Ktl-icon-tai-lieu

Cần thay đổi tư duy về chiến lược

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Cần thay đổi tư duy về chiến lược
Chưa bao giờ hai từ “chiến lược” được các doanh nghiệp Việt Nam nhắc đến
nhiều như thời gian gần đây. Nào là “chiến lược phát triển”, “chiến lược kinh
doanh”, “chiến lược marketing”, “chiến lược nhân sự”...
Và tất cả những chiến lược này, tựu trung đều phục vụ cho mục tiêu phát triển bền
vững. Tuy nhiên, trên thực tế, để có thể nhận thức đúng về chiến lược, cần có sự
thay đổi về tư duy, mà trước hết là tư duy của người đứng đầu doanh nghiệp.
Chiến lược quyết định mô hình và cơ cấu tổ chức
Sự khác nhau cơ bản trong chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia và các doanh
nghiệp Việt Nam nằm ở bốn khía cạnh chính: nhận thức về khái niệm chiến lược,
cách thức lập chiến lược, cách thức triển khai chiến lược, cách thức kiểm soát và
đánh giá chiến lược.
Bất kỳ mô hình hay cơ cấu tổ chức nào ra đời cũng nhằm phục vụ một chiến lược
nào đó. Chiến lược là tiền đề, là thứ không thể thiếu đối với mô hình hoạt động và
cấu trúc của tổ chức. Chiến lược công ty quyết định mô hình và cơ cấu tổ chức của
công ty (thường là công ty đa ngành), chiến lược kinh doanh quyết định mô hình
và cơ cấu của một đơn vị kinh doanh (hay công ty kinh doanh đơn ngành).
Các tập đoàn, công ty đa quốc gia không bao giờ thiết kế một mô hình hay cấu
trúc ổn định khi chưa lập được chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh cụ thể.
Trong khi đó, không ít doanh nghiệp Việt Nam lại tư duy theo hướng ngược lại.
Họ mày mò, xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức, và liên tục thay đổi tổ chức, nhân
sự trong khi chưa hề định hình một chiến lược rõ ràng nào.

Thậm chí, có doanh nghiệp còn xem chiến lược là sản phẩm của mô hình và cơ
cấu tổ chức, chiến lược được sinh ra để phục vụ cho mô hình và cơ cấu hiện hữu.
Từ nhận thức này, doanh nghiệp cứ loay hoay vẽ tới vẽ lui sơ đồ tổ chức, tách nhập - giải thể, thêm - bớt phòng ban, thay đổi nhân sự... Và, sự bất ổn tổ chức kéo
theo hàng loạt bất ổn khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cần phân biệt hai khái niệm chiến lược (strategy) và chiến thuật (tactic). Cùng là
sự lựa chọn cách thức, con đường (way) kinh doanh, nhưng chiến lược hướng đến
những mục tiêu dài hạn (long - term objective) trong năm, mười năm; trong khi
chiến thuật chỉ là những giải pháp ngắn hạn (short - term objective) thực hiện
trong vài tháng đến một năm.
Chiến lược thường mang tính chủ động (proactive) - vạch ra một con đường đi
chính, xuyên suốt; trong khi chiến thuật thường mang tính đối phó (reactive), ứng
biến với những tình huống trên đường đi trong khi vẫn...
Cần thay đổi tư duy về chiến lược
Chưa bao giờ hai từ “chiến lược” được các doanh nghiệp Việt Nam nhắc đến
nhiều như thời gian gần đây. Nào “chiến lược phát triển”, “chiến lược kinh
doanh”, chiến lược marketing”, “chiến lược nhân sự”...
Và tất cả những chiến lược này, tựu trung đều phục vụ cho mục tiêu phát triển bền
vững. Tuy nhiên, trên thực tế, để thể nhận thức đúng về chiến lược, cần sự
thay đổi về tư duy, mà trước hết là tư duy của người đứng đầu doanh nghiệp.
Chiến lược quyết định mô hình vàcấu t chức
Skhác nhau bản trong chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia và các doanh
nghiệp Việt Nam nằm bốn khía cạnh chính: nhận thức về khái niệm chiến lược,
cách thức lập chiến ợc, cách thức triển khai chiến lược, cách thức kiểm soát và
đánh giá chiến lược.
Bất khình hay cơ cấu tổ chức nào ra đời cũng nhằm phục vmột chiến lược
nào đó. Chiến lược là tiền đề, là thkhông thể thiếu đối với hình hoạt động và
cấu trúc của tổ chức. Chiến lược công ty quyết định mô hình và cơ cấu tổ chức của
công ty (thường là công ty đa ngành), chiến lược kinh doanh quyết định hình
và cơ cấu của một đơn vị kinh doanh (hay công ty kinh doanh đơn ngành).
Các tập đoàn, công ty đa quốc gia không bao giờ thiết kế một hình hay cấu
trúc ổn định khi chưa lập được chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh cụ thể.
Trong khi đó, không ít doanh nghiệp Việt Nam lại tư duy theo hướng ngược lại.
Hmày mò, xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức, và liên tục thay đổi tổ chức, nhân
sự trong khi chưa hề định hình một chiến lược rõ ràng nào.
Cần thay đổi tư duy về chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cần thay đổi tư duy về chiến lược - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cần thay đổi tư duy về chiến lược 9 10 782