Ktl-icon-tai-lieu

canary-isl-4-contents

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© Lonely Planet Publications
17

Contents
On the Road

4

Canary Islands
Highlights

5

Getting Started
Snapshot
History
The Culture
Environment
Outdoors
Food & Drink
Gran Canaria
History
Information
Accommodation
Activities
Festivals & Events
Getting There & Away
Getting Around
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
History
Orientation
Information
Dangers & Annoyances
Sights
Activities
Language Courses
Sleeping
Eating
Drinking
Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND LAS PALMAS
Telde
Ingenio & Agüimes

20
23
24
31
38
45
51
58
61
62
62
63
63
64
64
65
65
67
68
68
68
71
71
72
73
74
74
74
75
75
76
76
76

Barranco de Guayadeque
Temisas
Santa Lucía de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
Fataga
Tejeda & Around
Vega de San Mateo
Santa Brígida & Caldera
de Bandama
THE NORTH
Teror
Arucas
Around Arucas
Moya
Santa María de Guía
Gáldar
Agaete & Puertode
Las Nieves
Aldea de San Nicolás
Around Aldea de San
Nicolás
Artenara
PLAYA DEL INGLÉS &
MASPALOMAS
Orientation
Information
Sights & Activities
Sleeping
Eating
Drinking & Entertainment
Shopping
Getting There & Away
Getting Around
AROUND PLAYA DEL
INGLÉS & MASPALOMAS
Puerto Rico & Arguineguín
Puerto de Mogán
North of Puerto de Mogán

Fuerteventura

76
77
77
77
78
78
79
79
79
79
80
81
81
81
81
81
82
82
83
83
83
83
83
86
87
87
88
88
88
89
89
89
91

92

History
95
Information
95
Accommodation
95
Activities
95
Festivals & Events
96
Fuerteventura for Children 96
Getting There & Away
97
Getting Around
97
PUERTO DEL ROSARIO
97
History
98
Orientation
98
Information
98
Sights
99
Sleeping
100

18

CONTENTS

Eating
Drinking
Getting There & Away
Getting Around
THE CENTRE
Betancuria
Around Betancuria
Antigua
Around Antigua
Pájara
Around Pájara
Caleta de Fuste
Around Caleta de Fuste
THE SOUTHEAST
Giniginamar & Tarajalejo
La Lajita
THE NORTH
Road to La Oliva
La Oliva
Corralejo
El Cotillo
Around El Cotillo
PENÍNSULA DE JANDÍA
Costa Calma
Playa de Sotavento de
Jandía
La Pared
Morro Jable
Around Morro Jable

Lanzarote

100
100
100
101
101
101
102
102
102
103
103
103
104
105
105
105
105
105
106
106
111
112
113
113
113
113
114
117

118

History
Information
Accommodation
Activities
Festivals & Events
Lanzarote for Children
Getting There & Away
Getting Around
ARRECIFE
History
Orientation
Information
Sights & Activities
Sleeping
Eating
Drinking
Getting There & Away
Getting Around
AROUND ARRECIFE
Costa Teguise
Tahiche
Teguise
San Bartolomé & Around
THE NORTH
Guatiza & Charco del Palo
Arrieta

121
121
121
121
123
123
123
123
124
124...
Contents
17
On the Road 4
Canary Islands
Highlights 5
Getting Started
20
Snapshot 23
History 24
The Culture 31
Environment 38
Outdoors 45
Food & Drink 51
Gran Canaria 58
History 61
Information 62
Accommodation 62
Activities 63
Festivals & Events 63
Getting There & Away 64
Getting Around 64
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA 65
History 65
Orientation 67
Information 68
Dangers & Annoyances 68
Sights 68
Activities 71
Language Courses 71
Sleeping 72
Eating 73
Drinking 74
Entertainment 74
Shopping 74
Getting There & Away 75
Getting Around 75
AROUND LAS PALMAS 76
Telde 76
Ingenio & Agüimes 76
Barranco de Guayadeque 76
Temisas 77
Santa Lucía de Tirajana 77
San Bartolomé de Tirajana 77
Fataga 78
Tejeda & Around 78
Vega de San Mateo 79
Santa Brígida & Caldera
de Bandama 79
THE NORTH 79
Teror 79
Arucas 80
Around Arucas 81
Moya 81
Santa María de Guía 81
Gáldar 81
Agaete & Puertode
Las Nieves 81
Aldea de San Nicolás 82
Around Aldea de San
Nicolás 82
Artenara 83
PLAYA DEL INGLÉS &
MASPALOMAS 83
Orientation 83
Information 83
Sights & Activities 83
Sleeping 86
Eating 87
Drinking & Entertainment 87
Shopping 88
Getting There & Away 88
Getting Around 88
AROUND PLAYA DEL
INGLÉS & MASPALOMAS 89
Puerto Rico & Arguineguín 89
Puerto de Mogán 89
North of Puerto de Mogán 91
Fuerteventura 92
History 95
Information 95
Accommodation 95
Activities 95
Festivals & Events 96
Fuerteventura for Children 96
Getting There & Away 97
Getting Around 97
PUERTO DEL ROSARIO 97
History 98
Orientation 98
Information 98
Sights 99
Sleeping 100
© Lonely Planet Publications
canary-isl-4-contents - Trang 2
canary-isl-4-contents - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
canary-isl-4-contents 9 10 274