Ktl-icon-tai-lieu

cach diễn họa

Được đăng lên bởi luc-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM
KHOA KIẾN TRÚC
BỘ MÔN CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

BÀI TẬP CƠ SỞ 2

DIỄN HỌA KIẾN TRÚC
Dành cho sinh viên KT11
Học kỳ I, năm học 2011– 2012

Sinh viên chọn một mẫu công trình nhà ở riêng lẻ và thực hiện các bài tập sau đây:
GIAI ĐOẠN I: Chuẩn bị (40%)
Mục đích:
Đặc tả nhanh các thành phần kiến trúc công trình theo kiểu phác họa, nhằm hổ trợ cho giai đoạn
đầu quá trình thiết kế. Đặc tả nhanh hổ trợ trong giai đoạn chuẩn bị cho phần trình bày chính thức
(bố cục bản vẽ), giúp sinh viên có nhanh nhiều phương án thể hiện để sau đó chọn ra phương án tốt
nhất để diễn họa
Nội dung:
Bài tập 1: Thể hiện 10 ô chuyển sắc độ từ trắng sang đen lần lượt bằng 3 loại chất liệu: chì đen,
màu nước pha loãng, nét mực viết kim.
Bài tập 2: Vẽ tay bằng chì trên một trong các thành phần sau: mặt đứng, mặt bên, phối cảnh
(ngoại thất hoặc nội thất)
Bài tập 3: Sao chép lại bài tập 1, đặc tả bóng và vật liệu bằng chì hoặc mục theo tông trắng đen.
Bài tập 4: Sao chép lại bài tập 1, đặc tả bóng và vật liệu bằng màu
Yêu cầu:
- Các bài tập thực hiện trên khổ giấy A3, đóng thành tập có bìa
- Sử dụng giấy vẽ nền màu trắng, màu kem, màu nâu hoặc màu xám, không sử dụng giấy đen làm
nền.
- Sinh viên có thể chọn chất liệu màu để thể hiện: màu nước, chì màu, bút lông màu, phấn màu,
giấy màu….
Tiêu chí đánh giá:
1.
Đạt yêu cầu (5đ-6đ): hình vẽ đặt cân đối trên tờ giấy; thể hiện đúng nội dung và yêu cầu bài
tập.
2.
Khá (7đ-8đ): thể hiện đúng sắc độ sáng/tối, xa/gần; nét vẽ đúng quy cách.
3.
Tốt (9đ-10đ): kỷ năng chuyển sắc độ tốt, tạo được độ trong trẻo cho hình vẽ; sử dụng chất
liệu phong phú tạo được nét đặc tả riêng.
GIAI ĐOẠN II: Diễn họa kiến trúc (60%)
Mục đích:
Diễn họa kiến trúc nhằm đặc tả ý tưởng và nội dung kiến trúc công trình, là một trong những kỷ
năng được sử dụng để làm tăng sức thuyết phục cho ý đồ thiết kế của KTS thông qua hình vẽ. Diễn
họa kiến trúc bằng phương pháp thủ công là một cách thức thể hiện nhanh ý đồ thiết kế ở giai đoạn
mà KTS chưa cần sử dụng các phần mềm vi tính để đặc tả chính xác công trình.
Nội dung:
Thể hiện ý đồ thiết kế kiến trúc thông qua diễn họa. Thể hiện các thành phần kiến trúc công
trình bao gồm: mặt bằng tổng thể, mặt bằng kiến trúc các tầng, mặt đứng chính, mặt cắt, phối cảnh
hay một góc phối cảnh. Trong đó sinh được chọn 2 thành phần chính để đặc tả bóng và vật liệu
được vẽ ở tỉ lệ 1/100 – 1/50 (VD: mặt bằng trệt/mặt đứng, mặt bằng/ phối cảnh, mặt đứng/phối
cảnh). Các thành phần còn lại chỉ thể hiện bằng nét kỹ thuật ở t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM
