Ktl-icon-tai-lieu

CÂU hỏi đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Do van Huy
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU hỏi đồ án tốt nghiệp
CÂU 5: Nêu tác dụng của dầm dọc (Dầm giằng)?
Giữ ổn định cho khung ngang chịu lực.
Để xác định các lực xô ngang.
Chịu tải trọng thẳng đứng truyền theo phương dọc.
CÂU 6: Tại sao trong khung bê tông cốt thép, cột khung lại bố trí cốt thép đối
xứng, còn dầm khung lại bố trí cốt thép không đối xứng?
Cốt thép trong cột bố trí đối xứng vì cột là cấu kiện chịu nén cốt thép chịu mô
men sinh ra do tác dụng của lực xô ngang như gió trái, gió phải.
Cốt thép trong dầm bố trí không đối xứng vì dầm là cấu kiện chịu uốn, cốt thép
chịu mô men sinh ra do tải trọng tác dụng thẳng đứng.
CÂU 7: Nêu sơ đồ tính toán ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo và sơ đồ đàn hồi ?
Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt còn sơ đồ đàn hồi không cho phép nứt.
Sơ đồ khớp dẻo không được tính cho sàn mái, sàn khu vệ sinh, sàn ban công. Sơ
đồ đàn hồi cho phép tính tất cả các loại cấu kiện.
CÂU 8: Tại sao không tính cốt đai trong sàn ?
Thông thường lực cắt trong bản sàn nhỏ, bê tông đủ khả năng chịu cắt, nhưng
trong bảng tổ hợp nếu có tải trọng lớn vẫn phải kiểm tra theo cường độ chịu cắt.
CÂU 9: Nêu cách tính toán cầu thang (Tính toán bản thang, dầm chiếu tới, dầm
chiếu nghỉ ) ?
+Bản thang:
-Loại có cốn thang: tính như bản sàn truyền lực theo một phương ( bản loại
dầm ), hai phương ( bản kê 4 cạnh ). Cốn thang tính như dầm đơn giản kê lên hai
đầu là dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ.
-Loại không có cốn: bản thang cắt dọc 1( m ) theo chiều dài bản thang sau đó
tính như dầm đơn giản kê lên dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới.
+Tính dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới: tính như dầm đơn giản chị lực tập trung
khi có cốn thang và lực phân bố khi không có cốn thang.

CÂU 10: Cách chất tải khung phẳng và khung không gian ?
Khung phẳng chất tải cách tầng, cách nhịp.
Khung không gian chất tải cách ô.
CÂU 11: Trong khung nút nào quan trọng nhất ? Vì sao ?
Trong khung nút trên, trong cùng, ngoài cùng là nút quan trọng nhất. Vì tại đó
mômen lớn nhất nhưng lực dọc lại bé nhất.
CÂU 12: Trong khung phần tử nào tĩnh định, phần tử nào siêu tĩnh ?
Trong khung conson là tĩnh định, còn các phần tử còn lại là siêu tĩnh.
CÂU 13: H•y nêu cách neo cốt thép của cột tròn tại nút ?

Cốt thép của cột tròn neo từ dưới lên trên.
CÂU 14: Cột tròn khác cột chữ nhật ở điểm nào ?
Cột tròn khác cột chữ nhật ở chỗ là hình dáng, cách bố trí thép dọc.
Cột tròn chịu lực nén từ trong ra ngoài.
CÂU 15: Khi bố trí cốt thép trong cột khung người ta quan tâm đến cập nội lực
nào?
CÂU 17: Trình tự thiết kế công trình ?
-Chọn thiết kế tiết d...
CÂU hỏi đồ án tốt nghiệp
CÂU 5: Nêu tác dụng của dầm dọc (Dầm giằng)?
Giữ ổn định cho khung ngang chịu lực.
Để xác định các lực xô ngang.
Chịu tải trọng thẳng đứng truyền theo phương dọc.
CÂU 6: Tại sao trong khung bê tông cốt thép, cột khung lại bố trí cốt thép đối
xứng, còn dầm khung lại bố trí cốt thép không đối xứng?
Cốt thép trong cột bố trí đối xứng vì cột là cấu kiện chịu nén cốt thép chịu mô
men sinh ra do tác dụng của lực xô ngang như gió trái, gió phải.
Cốt thép trong dầm bố trí không đối xứng vì dầm là cấu kiện chịu uốn, cốt thép
chịu mô men sinh ra do tải trọng tác dụng thẳng đứng.
CÂU 7: Nêu sơ đồ tính toán ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo và sơ đồ đàn hồi ?
Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt còn sơ đồ đàn hồi không cho phép nứt.
Sơ đồ khớp dẻo không được tính cho sàn mái, sàn khu vệ sinh, sàn ban công. Sơ
đồ đàn hồi cho phép tính tất cả các loại cấu kiện.
CÂU 8: Tại sao không tính cốt đai trong sàn ?
Thông thường lực cắt trong bản sàn nhỏ, bê tông đủ khả năng chịu cắt, nhưng
trong bảng tổ hợp nếu có tải trọng lớn vẫn phải kiểm tra theo cường độ chịu cắt.
CÂU 9: Nêu cách tính toán cầu thang (Tính toán bản thang, dầm chiếu tới, dầm
chiếu nghỉ ) ?
+Bản thang:
-Loại có cốn thang: tính như bản sàn truyền lực theo một phương ( bản loại
dầm ), hai phương ( bản kê 4 cạnh ). Cốn thang tính như dầm đơn giản kê lên hai
đầu là dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ.
-Loại không có cốn: bản thang cắt dọc 1( m ) theo chiều dài bản thang sau đó
tính như dầm đơn giản kê lên dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới.
+Tính dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới: tính như dầm đơn giản chị lực tập trung
khi có cốn thang và lực phân bố khi không có cốn thang.
CÂU 10: Cách chất tải khung phẳng và khung không gian ?
Khung phẳng chất tải cách tầng, cách nhịp.
Khung không gian chất tải cách ô.
CÂU 11: Trong khung nút nào quan trọng nhất ? Vì sao ?
Trong khung nút trên, trong cùng, ngoài cùng là nút quan trọng nhất. Vì tại đó
mômen lớn nhất nhưng lực dọc lại bé nhất.
CÂU 12: Trong khung phần tử nào tĩnh định, phần tử nào siêu tĩnh ?
Trong khung conson là tĩnh định, còn các phần tử còn lại là siêu tĩnh.
CÂU 13: H•y nêu cách neo cốt thép của cột tròn tại nút ?
CÂU hỏi đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU hỏi đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Do van Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CÂU hỏi đồ án tốt nghiệp 9 10 344