Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi hàng hóa vận tải

Được đăng lên bởi Tuan Truong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
Sự thay đổi nhiệt độ của không khí trong hầm hàng dẫn tới thay đổi độ ẩm tương đối của
không khí. Khi nhiệt độ của không khí từ cao chuyển sang thấp thì độ ẩm tương đối của
nó tăng lên mặc dù hàm lượng ẩm (độ ẩm tuyệt đối) là giống nhau Khi độ ẩm tăng tới
100% thì ẩm sẽ ngưng tụ thành nước trên bề mặt.
Nhân tiện tôi đưa ra một hiện tượng thiên nhiên để liên hệ: Vào mùa xuân có đôi khi trời
rất nồm, nền nhà trở lên ẩm ướt. Hiện tượng này xảy ra khi hôm trước trời còn lạnh, hôm
sau gió đông về mang theo nhiều hơi nước. Không khí ẩm có độ ẩm tương đối nhỏ hơn
100% theo gió đông này vào đất liền gặp lạnh sẽ giảm nhiệt độ xuống dẫn tới độ ẩm
tương đối của nó tăng lên, thường tới 100%. Khi độ ẩm đạt 100% thì không khí sẽ bão
hòa hơi ẩm, một lượng ẩm sẽ ngưng tụ thành nước rớt xuống. Vậy tại sao nước lại đọng
nhiều trên sàn nhà mà không phải là trên tường hoặc ở đâu đó trên đường? Sàn nhà, nơi
gần với đất lạnh giá thường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ không khí nên khi không khí
ẩm và ấm tiếp xúc với nền nhà thì nó sẽ trao nhiệt cho nền nhà, tức là không khí đó trở
lên lạnh đi, độ ẩm tương đối tăng lên dẫn tới nước ngưng tụ ngay trên nền nhà.
Nếu trong không gian này vẫn còn có nước, độ ẩm sẽ tăng đến một mức mà khi đó, có
bao nhiêu phân tử nước bay hơi vào không khí, sẽ có bấy nhiêu phân tử nước trong
không khí ngưng tụ lên các bề mặt của không gian kín này. Như vậy, độ ẩm không thể
tăng thêm được nữa, ta gọi đó là trạng thái hơi bão hòa. Lượng hơi nước trong trạng thái
bão hòa lệ thuộc vào nhiệt độ không khí: nhiệt độ càng cao thì lượng hơi để đạt được
trạng thái bão hòa càng lớn. Tỷ lệ giữa lượng hơi thực tế và lượng hơi bão hòa tại một
nhiệt độ được gọi là độ ẩm tương đối, tính theo phần trăm. Dĩ nhiên, độ ẩm tương đối
không thể lớn hơn 100%. Nếu độ ẩm tương đối của không khí là thấp, vật sẽ "khô'''' hơn
khi độ ẩm tương đối của không khí có giá trị cao. Nếu độ ẩm không khí bằng 100%, bạn
sẽ không thể hong khô được mọi vật bằng các cách thông thường.
Tóm lại, khi trời nồm (độ ẩm cao) thì những vật gì có nhiệt độ thấp hơn không khí đều bị
đổ mồ hôi, từ dưới thấp lên cao, bất kể là sàn hay tường hoặc đồ. (Kể cả khi trời không
nồm, bạn hãy quan sát ly nước đá, sẽ thấy vật lạnh dễ bị đổ mồ hôi ra sao). Nhiều người
có kinh nghiệm thường phải đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để chấp nhận mức
độ đổ mồ hôi hiện tại vì họ biết nếu mở cửa ''''cho thoáng'''' thì rút cục sẽ kéo thêm không
khí ẩm bên ngoài vào. Nếu điều kiện cho phép, nên bật máy sấy, bóng đè...
Câu 1:
Sự thay đổi nhiệt độ của không khí trong hầm hàng dẫn tới thay đổi độ ẩm tương đối của
không khí. Khi nhiệt độ của không khí từ cao chuyển sang thấp thì độ ẩm tương đối của
nó tăng lên mặc dù hàm lượng ẩm (độ ẩm tuyệt đối) là giống nhau Khi độ ẩm tăng tới
100% thì ẩm sẽ ngưng tụ thành nước trên bề mặt.
