Ktl-icon-tai-lieu

Cách Xem Chỉ Tay P1

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3662 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Compiled & Published by Rosea

Cách Xem Chỉ Tay P1
Đã từ lâu, thuật xem chỉ tay đã có một vị trí nhất định trong nền Khoa học Huyền
bí của cả phương Đông và phương Tây. Rất nhiều câu chuyện và các giai thoại lịch sử
của nó gắn liền với các nhà xem tướng lừng danh. Ở phương Đông có lẽ không ai xa lạ gì
với thuật xem tướng số và đã có rất nhiều sách viết về xem chỉ tay theo hướng nghiên
cứu và kinh nghiệm của các nhà nhân tướng học Trung Hoa cổ đại.
Cuốn sách dưới đây tập hợp các tư liệu về nghiên cứu tướng số của các học giả
phương Tây, trình bày rất khoa học và hợp lý. Con người Á đông và nhất là Việt Nam ta
thường rất quan tâm đến số phận con người cho nên tôi nghĩ cuốn sách này rất có ích để
chúng ta tham khảo.
Bản quyền cuốn sách thuộc về:
©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
Index:
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 2
TÌM HIỂU BÀN TAY................................................................................................... 7
I.Sắc thái ở bàn tay nóng nảy: ............................................................................ 8
II. Sắc thái ở bàn tay lãnh đạm: ......................................................................... 8
III. Sắc thái ở bàn tay hờn giận:......................................................................... 8
IV. Sắc thái ở bàn tay ương ngạnh: ................................................................... 8
NHỮNG MẪU BÀN TAY CỦA MỘT SỐ DANH NHÂN THẾ GIỚI ..................... 9
LÒNG BÀN TAY VÀ CÁC CHI TIẾT LIÊN HỆ .................................................... 12
NGÓN CÁI ................................................................................................................. 13
NGÓN TRỎ ................................................................................................................ 14
NGÓN GIỮA .............................................................................................................. 14
ÁP ÚT: ........................................................................................................................ 15
NGÓN ÚT: ................................................................................................................. 15
--------------------------------...
^=^ §Æng Hng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206104 http://danghoanghai.999.org
Education E-Books: HD011206104
Compiled & Published by Rosea
Cách Xem Ch Tay P1
Đã t lâu, thut xem ch tay đã mt v trí nht định trong nn Khoa hc Huyn
bí ca c phương Đông phương Tây. Rt nhiu câu chuyn các giai thoi lch s
ca nó gn lin vi các nhà xem tướng lng danh. phương Đông có l không ai xa l gì
vi thut xem tướng s đã có rt nhiu ch viết v xem ch tay theo hướng nghiên
cu kinh nghim ca các nhà nhân tướng hc Trung Hoa c đại.
Cun ch dưới đây tp hp các tư liu v nghiên cu tướng s ca các hc gi
phương Tây, trình bày rt khoa hc hp . Con người Á đông nht là Vit Nam ta
thường rt quan tâm đến s phn con người cho nên tôi nghĩ cun sách này rt có ích để
chúng ta tham kho.
Bn quyn cun ch thuc v:
©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
Index:
LI M ĐẦU...............................................................................................................2
TÌM HIU BÀN TAY...................................................................................................7
I.Sc thái bàn tay nóng ny:............................................................................8
II. Sc thái n tay lãnh đạm:.........................................................................8
III. Sc thái n tay hn gin:.........................................................................8
IV. Sc thái n tay ương ngnh:...................................................................8
NHNG MU BÀN TAY CA MT S DANH NHÂN TH GII.....................9
LÒNG BÀN TAY CÁC CHI TIT LIÊN H ....................................................12
NGÓN CÁI .................................................................................................................13
NGÓN TR ................................................................................................................14
NGÓN GIA ..............................................................................................................14
ÁP ÚT: ........................................................................................................................15
NGÓN ÚT: .................................................................................................................15
Cách Xem Chỉ Tay P1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách Xem Chỉ Tay P1 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Cách Xem Chỉ Tay P1 9 10 91