KHOA KIẾN TRÚC
BỘ MÔN CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC
BÀI TẬP CƠ SỞ 2
DIỄN HỌA KIẾN TRÚC
Dành cho sinh viên KT11
Học kỳ I, năm học 2011– 2012
Sinh viên chọn một mẫu công trình nhà ở riêng lẻ và thực hiện các bài tập sau đây:
GIAI ĐOẠN I: Chuẩn bị (40%)
Mục đích:
Đặc tả nhanh các thành phần kiến trúc công trình theo kiểu phác họa, nhằm hổ tr cho giai đoạn
đầu quá trình thiết kế. Đặc tả nhanh hổ trtrong giai đoạn chuẩn bị cho phần trình bày chính thức
(bố cục bản vẽ), giúp sinh viên có nhanh nhiều phương án thể hiện để sau đó chọn ra phương án tốt
nhất để diễn họa
Nội dung:
Bài tập 1: Thể hiện 10 ô chuyển sắc độ từ trắng sang đen lần lượt bằng 3 loại chất liệu: chì đen,
màu nước pha loãng, nét mực viết kim.
Bài tập 2: Vẽ tay bằng chì trên một trong các thành phần sau: mặt đứng, mặt bên, phối cảnh
(ngoại thất hoặc nội thất)
Bài tập 3: Sao chép lại bài tập 1, đặc tả bóng và vật liệu bằng chì hoặc mục theo tông trắng đen.
Bài tập 4: Sao chép lại bài tập 1, đặc tả bóng và vật liệu bằng màu
Yêu cầu:
- Các bài tập thực hiện trên khổ giấy A3, đóng thành tập có bìa
- S dụng giấy vẽ nền màu trắng, màu kem, màu nâu hoặc màu xám, không sử dụng giấy đen làm
nền.
- Sinh viên thể chọn chất liệu màu để thể hiện: màu nước, chì màu, bút lông màu, phấn màu,
giấy màu….
Tiêu chí đánh giá:
1. Đạt yêu cầu (5đ-6đ): hình vẽ đặt cân đối trên tờ giấy; thể hiện đúng nội dung và yêu cầu bài
tập.
2. Khá (7đ-8đ): thể hiện đúng sắc độ sáng/tối, xa/gần; nét vẽ đúng quy cách.
3. Tốt (9đ-10đ): kỷ năng chuyển sắc đ tốt, tạo được độ trong trẻo cho hình vẽ; sử dụng chất
liệu phong phú tạo được nét đặc tả riêng.
GIAI ĐOẠN II: Diễn họa kiến trúc (60%)
Mục đích:
Diễn họa kiến trúc nhằm đặc tả ý tưởng nội dung kiến trúc ng trình, một trong những kỷ
năng được sử dụng để làm tăng sức thuyết phục cho ý đồ thiết kế của KTS thông qua hình vẽ. Diễn
họa kiến trúc bằng phương pháp thủ công là một cách thức thể hiện nhanh ý đồ thiết kế ở giai đoạn
mà KTS chưa cần sử dụng các phần mềm vi tính để đặc tả chính xác công trình.
Nội dung:
Thể hiện ý đồ thiết kế kiến trúc thông qua diễn họa. Thể hiện c thành phần kiến trúc công
trình bao gồm: mặt bằng tổng thể, mặt bằng kiến trúc các tầng, mặt đứng chính, mặt cắt, phối cảnh
hay một góc phối cảnh. Trong đó sinh được chọn 2 thành phần chính để đặc tả bóng vật liệu
được vẽ tỉ lệ 1/100 1/50 (VD: mặt bằng trệt/mặt đứng, mặt bằng/ phối cảnh, mặt đứng/phối
cảnh). Các thành phần còn lại chỉ thể hiện bằng nét kỹ thuật tỉ lệ 1/200 1/100. Qu1 trình bao
gồm 2 bước:
Bước 1: Thực hiện bố cục bản vẽ
cach diễn họa - Trang 2
cach diễn họa - Người đăng: luc-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cach diễn họa 9 10 69