỉchủthểcủahànhđộngvôtácdovịtừhànhđộngvôtácbiểuthị,cóchủý.
- Vídụ:nóđangchạy
 Vaiđộngthể:làthểvậnđộng,thểnàykhôngphảilàthểhoạtđộngmàlàthểmangtrạngtháicủahoạtđộ
ng,xảyramộtbiếncốnhưngkhôngcóchủý.

- Vídụ:Nướcchảy.Lárơi
Vailực:tácnhântựnhiêngâyramộtbiếncố,thayđổinàođó,
dovịtừquátrìnhchuyểntácbiểuthị.

- Vídụ:trờiđangmưa.Giógiậttừnghồi.Bãolàmđổcây.
Vainghiệmthể:biểuthịchủthểtrảinghiệmmộttrạngtháinàođó,
dovịtừtínhkhí,tâmtrangh,thểtrạngbiểuthị.
-Vídụ:tôimệt.Emyêuanh.

Vaiđươngthể:chỉvậtmangtrạngtháiđódovịtừvậttrạngbiểuthị.
(aiđảmđươngtrạngtháiđó)

- Vídụ:daosắcquá.
Vaiđốithể:biểuthịngườihoặcvậtchịusựtácđộngdovịtừhànhđộnghoặcquátrìnhchu
yểntácbiểuthịtácđộng.
-Vídụ:côngnhânchặtcây.Ôngbắttrâuđicày.

Vaitạothể:chỉvậtsinhratừhànhđộnghoặcquátrìnhchuyểntác(tạodiệt).
Dovịtừhànhđộnghoặcquátrìnhchuyểntácbiểuthị.
Vídụ:Côgáiviếtthư.Anhấyxâynhà

Vaitiếpthể:biểuthịngườitiếpnhậntronhànhđộngdovịtừhànhđộngchuyểntácbiểut
hị.
Vídụ:tôitặngmẹbóhoa.Côchobéđiểm10

•

Vaimụctiêu:chỉngười,độngvậtvàvậtvôtrimàhànhđộngtrigiáchướngđếndovịtừtrigi
ácbiểuthị.

Vídụ:thanhđangxemsách.

•

Vaiđích:chỉnơikếtthúccủamộthànhđộng,quátrình,trạngtháidovịtừhànhđộng,quát
rình,trạngtháibiểuthị,thườngxuấthiệnsauđộngtừdichuyểncóhướng(lênđâu,vàođ
âu...)

Vídụ:giangđiĐàNẵng

•

Vainguồn:biểuthịđiểmxuấtphátcủachuyểnđộnghaynguồncủatrạngthái.

Vídụ:HọtừBắcCựcđến.Nósimêcôấy.TâmbịBamắng

•

Vaicôngcụ;biểuthịcôngcụđượcdùngđểthựchiệnhànhđộng,
dovịtừhànhđộngbiểuthị.

Vídụ:họđếnbằngmáybay

•

Vaivịtrí:biểuthịnơichốncủasựtình,vịtrítồntạicủasựvật,
dovịtừhànhđộngquátrìnhtrạngtháibiểuthị.

Vídụ:TôisốngởHuế



Vaithờigian:biểuthịthờigiankéodàicủahoạtđộng,trạngtháidovịtừhànhđộngquátrì
nhtrạngtháibiểuthị.

Vídụ:ôngấyhưởngthọ80tuổ...
Bàithuyếttrình
Ngữphápchứcnăng
Cácvainghĩa
nhóm3.
Các vai nghĩa trong ngữ pháp chức năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vai nghĩa trong ngữ pháp chức năng - Người đăng: giangngonnguk36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các vai nghĩa trong ngữ pháp chức năng 9 10 235