Ktl-icon-tai-lieu

căn duyên tiền định

Được đăng lên bởi shinno2910
Số trang: 263 trang   |   Lượt xem: 6681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

SỐ 1: COI TUỔI GÌ, NHẰM MẠNG GÌ
GIÁP TÝ
BÍNH DẦN
MẬU THÌN
CANH NGỌ
NHÂM THÂN
GIÁP TUẤT
BÍNH TÝ
MẬU DẦN
CANH THÌN
NHÂM NGỌ
GIÁP THÂN
BÍNH TUẤT
MẬU TÝ
CANH DẦN
NHÂM THÌN
GIÁP NGỌ
BÍNH THÂN
MẬU TUẤT
CANH TÝ
NHÂM DẦN
GIÁP THÌN
BÍNH NGỌ
MẬU THÂN
CANH TUẤT
NHÂM TÝ
GIÁP DẦN
BÍNH THÌN
MẬU NGỌ
CANH THÂN
NHÂM TUẤT

ẤT SỬU
ĐINH MẸO
KỶ TỴ
TÂN MÙI
QUÍ DẬU
ẤT HỢI
ĐINH SỬU
KỶ MẸO
TÂN TỴ
QUÍ MÙI
ẤT DẬU
ĐINH HỢI
KỶ SỬU
TÂN MẸO
QUÍ TỴ
ẤT MÙI
ĐINH DẬU
KỶ HỢI
TÂN SỬU
QUÍ MẸO
ẤT TỴ
ĐINH MÙI
KỶ DẬU
TÂN HỢI
QUÍ SỬU
ẤT MẸO
ĐINH TÝ
KỶ MÙI
TÂN DẬU
QUÝ HỢI

Mạng KIM
Mạng HỎA
Mạng MỘC
Mạng THỔ
Mạng KIM
Mạng HỎA
Mạng THỦY
Mạng THỔ
Mạng KIM
Mạng MỘC
Mạng THỦY
Mạng THỔ
Mạng HỎA
Mạng MỘC
Mạng THỦY
Mạng KIM
Mạng HỎA
Mạng MỘC
Mạng THỔ
Mạng KIM
Mạng HỎA
Mạng THỦY
Mạng THỔ
Mạng KIM
Mạng MỘC
Mạng THỦY
Mạng THỔ
Mạng HỎA
Mạng MỘC
Mạng THỦY

Vàng dướI biển,
Lửa trong lò,
Cây rừng lớn,
Đất đường lộ,
Vàng gươm nhọn,
Lửa trên núi,
Nước dưới sông,
Đất đầu thành,
Vàng chân đèn,
Cây dưỡng liên,
Nước trong giếng,
Đất nóc nhà,
Lửa sấm chớp,
Cây tòng bá,
Nước chảy dài,
Vàng trong cát,
Lửa dưới núi,
Cây đất bằng,
Đất vách nhà,
Vàng lá trắng,
Lửa ngọn đèn,
Nước trên trời,
Đất nền chòi,
Vàng đeo tay,
Cây dâu tằm ăn,
Nước khe lớn,
Đất trong cát,
Lửa trên trời,
Cây lựu lớn,
Nước biển lớn.

BẢNG LỤC GIÁP ĐỦ 60 TUỔI
SỐ 2: BẢNG CHỈ DẪN TẰM TUỔI
(Dùng năm ẤT TỴ này làm tiêu chuẩn)
TuổI GIÁP TÝ

ẤT SỬU
BÍNH DẦN
ĐINH MẸO
MẬU THÌN
KỶ TỴ
CANH NGỌ
TÂN MÙI
NHÂM THÂN

QUÍ DẬU
GIÁP TUẤT
ẤT HỢI
BÍNH TÝ

năm 1965 là 42 tuổi
ẤT TỴ
nt
41
nt
40
nt
39
nt
38
nt
37
nt
36
nt
35
nt
34
nt
33
nt
32
nt
31
nt
30

1966 là 43 tuổI
BÍNH NGỌ
nt
42
nt
41
nt
40
nt
39
nt
38
nt
37
nt
36
nt
35
nt
34
nt
33
nt
32
nt
31

1967 là 44 tuổi
ĐINH MÙI.
nt
43
nt
42
nt
41
nt
40
nt
39
nt
38
nt
37
nt
36
nt
35
nt
34
nt
33
nt
32



