Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang Hợp tác vì nước

Được đăng lên bởi huy.tnhg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẨM NANG HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

Chiến dịch Hợp tác vì nước 2013

Nội dung

PHẦN 1: TẠI SAO PHẢI TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO HỢP TÁC VÌ NƯỚC ?
Hợp tác vì nước là nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững 2
Bạn có thể đóng vai trò gì?

2

PHẦN 2. TIẾN TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
Bắt đầu

3

Một số nguyên tắc xem xét

3

PHẦN 3. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG
Ý tưởng cho hoạt động tuyên truyền, vận động

4

Lời khuyên để tổ chức một sự kiện thành công

5

Làm việc và nói chuyện với phương tiện truyền thông

6

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

6

PHẦN 4. THÔNG TIN NỀN VÀ NHỮNG NGUỒN LỰC
Hợp tác vì nước: Những thông điệp chủ chốt

7

2013 - Năm quốc tế hợp tác vì nước

7

Ngày nước thế giới 22/3/2013

8

Lễ kỷ nhiệm và những sự kiện quan trọng

8

Các tài liệu cho chiến dịch

10

PHẦN 1: TẠI SAO PHẢI TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO HỢP TÁC VÌ NƯỚC ?
Hợp tác vì nước là nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững
Nước là thiết yếu cho cuộc sống, con người và sự phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, nguồn nước trên trái đất là có giới hạn, phân bố không
đều theo thời gian và địa điểm.
Nhu cầu về nước đang ngày càng tăng do tăng trưởng dân số (hiện
tại dân số thế giới đã là 7 tỷ người), sản xuất lương thực, năng lượng,
công nghiệp và sinh hoạt. Bên cạnh đó, các áp lực do quá trình đô
thị hóa nhanh chóng, ô nhiễm và biến đổi khí hậu cũng đe dọa
nguồn nước.
Trong tất cả các ví dụ trên, nước phải được chia sẻ và đó chính là cơ
hội cho hợp tác vì nước giữa những người sử dụng. Hợp tác vì nước
có rất nhiều hình thức, bao gồm hợp tác liên biên giới để quản lý các tầng ngậm nước và những lưu vực
sông chung; trao đổi thông tin và dữ liệu; hợp tác tài chính và kỹ thuật. Chỉ có thông qua hợp tác vì nước
mới giúp chúng ta quản lý thành công trong tương lai những nguồn nước có giới hạn và nhạy cảm và
đảm bảo tất cả mọi người đều được hưởng lợi.
Vì lý do này, năm 2013 được tuyên bố là Năm quốc tế hợp tác vì nước và Ngày nước thế giới vào ngày
22/3/2013 cũng sẽ tập trung vào chủ đề hợp tác vì nước.
Công tác thúc đẩy hợp tác về nước cần một cách tiếp cận đa ngành bao gồm văn hóa, khoa học và giáo
dục, tôn giáo, đạo đức, xã hội, chính trị, pháp luật, cơ quan nghiên cứu và nền kinh tế.
Hợp tác vì nước là phương tiện để xây dựng hòa bình và là nền tảng cho phát triển bền vững.
Chiến dịch “Hợp tác vì nước 2013”, bao gồm cả Năm quốc tế hợp tác vì nước và Ngày nước thế giới năm
2013 với mục tiêu nâng cao nhận thức về tiềm năng và thách thức cho hợp tác vì nước, tạo đ...