Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết chung về dịch vụ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO
bao gồm những gì?

03

Theo Hiệp định GATS, Việt Nam có nghĩa vụ gì
liên quan đến dịch vụ?
05
Theo Biểu cam kết dịch vụ, Việt Namsẽ mở cửa
những dịch vụ nào khi gia nhập WTO?
07
So sánh Cam kết dịch vụ trong WTO và trong
Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ

10

Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư
nước ngoài được hoạt động cung cấp dịch vụ
tại Việt Nam dưới hình thức nào?
13
Việt Nam cam kết cho phép thành lập
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kể từ
11/1/2007trong những ngành dịch vụ nào?

14

Việt Nam cam kết cho phép lập doanh nghiệp
100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo lộ trình
trong những ngành dịch vụ nào?
15
Việt Nam cam kết cho tổ chức, cá nhân nước
ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong
những ngành dịch vụ nào?
16
Các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ FDI
đã được cấp phép thành lập và hoạt động
ở Việt Nam trước ngày 11/1/2007 sẽ xử lý
như thế nào?

17

Cam kết dịch vụ trong WTO có liên quan
đến đầu tư trực tiếp nước ngoài
vào Việt Nam không?

21

Cam kết dịch vụ có liên quan tới đầu tư
gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam không?

22

Việt Nam có cam kết cho phép cá nhân
nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
hay không?

24

Cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam
có tương đương với hiện trạng chính sách,
pháp luật của Việt Nam không?

25

Doanh nghiệp có thể tìm Cam kết WTO
về dịch vụ của Việt Nam trong WTO ở đâu?

26

1

Hệ thống cam kết về
dịch vụ trong WTO
bao gồm những gì?

Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong
WTO. Các quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên
trong WTO về thương mại dịch vụ được quy định :
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS):
Tập hợp những nguyên tắc cơ bản trong thương
mại dịch vụ (ví dụ đối xử tối huệ quốc, minh bạch
hoá…) mà tất cả các nước thành viên đều phải
tuân thủ;
Biểu cam kết dịch vụ của từng nước thành viên:
Tập hợp các cam kết riêng trong lĩnh vực dịch vụ
của nước thành viên đó
3

Cam kết chung về dịch vụ

HỘP 1 - CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM
TRONG WTO ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂU?
Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về dịch vụ được
nêu tại 03 nhóm quy định sau đây:
(i) Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam (cam kết cụ
thể trong từng ngành dịch vụ có cam kết);
(ii) Cam kết về minh bạch hoá và không phân biệt
đối xử trong Phần về dịch vụ trong Báo cáo của
Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO
(cam kết nền về dịch vụ);
(iii) Hiệp định GATS (về các vấn đề chung).
Về thứ tự áp dụng, ưu tiên áp dụng quy định nhóm
(i), nếu nhóm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết chung về dịch vụ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Cam kết chung về dịch vụ 9 10 898