Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết về kế toán kiểm toán và bảo hiểm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi sổ, thuế việt nam đưa ra cam kết với từng phân ngành dịch vụ theo hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của liên hợp quốc
cụ thê:
- dịch vụ kiểm toán tài chính
- dịch vụ rà soát kế toán
Cam kết về kế toán kiểm toán và bảo hiểm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Cam kết về kế toán kiểm toán và bảo hiểm 9 10 12