Nhân tiện tôi đưa ra một hiện tượng thiên nhiên để liên hệ: Vào mùa xuân có đôi khi trời
rất nồm, nền nhà trở lên ẩm ướt. Hiện tượng này xảy ra khi hôm trước trời còn lạnh, hôm
sau gió đông về mang theo nhiều hơi nước. Không khí ẩm có độ ẩm tương đối nhỏ hơn
100% theo gió đông này vào đất liền gặp lạnh sẽ giảm nhiệt độ xuống dẫn tới độ ẩm
tương đối của nó tăng lên, thường tới 100%. Khi độ ẩm đạt 100% thì không khí sẽ bão
hòa hơi ẩm, một lượng ẩm sẽ ngưng tụ thành nước rớt xuống. Vậy tại sao nước lại đọng
nhiều trên sàn nhà mà không phải là trên tường hoặc ở đâu đó trên đường? Sàn nhà, nơi
gần với đất lạnh giá thường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ không khí nên khi không khí
ẩm và ấm tiếp xúc với nền nhà thì nó sẽ trao nhiệt cho nền nhà, tức là không khí đó trở
lên lạnh đi, độ ẩm tương đối tăng lên dẫn tới nước ngưng tụ ngay trên nền nhà.
Nếu trong không gian này vẫn còn có nước, độ ẩm sẽ tăng đến một mức mà khi đó, có
bao nhiêu phân tử nước bay hơi vào không khí, sẽ có bấy nhiêu phân tử nước trong
không khí ngưng tụ lên các bề mặt của không gian kín này. Như vậy, độ ẩm không thể
tăng thêm được nữa, ta gọi đó là trạng thái hơi bão hòa. Lượng hơi nước trong trạng thái
bão hòa lệ thuộc vào nhiệt độ không khí: nhiệt độ càng cao thì lượng hơi để đạt được
trạng thái bão hòa càng lớn. Tỷ lệ giữa lượng hơi thực tế và lượng hơi bão hòa tại một
nhiệt độ được gọi là độ ẩm tương đối, tính theo phần trăm. Dĩ nhiên, độ ẩm tương đối
không thể lớn hơn 100%. Nếu độ ẩm tương đối của không khí là thấp, vật sẽ "khô'''' hơn
khi độ ẩm tương đối của không khí có giá trị cao. Nếu độ ẩm không khí bằng 100%, bạn
sẽ không thể hong khô được mọi vật bằng các cách thông thường.
Tóm lại, khi trời nồm (độ ẩm cao) thì những vật gì có nhiệt độ thấp hơn không khí đều bị
đổ mồ hôi, từ dưới thấp lên cao, bất kể là sàn hay tường hoặc đồ. (Kể cả khi trời không
nồm, bạn hãy quan sát ly nước đá, sẽ thấy vật lạnh dễ bị đổ mồ hôi ra sao). Nhiều người
có kinh nghiệm thường phải đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để chấp nhận mức
độ đổ mồ hôi hiện tại vì họ biết nếu mở cửa ''''cho thoáng'''' thì rút cục sẽ kéo thêm không
khí ẩm bên ngoài vào. Nếu điều kiện cho phép, nên bật máy sấy, bóng đèn... để nâng
nhiệt độ không khí lên trong khi vẫn đóng kín các cửa. Tôi không đề xuất biện pháp dùng
máy hút ẩm vì không thực tế đối với kho tàng nói chung. Khi nhiệt độ không khí nâng
lên, dù rằng độ ẩm tuyệt đối vẫn không đổi, nhưng độ ẩm bão hòa lại tăng lên, khiến cho
độ ẩm tương đối giảm xuống và hàng hóa sẽ khô dần.
Câu hỏi hàng hóa vận tải - Trang 2
Câu hỏi hàng hóa vận tải - Người đăng: Tuan Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi hàng hóa vận tải 9 10 970