ĐINH SỬU
MẬU DẦN
KỶ MẸO
CANH THÌN
TÂN TỴ
NHÂM NGỌ
QUÍ MÙI
GIÁP THÂN
ẤT DẬU
BÍNH TUẤT
ĐINH HỢI
MẬU TÝ
KỶ SỬU
CANH DẦN
TÂM M ẸO
NHÂM THÌN
QUÍ TỴ
GIÁP NGỌ
ẤT MÙI
BÍNH THÂN
ĐINH DẬU
MẬU TUẤT
KỶ HỢI
TuổI CANH
TÝ

TÂN SỬU
NHÂM DẦN
QUÍ MẸO
GIÁP THÌN
ẤT TỴ
BÍNH NGỌ
ĐINH MÙI
MẬU THÂN

KỶ DẬU
CANH TUẤT
TÂN HỢI
NHÂM TÝ
QUÍ SỬU
GIÁP DẦN
ẤT MẸO
BÍNH THÌN
ĐINH TỴ
MẬU NGỌ
KỶ MÙI
CANH THÂN
TÂN DẬU
NHÂM TUẤT
QUÍ HỢI

nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt

2

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

năm 1965 là 6 tuổi
ẤT TỴ
nt
5
nt
4
nt
3
nt
2
nt
1
nt
60
nt
59
nt
58
nt
57
nt
56
nt
55
nt
54
nt
53
nt
52
nt
51
nt
50
nt
49
nt
48
nt
47
nt
46
nt
4...
http://www.tuvilyso.com 1
S 1: COI TUI GÌ, NHM MNG GÌ
GIÁP TÝ T SU Mng KIM Vàng dướI bin,
BÍNH DN ĐINH MO Mng HA La trong lò,
MU THÌN K T Mng MC y rng ln,
CANH NG TÂN MÙI Mng TH Đất đường l,
NHÂM THÂN QUÍ DU Mng KIM Vàng gươm nhn,
GIÁP TUT T HI Mng HA La trên i,
NH TÝ ĐINH SU Mng THY Nước dưới sông,
MU DN K MO Mng TH Đất đầu thành,
CANH THÌN TÂN T Mng KIM Vàng chân đèn,
NHÂM NG QUÍ I Mng MC y dưỡng liên,
GIÁP THÂN T DU Mng THY Nước trong giếng,
BÍNH TUT ĐINH HI Mng TH Đất c nhà,
MU TÝ K SU Mng HA La sm chp,
CANH DN TÂN MO Mng MC Cây tòng ,
NHÂM TN QUÍ T Mng THY Nước chy dài,
GIÁP NG T MÙI Mng KIM Vàng trong cát,
BÍNH THÂN ĐINH DU Mng HA La dưới i,
MU TUT K HI Mng MC y đất bng,
CANH TÝ TÂN SU Mng TH Đất vách nhà,
NHÂM DN QUÍ MO Mng KIM Vàng lá trng,
GIÁP THÌN T T Mng HA La ngn đèn,
NH NG ĐINH I Mng THY Nước trên tri,
MU THÂN K DU Mng TH Đất nn chòi,
CANH TUT TÂN HI Mng KIM Vàng đeo tay,
NHÂM TÝ QUÍ SU Mng MC Cây dâu tm ăn,
GIÁP DN T MO Mng THY Nước khe ln,
BÍNH THÌN ĐINH TÝ Mng TH Đất trong cát,
MU NG K MÙI Mng HA La trên tri,
CANH TN N DU Mng MC y lu ln,
NHÂM TUT QUÝ HI Mng THY Nước bin ln.
BNG LC GIÁP ĐỦ 60 TUI
S 2: BNG CH DN TM TUI
(Dùng năm T T y làm tiêu chun)
năm 1965 là 42 tui 1966 43 tuI 1967 là 44 tui
TuI GP
T T BÍNH NG ĐINH MÙI.
T SU nt 41 nt 42 nt 43
BÍNH DN nt 40 nt 41 nt 42
ĐINH MO nt 39 nt 40 nt 41
MU THÌN nt 38 nt 39 nt 40
K T nt 37 nt 38 nt 39
CANH NG nt 36 nt 37 nt 38
TÂN I nt 35 nt 36 nt 37
NHÂM THÂN
nt 34 nt 35 nt 36
QUÍ DU nt 33 nt 34 nt 35
GIÁP TUT nt 32 nt 33 nt 34
T HI nt 31 nt 32 nt 33
BÍNH TÝ nt 30 nt 31 nt 32
căn duyên tiền định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
căn duyên tiền định - Người đăng: shinno2910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
263 Vietnamese
căn duyên tiền định 9 10 989