Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang môi trường cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Thach Tran
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENT
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRUỜNG
DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANUAL
FOR BUSINESS OWNERS

BÌNH DƯƠNG - 2012

Environmental protection manual for business owners

1

TABLE OF CONTENT

MỤC LỤC
QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

6

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION DURING
THE CONSTRUCTION PREPARATION PERIOD

7

QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN
KHAI THI CÔNG XÂY DỰNG

13

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION DURING THE CONSTRUCTION IMPLEMENTATION PERIOD

14

QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN
HOẠT ĐỘNG

20

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION DURING
THE OPERATIONAL PERIOD

21

CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

30

ENVIRONMENTAL MONITORING REGULATIONS

31

CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG
LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

36

REGULATIONS ABOUT LEGAL VIOLATIONS
ENVIROMENTAL PROTECTION AREA

Phụ

lục

Annex

1

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
Phụ

lục

46

DANH SÁCH CÁC WEBSITE TÌM KIẾM CÁC VĂN BẢN PHÁP
LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

48

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

37

1
47

2

LIST OF WEBSITE SEARCH THE LAWS OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION

49

ACCRONYM

BVMT: Bảo vệ môi trường

Q: lưu thông nước thải

CEP: Commitments for Environmental Protection

CKBVMT: Cam kết bảo vệ môi trường

QĐ: Quyết định

DONRE: Department of Natural Resources and Environment

CTNH: Chất thải nguy hại

QĐPD: Quyết định phê duyệt

CTR: Chất thải rắn

SX, KD, DV: Sản xuất, kinh doanh,

DA: Dự án

dịch vụ

ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường TNMT: Tài nguyên và Môi trường

2

THE

RELATED REGULATIONS
Annex

2

IN

NĐ: Nghị định

TT: Thông tư

NTSH: Nước thải sinh hoạt

UBND: Ủy ban nhân dân

NTSX: Nước thải sản xuất

VSIP: Việt Nam - Singapore

Cẩm nang bảo vệ môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

EIA: Environmental Impact Assessment
EPP: Environmental Protection Plan
EPA: Environmental Protection Agency
MONRE: Ministry of Natural Resources and Environment

Environmental protection manual for business owners

3

N

4

LỜI GIỚI THIỆU

I

PREFACE

ăm 2011 Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành biên soạn và in ấn “Cẩm
nang bảo vệ môi trường dành cho chủ Doanh nghiệp” để phân phối đến
các doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường
đã có những thay đổi và có các văn bản mới thay thế cho các v...
1
Environmental protection manual for business owners
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENT
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRUỜNG
DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
ENVIRONMENTAL PROTECTION MANUAL
FOR BUSINESS OWNERS
BÌNH DƯƠNG - 2012
Cẩm nang môi trường cho doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang môi trường cho doanh nghiệp - Người đăng: Thach Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cẩm nang môi trường cho doanh nghiệp 9 10 776