Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập CNXH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10
2/ tại sao nói giai đoan 1936-1939 là đấu tranh dân chủ
3/ tại sao cm tháng 8 là thời cơ ngàn năm có 1
4/ bằng lý luận và thực tiển hãy chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình CMVN
5/ chứng minh bài học kinh nghiệm: CM là sự nghiệp của nd, do nd, vì nd
6/ đặc điểm của giai cấp cũ và giai cấp mới ở VN cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giai cấp nào giử vai trò quan trọng? tai sao?
GCCN VN
7/ tại sao nói ĐCS ra dời là 1 tất yếu lịch sử
8/trong bối cảnh hiện nay VN tiến hành CNH,HDH có những lợi thế gì?
9/ tại sạo nươc ta phải tiến hành CNH-HDH
10/vì sao CNH phải gắn liền với hiện đại hóa
11/ phân biệt CNH và HDH
12/ vì sao CNH-HDH hiện nay đảng ta xác định phải gắn với phát triển kinh tế tri thức
13/vì sao phải tiên hành CNH-HDH nông nghiệp nông thôn
Câu hỏi ôn tập CNXH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Câu hỏi ôn tập CNXH 9 10 237